RSS
Ważne:
Zapraszamy do udziału w Konkursie Na Najlepszy Produkt Turystyczny o Lubuską Perłę Turystyczną na zgłoszenia czekamy do 30 sierpnia 2019      Zapraszamy do udziału w Konkursie Na Najlepszy Produkt Turystyczny o Lubuską Perłę Turystyczną na zgłoszenia czekamy do 30 sierpnia 2019      Zapraszamy do udziału w Konkursie Na Najlepszy Produkt Turystyczny o Lubuską Perłę Turystyczną na zgłoszenia czekamy do 30 sierpnia 2019      Zapraszamy do udziału w Konkursie Na Najlepszy Produkt Turystyczny o Lubuską Perłę Turystyczną na zgłoszenia czekamy do 30 sierpnia 2019     
Zarząd i komisje Statut Składki Deklaracja Członkowska Księga marki Patronat "LOTUR" Lotur plan pracy Walne zebrania sprawozdawcze Kontakt Formularz kontaktowy Lista członków LOTUR PRACA O członkach
Zawód Informator Turystyczny Zamówienia publiczne Targi turystyczne, konferencje Targi, konferencje, inne - zaprosili nas Piszą o nas Newsletter 2017 Newsletter Archiwum Wydawnictwa Partnerzy Turystyka Wspólna Sprawa Konkursy Turystyczne znaki drogowe Ankiety, badania Partnerstwo Odra
Informacje o województwie Regionalny Portal Turystyczny Telefony alarmowe Baza noclegowa Bankomaty w Lubuskim Warto zobaczyć Muzea, Skanseny i Izby Regionalne Szlaki turystyczne DLA KOLEKCJONERÓW REKORDÓW! Informacja Turystyczna Kalendarz imprez w regionie
Baza noclegowa w województwie lubuskim Produkty turystyczne Oferty turystyczne Nowe Zasady Certyfikacji IT Certyfikacja IT Lubuskie szlaki Nordic Walking Aktualne Lubuskie Punkty Informacji Turystycznej lubuskie Certyfikowane Produkty Turystyczne i Lubuskie Perły Turystyczne Marka Lubuskie Przewodnicy Biura Podróży Szlakiem krzyży pokutnych po obu stronach Odry Turystyka wodna Lokalne Organizacje Turystyczne Wyniki konkursów - Lubuskie Perły Turystyczne, Najlepszy Produkt Turystyczny

TURYSTYKA WODNA


 

„Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013, Fundusz Małych Projektów i projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa”.

„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” / „Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft”.

 

 

zdobądź nowy zawód, ZAWÓD PAMIĄTKARZ


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł projektu : Zawód Pamiątkarz  Nr Umowy UDA-POKL.08.01.01-08-110/10-00 

Pierwszy geopark w Polsce

Autor: Administrator, dodano: 2009-10-28 09:24:32

Na Międzynarodowych Targach Turystycznych TOUR SALON 2009, ministerstwo środowiska przyznało pierwszy w kraju certyfikat geoparku polskiej części Łuku Mużakowa, leżącego w Lubuskiem.
Geopark Łuk Mużakowa rozciąga się ponad granicami Polski i Niemiec i łączy z sobą zarówno kraje związkowe Brandenburgię i Saksonię oraz województwo lubuskie. Łuk Mużakowa uznawany jest za najlepiej zbadaną na świecie spiętrzoną morenę czołową. Dzięki swojej rożnorodności geologicznej, krajobrazowej, górniczej oraz bogatej historii przemysłowej i kulturowej przyciaga on do regionu coraz wiecęj turystów. Po niemieckiej stronie geoparku oprócz ośrodka informacji turystycznej w Jerischke, występuje również doskonale rozbudowana sieć dróg rowerowych i pieszych szlaków oraz park księcia Pucklera w Bad Muskau - światowe dziedzictwo UNESCO.

Struktura geologiczna Łuku Mużakowa - morena spiętrzona - powstała w wyniku posuwania się lodowca od północy w okresiem zlodowacenia przed około 450 000 laty. Lodowiec przede wszystkim spiętrzył pod ciężarem wysokiego na kilkaset metrów lądolodu, pierwotnie poziomo zalegające warstwy podłoża, pofałdował je i tym samym wsunął z głębi na powierzchnię ziemi.
Na dużej części geoparku swoje piętno odcisnęła górnicza przeszłość tych ziem. Na przełomie XIX i XX w. eksploatowano tutaj wpierw metodą podziemną, poźniej  odkrywkową węgiel brunatny. Prócz tego eksploatowano złoża piasku, żwiru i iłów. W obszarze moreny Łuku Mużakowa, który nie nie poddał się wpływom człowieka, można zaobserwować dużą liczbę geizerów - rozciagnietych, wydłużonych, bezodpływowych dolin. Jest to rzadkie zjawisko geologiczne, dzięki któremu można podziwiać piękno spętrzonej moreny czołowej. 

Ponadto w geoparku Łuku Mużakowa turyści mogą napotkać pozostałości z okresu zlodowacenia, takie jak dla przykładu garniaki - różnej wielkości głazy narzutowe oszlifowane zimowymi burzami piaskowymi. 

Nadanie statusu geoparku polskiej części Łuku Mużakowa wieńczy dotychczasową współpracę ministerstwa środowiska i ministerstwa sportu i turystyki w zakresie geoturystyki i stanowi dobry początek do kontynuacji dalszych działań na rzecz rozwoju geoturystyki w Polsce. - Informacja o historii ziemi może być ciekawą przynęta do poznania atrakcji turystycznych regionu - powiedział Henryk Jacek Jezierski, główny geolog kraju, na konferencji prasowej z okazji przynania certyfikatu geoparku polskiej części Łuku Mużakowa. - Doskonałym przykładem na to może być Bałtowski Park Jurajski w Świetokrzyskiem, gdzie wszystko zaczęło się od odkrycia szczątków dinozaura, a dziś do Bałtowa przyjeżdza rocznie ok. 300 tysięcy turystów i 150 ludzi na miejscu ma zatrudnienie. 

Pierwszy geopark w kraju może również posłużyć do wykreowania produktu turystycznego na pograniczu niemiecko-polskim. Jednocześnie należy sobie uświadomić, że polskie atrakcje geoturystyczne wystepuja nie tylko w naturalnym srodowisku przyrodniczym ( masywy górskie, wybrzeża morskie, wodospady, jaskinie, skałki), ale także w środowisku przekształconym (stare kopalnie, kamieniołomy, hałdy, urządzenia górnicze). Dlatego geoturystyka może stanowić szansę dla samorządów lokalnych w rozwoju poszczególnych regionów. Państwowy Instytut Geologiczny proponuje bardzo bogatą ofertę samorządom lokalnym w zakresie rozwijania geoturystyki, są to: geostanowiska, ścieżki geologiczne, geotropy i wiele innych możliwości współpracy z gminami, miastami oraz prywatnymi inwestorami zainteresowanymi rozwojem turystycznym swojego regionu.

Alicja Kostecka

zdjęcia