RSS
Ważne:
uroczyste spotkanie z okazji 15-lecia LOTUR "15 lat współdziałania na rzecz rozwoju lubuskiej turystyki"      uroczyste spotkanie z okazji 15-lecia LOTUR "15 lat współdziałania na rzecz rozwoju lubuskiej turystyki"      uroczyste spotkanie z okazji 15-lecia LOTUR "15 lat współdziałania na rzecz rozwoju lubuskiej turystyki"      uroczyste spotkanie z okazji 15-lecia LOTUR "15 lat współdziałania na rzecz rozwoju lubuskiej turystyki"     
Zarząd i komisje Statut Składki Deklaracja Członkowska Księga marki Patronat "LOTUR" Lotur plan pracy Walne zebrania sprawozdawcze Kontakt Formularz kontaktowy Lista członków LOTUR PRACA O członkach
Zawód Informator Turystyczny Zamówienia publiczne Targi turystyczne, konferencje Targi, konferencje, inne - zaprosili nas Piszą o nas Newsletter 2017 Newsletter Archiwum Wydawnictwa Partnerzy Turystyka Wspólna Sprawa Konkursy Turystyczne znaki drogowe Ankiety, badania Partnerstwo Odra
Informacje o województwie Regionalny Portal Turystyczny Telefony alarmowe Baza noclegowa Bankomaty w Lubuskim Warto zobaczyć Muzea, Skanseny i Izby Regionalne Szlaki turystyczne DLA KOLEKCJONERÓW REKORDÓW! Informacja Turystyczna Kalendarz imprez w regionie
Baza noclegowa w województwie lubuskim Produkty turystyczne Oferty turystyczne Nowe Zasady Certyfikacji IT Certyfikacja IT Lubuskie szlaki Nordic Walking Aktualne Lubuskie Punkty Informacji Turystycznej lubuskie Certyfikowane Produkty Turystyczne i Lubuskie Perły Turystyczne Marka Lubuskie Przewodnicy Biura Podróży Szlakiem krzyży pokutnych po obu stronach Odry Turystyka wodna Lokalne Organizacje Turystyczne Wyniki konkursów - Lubuskie Perły Turystyczne, Najlepszy Produkt Turystyczny

TURYSTYKA WODNA


 

„Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013, Fundusz Małych Projektów i projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa”.

„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” / „Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft”.

 

 

zdobądź nowy zawód, ZAWÓD PAMIĄTKARZ


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł projektu : Zawód Pamiątkarz  Nr Umowy UDA-POKL.08.01.01-08-110/10-00 

Posiedzenie Walnego Zgromadzenia FORUM Informacji Turystycznej (FIT)

Autor: Administrator, dodano: 2019-11-21 07:40:25

W dniach 3-4 grudnia br. w TARNOWIE, Polska Organizacja Turystyczna organizuje posiedzenie Walnego Zgromadzenia FORUM Informacji Turystycznej (FIT).

W trakcie obrad zostaną omówione zagadnienia związane z projektami dot. Polskiego Systemu Informacji Turystycznej m.in. motywatory i korzyści kompetencyjne w działalności Informacji Turystycznej, wyzwania dla polskiej turystyki, sprawozdanie z działania kadencji Zarządu FIT 2017-2019 oraz wybory nowego Zarządu FIT. Jednocześnie to wydarzenie będzie miało charakter otwartej dyskusji.

 

Na FORUM przybędą przedstawiciele instytucji związanych z Informacją Turystyczną w Polsce, przedstawiciele samorządu i regionów, eksperci oraz wiele osób, którym bliska jest tematyka Polskiego Systemu Informacji Turystycznej w kraju.

Jednocześnie, zapraszam do udziału przedstawiciela ROT, który koordynuje sprawy związane z Informacją Turystyczną (szczególnie kieruje Centrum lub Punktem IT w Regionie).

Tym samym, proszę o rozpowszechnienie tego zaproszenia w Państwa Regionie, abyście zechcieli poinformować o możliwości udziału certyfikowane centra i punkty informacji turystycznej w FORUM (do których niezależnie wcześniej zostało wysłane zaproszenie do udziału).

Szczegółowy program FORUM i zaproszenie z kartą zgłoszenia przedstawiam w załączeniu.

Zgłoszenia przyjmujemy do 22.11.br. na adres: liliana.waszczuk@pot.gov.pl

ZAPRASZAMY Państwa do udziału! Będzie decydować kolejność zgłoszeń.