RSS
Ważne:
uroczyste spotkanie z okazji 15-lecia LOTUR "15 lat współdziałania na rzecz rozwoju lubuskiej turystyki"      uroczyste spotkanie z okazji 15-lecia LOTUR "15 lat współdziałania na rzecz rozwoju lubuskiej turystyki"      uroczyste spotkanie z okazji 15-lecia LOTUR "15 lat współdziałania na rzecz rozwoju lubuskiej turystyki"      uroczyste spotkanie z okazji 15-lecia LOTUR "15 lat współdziałania na rzecz rozwoju lubuskiej turystyki"     
Zarząd i komisje Statut Składki Deklaracja Członkowska Księga marki Patronat "LOTUR" Lotur plan pracy Walne zebrania sprawozdawcze Kontakt Formularz kontaktowy Lista członków LOTUR PRACA O członkach
Zawód Informator Turystyczny Zamówienia publiczne Targi turystyczne, konferencje Targi, konferencje, inne - zaprosili nas Piszą o nas Newsletter 2017 Newsletter Archiwum Wydawnictwa Partnerzy Turystyka Wspólna Sprawa Konkursy Turystyczne znaki drogowe Ankiety, badania Partnerstwo Odra
Informacje o województwie Regionalny Portal Turystyczny Telefony alarmowe Baza noclegowa Bankomaty w Lubuskim Warto zobaczyć Muzea, Skanseny i Izby Regionalne Szlaki turystyczne DLA KOLEKCJONERÓW REKORDÓW! Informacja Turystyczna Kalendarz imprez w regionie
Baza noclegowa w województwie lubuskim Produkty turystyczne Oferty turystyczne Nowe Zasady Certyfikacji IT Certyfikacja IT Lubuskie szlaki Nordic Walking Aktualne Lubuskie Punkty Informacji Turystycznej lubuskie Certyfikowane Produkty Turystyczne i Lubuskie Perły Turystyczne Marka Lubuskie Przewodnicy Biura Podróży Szlakiem krzyży pokutnych po obu stronach Odry Turystyka wodna Lokalne Organizacje Turystyczne Wyniki konkursów - Lubuskie Perły Turystyczne, Najlepszy Produkt Turystyczny

TURYSTYKA WODNA


 

„Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013, Fundusz Małych Projektów i projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa”.

„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” / „Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft”.

 

 

zdobądź nowy zawód, ZAWÓD PAMIĄTKARZ


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł projektu : Zawód Pamiątkarz  Nr Umowy UDA-POKL.08.01.01-08-110/10-00 

Zaproszenie do składania ofert na druk informatora

Autor: Administrator, dodano: 2009-09-03 11:09:59

Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna LOTUR, zaprasza Państwa do składania ofert w niniejszym  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na druk według dostarczonego przez Zamawiającego projektu informatora.


Miejscem  składania  ofert  jest  siedziba  zamawiającego, Zielona Góra ul. Podgórna 7  na kopercie  opis „ oferta -druk -informator turystyczny"

Termin składania ofert: do 10.09.2009  do godz.15.30
 
Miejscem otwarcia ofert będzie Zielonogórskie Centrum Informacji Turystycznej, ul. Kupiecka 15  11.09 .2009  godz.12.00

 

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w projekcie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia.

Kompletna oferta powinna zawierać:

A/ formularz oferty - wypełniony zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do zaproszenia,

B/ zaakceptowany przez wykonawcę projekt umowy w sprawie zamówienia,który zawiera załącznik  nr  2  do  SIWZ,

C/ oświadczenie o spełnianiu warunków podmiotowych sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 3 do zaproszenia.