RSS
Ważne:
Polska Organizacja Turystyczna zaprasza przedsiębiorców do VI edycji akcji „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY”. rejestracja do 12 lutego      Polska Organizacja Turystyczna zaprasza przedsiębiorców do VI edycji akcji „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY”. rejestracja do 12 lutego      Polska Organizacja Turystyczna zaprasza przedsiębiorców do VI edycji akcji „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY”. rejestracja do 12 lutego      Polska Organizacja Turystyczna zaprasza przedsiębiorców do VI edycji akcji „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY”. rejestracja do 12 lutego     
Zarząd i komisje Statut Składki Deklaracja Członkowska Księga marki Patronat "LOTUR" Lotur plan pracy Walne zebrania sprawozdawcze Kontakt Formularz kontaktowy Lista członków LOTUR PRACA O członkach
Zawód Informator Turystyczny Zamówienia publiczne Targi turystyczne, konferencje Targi, konferencje, inne - zaprosili nas Piszą o nas Newsletter 2017 Newsletter Archiwum Wydawnictwa Partnerzy Turystyka Wspólna Sprawa Konkursy Turystyczne znaki drogowe Ankiety, badania Partnerstwo Odra
Informacje o województwie Regionalny Portal Turystyczny Telefony alarmowe Baza noclegowa Bankomaty w Lubuskim Warto zobaczyć Muzea, Skanseny i Izby Regionalne Szlaki turystyczne DLA KOLEKCJONERÓW REKORDÓW! Informacja Turystyczna Kalendarz imprez w regionie
Baza noclegowa w województwie lubuskim Produkty turystyczne Oferty turystyczne Nowe Zasady Certyfikacji IT Certyfikacja IT Lubuskie szlaki Nordic Walking Aktualne Lubuskie Punkty Informacji Turystycznej lubuskie Certyfikowane Produkty Turystyczne i Lubuskie Perły Turystyczne Marka Lubuskie Przewodnicy Biura Podróży Szlakiem krzyży pokutnych po obu stronach Odry Turystyka wodna Lokalne Organizacje Turystyczne Wyniki konkursów - Lubuskie Perły Turystyczne, Najlepszy Produkt Turystyczny

TURYSTYKA WODNA


 

„Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013, Fundusz Małych Projektów i projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa”.

„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” / „Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft”.

 

 

zdobądź nowy zawód, ZAWÓD PAMIĄTKARZ


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł projektu : Zawód Pamiątkarz  Nr Umowy UDA-POKL.08.01.01-08-110/10-00 

Klaster Turystyki Historycznej

Autor: Administrator, dodano: 2019-01-25 23:30:22


Walory naturalne, walory kulturowe, bogata historia i niepowtarzalne wspólne tradycje a także prężnie rozwijająca się infrastruktura turystyczna powodują, że pogranicze lubusko-brandenburskie jest jednym z ciekawszych regionów turystycznych w centralnej Europie.
Tradycje Łużyckie, liczne zabudowania i przynależąca do nich infrastruktura parkowa z przełomu 18,19 i 20 wieku, burzliwa historia lat 1939-1945 i jej niezwykle ciekawe pozostałości o charakterze militarnym, zabytki z okresu rewolucji przemysłowej, wysokie zalesienie, tradycje produkcji warzyw, owoców, uprawy lnu i produkcji wysokogatunkowych odmian wina czy też architektoniczne perły modernizmu - to tylko niektóre z walorów tego regionu, które stanowią magnes dla przybywających tu corocznie gości.
Zadaniem polsko-niemieckiego Klastra Turystyki Historycznej jest obopólnie korzystne wsparcie szeroko rozumianej branży turystycznej poprzez stworzenie trwałych ram współpracy opartych na transferze wiedzy, technologii i rozwiązań innowacyjnych oraz łączeniu potencjału jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń, fundacji, sfery naukowo-badawczej, przedsiębiorców oraz wszystkich innych instytucji i osób zainteresowanych rozwojem gospodarki turystycznej w celu stworzenia rozpoznawalnej marki regionu. Klaster ma stanowić platformę wzajemnej współpracy powyższych podmiotów w celu:
- stworzenia możliwości bardziej kompleksowego wykorzystania własnych potencjałów
turystycznych
- kreowania innowacyjnych produktów turystycznych (szlaki, ścieżki tematyczne, prezentacje
internetowe, bazy danych etc.)
- promocji własnej, promocji regionu oraz wzmacniania/budowania marki pogranicza lubusko- brandenburskiego
KTH/CGT może pełnić funkcję parasolową dla poszczególnych inicjatyw klastrowych/partnerstw (partnerstwa dwóch lub więcej podmiotów spośród członków klastra dla konkretnych działań w ramach pojedynczego projektu, inicjatywy klastrowe = podsieć partnerów działająca na rzecz mniejszego regionu/obszaru tematycznego, np. trzech głównych tematów przewodnich: „Pałace i zamki", „Fortyfikacje, umocnienia", „Historia i tradycje winiarstwa") .
Obszar działalności KTH/CGT to teren Województwa Lubuskiego po stronie polskiej i Kraju Związkowego Brandenburgia po stronie niemieckiej ze szczególnym naciskiem na aktywne obszary współpracy transgranicznej.
Członkami KTH/CGT mogą być osoby fizyczne i prawne, stowarzyszenia, fundacje, przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu, uczelnie wyższe, instytucje publiczne i inne podmioty zainteresowane rozwojem gospodarki turystycznej na obszarze działania Klastra.
Warunkiem przystąpienia do Klastra jest:
• podpisanie deklaracji członkowskiej KTH/CGT
• akceptacja treści porozumienia dot. działalności Klastra oraz obowiązujących zasad jego funkcjonowania.
Członek może wystąpić z Klastra w dowolnym czasie. Wystąpienie jest skuteczne z chwilą złożenia oświadczenia o wystąpieniu Grupie inicjatywnej Klastra.
Planowana siedziba Klastra: Zamek Piastowski w Krośnie Odrzańskim
Animatorzy Klastra - Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr" w Gubinie
oraz:
Lubuska Organizacja Pracodawców w Gorzowie Wielkopolskim
Business and Innovation Centre we Frankfurcie nad Odrą
Centrum Innowacji i Technologii w Forst (Lausitz)

zdjęcia