RSS
Ważne:
Polska Organizacja Turystyczna zaprasza przedsiębiorców do VI edycji akcji „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY”. rejestracja do 12 lutego      Polska Organizacja Turystyczna zaprasza przedsiębiorców do VI edycji akcji „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY”. rejestracja do 12 lutego      Polska Organizacja Turystyczna zaprasza przedsiębiorców do VI edycji akcji „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY”. rejestracja do 12 lutego      Polska Organizacja Turystyczna zaprasza przedsiębiorców do VI edycji akcji „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY”. rejestracja do 12 lutego     
Zarząd i komisje Statut Składki Deklaracja Członkowska Księga marki Patronat "LOTUR" Lotur plan pracy Walne zebrania sprawozdawcze Kontakt Formularz kontaktowy Lista członków LOTUR PRACA O członkach
Zawód Informator Turystyczny Zamówienia publiczne Targi turystyczne, konferencje Targi, konferencje, inne - zaprosili nas Piszą o nas Newsletter 2017 Newsletter Archiwum Wydawnictwa Partnerzy Turystyka Wspólna Sprawa Konkursy Turystyczne znaki drogowe Ankiety, badania Partnerstwo Odra
Informacje o województwie Regionalny Portal Turystyczny Telefony alarmowe Baza noclegowa Bankomaty w Lubuskim Warto zobaczyć Muzea, Skanseny i Izby Regionalne Szlaki turystyczne DLA KOLEKCJONERÓW REKORDÓW! Informacja Turystyczna Kalendarz imprez w regionie
Baza noclegowa w województwie lubuskim Produkty turystyczne Oferty turystyczne Nowe Zasady Certyfikacji IT Certyfikacja IT Lubuskie szlaki Nordic Walking Aktualne Lubuskie Punkty Informacji Turystycznej lubuskie Certyfikowane Produkty Turystyczne i Lubuskie Perły Turystyczne Marka Lubuskie Przewodnicy Biura Podróży Szlakiem krzyży pokutnych po obu stronach Odry Turystyka wodna Lokalne Organizacje Turystyczne Wyniki konkursów - Lubuskie Perły Turystyczne, Najlepszy Produkt Turystyczny

TURYSTYKA WODNA


 

„Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013, Fundusz Małych Projektów i projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa”.

„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” / „Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft”.

 

 

zdobądź nowy zawód, ZAWÓD PAMIĄTKARZ


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł projektu : Zawód Pamiątkarz  Nr Umowy UDA-POKL.08.01.01-08-110/10-00 

  • Czy znasz produkty turystyczne Ziemi Lubuskiej ?

18.05.2009 WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Autor: Administrator, dodano: 2009-05-20 16:00:32

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO


Członków Stowarzyszenia Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna LOTUR

Zielona Góra - 18 maja 2009 r.


W zebraniu wzięło udział dwudziestu jeden członków spośród trzydziestu sześciu członków Stowarzyszenia.

Rozpoczęcie obrad nastąpiło w I terminie, przy wymaganym do ważności podjętych uchwał kworum.

Przybyłych powitała i podziękowała za przybycie Prezes Zarządu -p. Jadwiga Błoch.

Na Przewodniczącego Zebrania wybrany został jednogłośnie p. Bruno Aleksander Kieć.

Przewodniczący Zebrania przedstawił porządek obrad, który został przyjęty jednomyślnie. Następnie dokonano większościa głosów wyboru komisji Wniosków i Uchwał w składzie Joanna Majerczyk, Radosław Syty ( jeden się wstrzymał p. Syty)

Stwierdzono obecność 21 przedstawicieli członków , co oznacza ,ze zebranie jest ważne.

Przekazano głos Prezes Jadwidze Błoch, która zaprezentowała zebranym sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w roku 2008 oraz sprawozdanie finansowe za rok 2008 .( w załączeniu).

Z kolei głos zabrał przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Zbigniew Włodarczak przedstawiając protokół Komisji Rewizyjnej dotyczący kontroli dokumentów finansowych( w załączeniu) przedkładając jednocześnie wniosek o udzielenie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium za rok 2008..

Po krótkiej dyskusji przystąpiono do głosowania uchwał ;

   1. Uchwała nr1/2009 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2008 rok-została przyjęta jednomyślnie
   2. Uchwała nr 2/2009 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej za rok 2008- została przyjęta jednomyślnie
   3. Uchwała nr 3/2009 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Lubuskiej Organizacji Regionalnej Turystycznej LOTUR za rok 2008- została przyjęta jednomyślnie.

W sprawach różnych głos zabrali nowo przyjęci członkowie

1.Ośrodek Turystyki i Rekreacji w Kosinie

2.Zielonogórskie Stowarzyszenie Winiarskie

 

Z kolei głos zabrał przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego przedstawiając propozycje podwyższenia składki dla Województwa na rok 2009 w związku wykonanymi przez LOTUR zadaniami promocyjnymi za granicą .Dodatkowa kwota 80tys. zostanie przekazana na konto LOTUR z chwila podjęcia przez Walne Uwały w tej sprawie.

Uchwała nr 4/2009 w sprawie wysokości wpisowego i rocznej składki członkowskiej dotycząca podwyższenia składki dla Województwa Lubuskiego do kwoty 130 000,-PLN została podjęta jednomyślnie
 
Zamykając Walne Zebranie i następującą po nim dyskusję członkowie Zarządu podziękowali uczestnikom, zachęcając ich do dalszej współpracy.

Protokolant Zebrania                   Przewodniczący Zebrania

/-/ Ryszard Oleszkiewicz           /-/Bruno Aleksander Kieć