RSS
Ważne:
Zapraszamy do udziału w Konkursie Na Najlepszy Produkt Turystyczny o Lubuską Perłę Turystyczną na zgłoszenia czekamy do 30 sierpnia 2019      Zapraszamy do udziału w Konkursie Na Najlepszy Produkt Turystyczny o Lubuską Perłę Turystyczną na zgłoszenia czekamy do 30 sierpnia 2019      Zapraszamy do udziału w Konkursie Na Najlepszy Produkt Turystyczny o Lubuską Perłę Turystyczną na zgłoszenia czekamy do 30 sierpnia 2019      Zapraszamy do udziału w Konkursie Na Najlepszy Produkt Turystyczny o Lubuską Perłę Turystyczną na zgłoszenia czekamy do 30 sierpnia 2019     
Zarząd i komisje Statut Składki Deklaracja Członkowska Księga marki Patronat "LOTUR" Lotur plan pracy Walne zebrania sprawozdawcze Kontakt Formularz kontaktowy Lista członków LOTUR PRACA O członkach
Zawód Informator Turystyczny Zamówienia publiczne Targi turystyczne, konferencje Targi, konferencje, inne - zaprosili nas Piszą o nas Newsletter 2017 Newsletter Archiwum Wydawnictwa Partnerzy Turystyka Wspólna Sprawa Konkursy Turystyczne znaki drogowe Ankiety, badania Partnerstwo Odra
Informacje o województwie Regionalny Portal Turystyczny Telefony alarmowe Baza noclegowa Bankomaty w Lubuskim Warto zobaczyć Muzea, Skanseny i Izby Regionalne Szlaki turystyczne DLA KOLEKCJONERÓW REKORDÓW! Informacja Turystyczna Kalendarz imprez w regionie
Baza noclegowa w województwie lubuskim Produkty turystyczne Oferty turystyczne Nowe Zasady Certyfikacji IT Certyfikacja IT Lubuskie szlaki Nordic Walking Aktualne Lubuskie Punkty Informacji Turystycznej lubuskie Certyfikowane Produkty Turystyczne i Lubuskie Perły Turystyczne Marka Lubuskie Przewodnicy Biura Podróży Szlakiem krzyży pokutnych po obu stronach Odry Turystyka wodna Lokalne Organizacje Turystyczne Wyniki konkursów - Lubuskie Perły Turystyczne, Najlepszy Produkt Turystyczny

TURYSTYKA WODNA


 

„Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013, Fundusz Małych Projektów i projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa”.

„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” / „Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft”.

 

 

zdobądź nowy zawód, ZAWÓD PAMIĄTKARZ


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł projektu : Zawód Pamiątkarz  Nr Umowy UDA-POKL.08.01.01-08-110/10-00 

Spotkanie dotyczące realizacji porozumienia Niemieckiej Centrali Turystyki (DZT) i Polskiej Organizacji Turystycznej w zakresie promocji turystycznej regionów przygranicznych – Słubice 10.12.2009 r.

Autor: Administrator, dodano: 2009-12-16 20:01:16

Konferencja zaczęła się od przedstawienia, przez przedstawiciela POT p. Cezarego Molskiego i p. Christiana Zerbiana (DZT),  prezentacji zawierającej: cele projektu, brief marketingowy, w tym wskazanie głównych produktów turystycznych dla obszaru (turystyka przyrodnicza, aktywna i kulturowa) oraz niezbędne działania do rozwoju współpracy. Natomiast w zakresie propozycji działań promocyjnych POT i DZT wskazały przede wszystkim:

 • promocję na portalach narodowych,
 • promocję podczas targów ITB,

a także

 • utworzenie i pozycjonowanie strony internetowej dla obszaru transgranicznego.

W odniesieniu do przedstawionej koncepcji uczestnicy podzielili się na dwie grupy - polską i niemiecką, celem omówienia przedstawionej propozycji oraz określenia wspólnych przyszłych działań, które następnie omawiane były na ogólnym forum.

Na podstawie spostrzeżeń, uwag i propozycji przedstawionych przez uczestników określono niezbędne działania na rzecz marketingu turystyki na danym obszarze przygranicznym. Poniżej przedstawiono konkluzje w podziale na grupy oraz ze wskazaniem dat realizacji poszczególnych zadań:

strategiczne

 • 1. należy pozostawić indywidualną identyfikację poszczególnych regionów i nie budować nowej marki turystycznej;
 • 2. każdy podmiot współpracy przedstawi propozycję nazwy domeny internetowej dla strony projektu - do dnia 25 stycznia 2010r.

produkt

 • 3. każdy z regionów poprzez Regionalną Organizację Turystyczną przedstawi krótki opis (200 - 300) regionu obejmujący co najmniej 3 rodzaje dostępności transportowej od wybranych 3 stolic regionów oraz najważniejsze top 10 atrakcji turystycznych regionu - do dnia 25 stycznia 2010r.
 • 4. każdy z regionów (po uzgodnieniach wewnątrzregionalnych) przygotuje i przekaże poprzez Regionalą Organizację Turystyczną propozycje funkcjonujących regionalnych produktów turystycznych (co najmniej 5 zdjęć - 300dpi lub większych , opis produktów 50 do 100 znaków, dane kontaktowe - www, mail, telefon) zgodnych z założeniami (kategorie: dominujące- turystyka przyrodnicza/aktywna/kulturowa; uzupełniające) - do dnia 1 lutego 2010 r.

oferta

 • 5. każdy z regionów w oparciu o podmioty branży turystycznej przygotuje, w odniesieniu do zaproponowanych produktów turystycznych, oferty wyjazdów 2 i 3 dniowych wraz z zaznaczeniem okresu ich funkcjonowania - do 15 lutego 2010 r.
 • 6. każdy z partnerów przygotuję listę regionalnych lub krajowych podmiotów branży turystycznej zainteresowanych sprzedażą opracowanych ofert produktowych - do 15 lutego 2010 r.

promocja i public relations

 • 7. wskazanie przez z każdego z partnerów regionalnych i krajowych specyfikacji technicznej do wykonania banneru reklamowego dla wspólnej strony internetowej - do 25 stycznia 2010 r.
 • 8. możliwość zorganizowania konferencji prasowej i warsztatów dla touroperatorów w ramach targów „Caravan&Touristikmesse" we Frankfurcie nad Odrą - kwestie organizacyjne DZT-POT, kwestie uczestnictwa przedstawicieli regionów do rozpoznania przez przedstawicieli regionów;
 • 9. możliwość wspólnego wystawiennictwa (obok siebie) i brandingu (np. adres strony internetowej) regionów na targach w Lipsku (17-21.11.2010 r.) - kwestie organizacyjne do ustalenia na kolejnym spotkaniu 04/05.2010 r.