RSS
Ważne:
uroczyste spotkanie z okazji 15-lecia LOTUR "15 lat współdziałania na rzecz rozwoju lubuskiej turystyki"      uroczyste spotkanie z okazji 15-lecia LOTUR "15 lat współdziałania na rzecz rozwoju lubuskiej turystyki"      uroczyste spotkanie z okazji 15-lecia LOTUR "15 lat współdziałania na rzecz rozwoju lubuskiej turystyki"      uroczyste spotkanie z okazji 15-lecia LOTUR "15 lat współdziałania na rzecz rozwoju lubuskiej turystyki"     
Zarząd i komisje Statut Składki Deklaracja Członkowska Księga marki Patronat "LOTUR" Lotur plan pracy Walne zebrania sprawozdawcze Kontakt Formularz kontaktowy Lista członków LOTUR PRACA O członkach
Zawód Informator Turystyczny Zamówienia publiczne Targi turystyczne, konferencje Targi, konferencje, inne - zaprosili nas Piszą o nas Newsletter 2017 Newsletter Archiwum Wydawnictwa Partnerzy Turystyka Wspólna Sprawa Konkursy Turystyczne znaki drogowe Ankiety, badania Partnerstwo Odra
Informacje o województwie Regionalny Portal Turystyczny Telefony alarmowe Baza noclegowa Bankomaty w Lubuskim Warto zobaczyć Muzea, Skanseny i Izby Regionalne Szlaki turystyczne DLA KOLEKCJONERÓW REKORDÓW! Informacja Turystyczna Kalendarz imprez w regionie
Baza noclegowa w województwie lubuskim Produkty turystyczne Oferty turystyczne Nowe Zasady Certyfikacji IT Certyfikacja IT Lubuskie szlaki Nordic Walking Aktualne Lubuskie Punkty Informacji Turystycznej lubuskie Certyfikowane Produkty Turystyczne i Lubuskie Perły Turystyczne Marka Lubuskie Przewodnicy Biura Podróży Szlakiem krzyży pokutnych po obu stronach Odry Turystyka wodna Lokalne Organizacje Turystyczne Wyniki konkursów - Lubuskie Perły Turystyczne, Najlepszy Produkt Turystyczny

TURYSTYKA WODNA


 

„Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013, Fundusz Małych Projektów i projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa”.

„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” / „Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft”.

 

 

zdobądź nowy zawód, ZAWÓD PAMIĄTKARZ


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł projektu : Zawód Pamiątkarz  Nr Umowy UDA-POKL.08.01.01-08-110/10-00 

ODZNAKI HONOROWE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI za zasługi dla turystyki wręczone

Autor: Administrator, dodano: 2019-11-21 08:20:24

 

Honorowa Odznaka Ministra Sportu i Turystyki  dla:

 

Bożena  Maria BUCHOWICZ   - dyrektor Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion "Sprewa - Nysa - Bóbr       

Od początku istnienia Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” aktywnie uczestniczy w funkcjonowaniu i rozwoju jako dyrektor Stowarzyszenia.

Koordynowała prace kolejnych opracowań i aktualizacji Koncepcji szlaków rowerowych. Zaangażowana w niezwykły projekt polsko-niemiecki pod nazwą „Bieg sztafetowy dookoła Polski przez Euroregiony”

Założycielka i inicjatorka Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Gubinie.

Jest koordynatorem i inicjatorką powstania polsko-niemieckiego Klastra Turystyki Historycznej na pograniczu lubusko-brandenburskim.

Bardzo aktywnie współpracuje z Lubuską Regionalną Organizacją Turystyczną „LOTUR”

 

Marek Szczepan Bidol

Od 2008 roku Podinspektor do spraw promocji, turystyki i rekreacji w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Krajeńskich

Pracował między innymi w Gorzowskim Przedsiębiorstwie Turystycznym „Warta-Tourist” oraz Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Strzelcach Krajeńskich.

Inicjator licznych publikacji w gminie Strzelce Krajeńskie: m.in. „Skarbnica legend z okolic Strzelec” czy „Zabytki gminy Strzelce Krajeńskie” oraz map turystycznych, planów miast i broszur poświęconych strzeleckiej historii, przyrodzie, wydarzeniom, zabytkom i niezwykłym postaciom.

Zainicjował i organizował pikniki archeologiczne w Dankowie oraz

koordynował z ramienia Urzędu Miejskiego archeologiczne badania wykopaliskowe.

Aktywnie współpracuje z Lubuska Regionalna Organizacją Turystyczna „LOTUR”

       

Skałba Ryszard  dyrektor  Muzeum Twierdzy Kostrzyn

Jeden z założycieli i aktywnych członków klubu turystyki studenckiej „Osesek”. Od najmłodszych lat bardzo mocno zaangażowany w harcerstwo. Redaktor niezależnej prasy „Dwutygodnik Kostrzyński”, współautor pierwszego powojennego foldera informacyjnego dla turystów w Kostrzynie nad Odrą.

Od roku 2011 dyrektor Muzeum Twierdzy Kostrzyn. Pod jego kierownictwem utworzono multimedialną ekspozycję muzealną w bastionie Filip, jak również Muzeum otrzymało wiele nagród i wyróżnień, między innymi Lubuska Perła Turystyczna i Najlepsza Europejska Destynacja Turystyczna.

Prelegent w wielu konferencjach turystycznych w kraju i zagranicą, w szkoleniach przewodnickich jak również konsultant treści wydawnictw lokalnych o charakterze turystycznym

Aktywnie współpracuje z Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna „LOTUR”

 

Bernard  Radny = burmistrz Babimostu

 

Od 29 lat pełni funkcję Burmistrza Babimostu. Jest jednym z niewielu Burmistrzów w Polsce, pełniących tę funkcję najdłużej, bo już ósmą kadencję.

Od 24 lat jest Prezesem Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gminie Babimost oraz członek zarządu Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr z siedzibą w Gubinie.

Współzałożyciel Regionu Kozła

Inicjator Lokalnej Grupy Działania „Regionu Kozła”, w której obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady.

Bardzo zaangażowany w budowę infrastruktury turystycznej , między innymi ścieżek rowerowych dzięki uzyskanym dofinansowaniom ze środków Unii Europejskiej.

Od 2012 roku Gmina Babimost jest aktywnym członkiem Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „LOTUR ‘

 

Skonieczek Ryszard     Wójt Gminy Lubrza

 

Zanim został wybrany na stanowisko Wójta Gminy Lubrza przez 17 lat prowadził Ośrodek Wypoczynkowego „Martinez”, gdzie wraz z żoną stworzyli kompleksową ofertę turystyczną.

Uruchomił spływy kajakowe, cieszące się uznaniem turystów polskich i zagranicznych.

Od podstaw stworzył „Szlak Bobra”, „Zieloną Szkołę”, wypożyczalnię rowerów i pole namiotowe oraz stanicę wodną

Aktywnie promuje  „Noc Nenufarów” i Festiwal Piosenki Żołnierskiej „Złoty Nenufar”.

Jako wójt, przywiązuje dużą wagę do rozwoju infrastruktury turystycznej, w ramach której powstały siłownie plenerowe, wiaty biesiadne i place zabaw.

Rozpoczęto również prace związane z utworzeniem kąpieliska na plaży gminnej przy jeziorze „Goszcza”.

Bardzo aktywnie współpracuje z Lubuską Regionalną Organizacją Turystyczną.

 

Nadleśnictwo Lipinki

 

Nadleśnictwo Lipinki wybudowało i udostępniło do ruchu turystycznego ścieżkę geoturystyczną „Dawna kopalnia Babina”. Ścieżka jest zlokalizowana w granicach transgranicznego Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa

Nadleśnictwo Lipinki w kompleksie „Zielony Las” zrealizowało projekt „Przygoda z Nysą” – etap IV, w ramach programu Interreg. Dostosowano dukty leśne na szlaki pieszo-rowerowe .

W 2016 roku wykonano remont zabytkowej wieży widokowej z 1864 roku i udostępniono ją dla turystów. Zmodernizowano ścieżkę przyrodniczo-leśną „Zielony Las” i wybudowano nową ścieżkę edukacyjną „Zielony Zakątek”.

Nadleśnictwo współpracuje z samorządami i organizacjami pozarządowymi czego efektem są: wykonanie siłowni pod chmurką i ustawienie tablic turystycznych związanych z historią tego miejsca.

Oprócz działań stricte inwestycyjnych, nadleśnictwo wydaje również foldery i mapy turystyczne oraz przeprowadza specjalistyczne szkolenia dla przewodników turystycznych w temacie geoturystyki.