RSS
Ważne:
Zdrowych ,Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2019 życzy Zarząd LOTUR      Zdrowych ,Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2019 życzy Zarząd LOTUR      Zdrowych ,Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2019 życzy Zarząd LOTUR      Zdrowych ,Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2019 życzy Zarząd LOTUR     
Zarząd i komisje Statut Składki Deklaracja Członkowska Księga marki Patronat "LOTUR" Lotur plan pracy Walne zebrania sprawozdawcze Kontakt Formularz kontaktowy Lista członków LOTUR PRACA O członkach
Zawód Informator Turystyczny Zamówienia publiczne Targi turystyczne, konferencje Targi, konferencje, inne - zaprosili nas Piszą o nas Newsletter 2017 Newsletter Archiwum Wydawnictwa Partnerzy Turystyka Wspólna Sprawa Konkursy Turystyczne znaki drogowe Ankiety, badania Partnerstwo Odra
Informacje o województwie Regionalny Portal Turystyczny Telefony alarmowe Baza noclegowa Bankomaty w Lubuskim Warto zobaczyć Muzea, Skanseny i Izby Regionalne Szlaki turystyczne DLA KOLEKCJONERÓW REKORDÓW! Informacja Turystyczna Kalendarz imprez w regionie
Baza noclegowa w województwie lubuskim Produkty turystyczne Oferty turystyczne Nowe Zasady Certyfikacji IT Certyfikacja IT Lubuskie szlaki Nordic Walking Aktualne Lubuskie Punkty Informacji Turystycznej lubuskie Certyfikowane Produkty Turystyczne i Lubuskie Perły Turystyczne Marka Lubuskie Przewodnicy Biura Podróży Szlakiem krzyży pokutnych po obu stronach Odry Turystyka wodna Lokalne Organizacje Turystyczne Wyniki konkursów - Lubuskie Perły Turystyczne, Najlepszy Produkt Turystyczny
 

TURYSTYKA WODNA


 

„Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013, Fundusz Małych Projektów i projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa”.

„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” / „Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft”.

 

 

zdobądź nowy zawód, ZAWÓD PAMIĄTKARZ


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł projektu : Zawód Pamiątkarz  Nr Umowy UDA-POKL.08.01.01-08-110/10-00 

  • Czy znasz produkty turystyczne Ziemi Lubuskiej ?

18.05.2009 WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Autor: Administrator, dodano: 2009-05-20 16:00:32

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO


Członków Stowarzyszenia Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna LOTUR

Zielona Góra - 18 maja 2009 r.


W zebraniu wzięło udział dwudziestu jeden członków spośród trzydziestu sześciu członków Stowarzyszenia.

Rozpoczęcie obrad nastąpiło w I terminie, przy wymaganym do ważności podjętych uchwał kworum.

Przybyłych powitała i podziękowała za przybycie Prezes Zarządu -p. Jadwiga Błoch.

Na Przewodniczącego Zebrania wybrany został jednogłośnie p. Bruno Aleksander Kieć.

Przewodniczący Zebrania przedstawił porządek obrad, który został przyjęty jednomyślnie. Następnie dokonano większościa głosów wyboru komisji Wniosków i Uchwał w składzie Joanna Majerczyk, Radosław Syty ( jeden się wstrzymał p. Syty)

Stwierdzono obecność 21 przedstawicieli członków , co oznacza ,ze zebranie jest ważne.

Przekazano głos Prezes Jadwidze Błoch, która zaprezentowała zebranym sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w roku 2008 oraz sprawozdanie finansowe za rok 2008 .( w załączeniu).

Z kolei głos zabrał przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Zbigniew Włodarczak przedstawiając protokół Komisji Rewizyjnej dotyczący kontroli dokumentów finansowych( w załączeniu) przedkładając jednocześnie wniosek o udzielenie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium za rok 2008..

Po krótkiej dyskusji przystąpiono do głosowania uchwał ;

   1. Uchwała nr1/2009 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2008 rok-została przyjęta jednomyślnie
   2. Uchwała nr 2/2009 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej za rok 2008- została przyjęta jednomyślnie
   3. Uchwała nr 3/2009 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Lubuskiej Organizacji Regionalnej Turystycznej LOTUR za rok 2008- została przyjęta jednomyślnie.

W sprawach różnych głos zabrali nowo przyjęci członkowie

1.Ośrodek Turystyki i Rekreacji w Kosinie

2.Zielonogórskie Stowarzyszenie Winiarskie

 

Z kolei głos zabrał przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego przedstawiając propozycje podwyższenia składki dla Województwa na rok 2009 w związku wykonanymi przez LOTUR zadaniami promocyjnymi za granicą .Dodatkowa kwota 80tys. zostanie przekazana na konto LOTUR z chwila podjęcia przez Walne Uwały w tej sprawie.

Uchwała nr 4/2009 w sprawie wysokości wpisowego i rocznej składki członkowskiej dotycząca podwyższenia składki dla Województwa Lubuskiego do kwoty 130 000,-PLN została podjęta jednomyślnie
 
Zamykając Walne Zebranie i następującą po nim dyskusję członkowie Zarządu podziękowali uczestnikom, zachęcając ich do dalszej współpracy.

Protokolant Zebrania                   Przewodniczący Zebrania

/-/ Ryszard Oleszkiewicz           /-/Bruno Aleksander Kieć