RSS
Ważne:
uroczyste spotkanie z okazji 15-lecia LOTUR "15 lat współdziałania na rzecz rozwoju lubuskiej turystyki"      uroczyste spotkanie z okazji 15-lecia LOTUR "15 lat współdziałania na rzecz rozwoju lubuskiej turystyki"      uroczyste spotkanie z okazji 15-lecia LOTUR "15 lat współdziałania na rzecz rozwoju lubuskiej turystyki"      uroczyste spotkanie z okazji 15-lecia LOTUR "15 lat współdziałania na rzecz rozwoju lubuskiej turystyki"     
Zarząd i komisje Statut Składki Deklaracja Członkowska Księga marki Patronat "LOTUR" Lotur plan pracy Walne zebrania sprawozdawcze Kontakt Formularz kontaktowy Lista członków LOTUR PRACA O członkach
Zawód Informator Turystyczny Zamówienia publiczne Targi turystyczne, konferencje Targi, konferencje, inne - zaprosili nas Piszą o nas Newsletter 2017 Newsletter Archiwum Wydawnictwa Partnerzy Turystyka Wspólna Sprawa Konkursy Turystyczne znaki drogowe Ankiety, badania Partnerstwo Odra
Informacje o województwie Regionalny Portal Turystyczny Telefony alarmowe Baza noclegowa Bankomaty w Lubuskim Warto zobaczyć Muzea, Skanseny i Izby Regionalne Szlaki turystyczne DLA KOLEKCJONERÓW REKORDÓW! Informacja Turystyczna Kalendarz imprez w regionie
Baza noclegowa w województwie lubuskim Produkty turystyczne Oferty turystyczne Nowe Zasady Certyfikacji IT Certyfikacja IT Lubuskie szlaki Nordic Walking Aktualne Lubuskie Punkty Informacji Turystycznej lubuskie Certyfikowane Produkty Turystyczne i Lubuskie Perły Turystyczne Marka Lubuskie Przewodnicy Biura Podróży Szlakiem krzyży pokutnych po obu stronach Odry Turystyka wodna Lokalne Organizacje Turystyczne Wyniki konkursów - Lubuskie Perły Turystyczne, Najlepszy Produkt Turystyczny

TURYSTYKA WODNA


 

„Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013, Fundusz Małych Projektów i projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa”.

„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” / „Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft”.

 

 

zdobądź nowy zawód, ZAWÓD PAMIĄTKARZ


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł projektu : Zawód Pamiątkarz  Nr Umowy UDA-POKL.08.01.01-08-110/10-00 

V Lubuski Sejmik Turystyczny - 15 lat Lubuskiej Organizacji Turystycznej

Autor: Administrator, dodano: 2019-11-21 08:43:49

 

V Lubuski Sejmik Turystyczny - „Turystyka dla wszystkich - promocja powszechnej dostępności" w ramach Lubuskich obchodów Światowego Dnia Turystyki oraz 15-lecia Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Tegoroczne 15 urodziny Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej to doskonała okazją do podsumowania niemałych osiągnięć popularnie zwanego LOTUR-u. Zostali odznaczeni odznaką honorową MSiT „ Za zasługi dla Turystyki"  .Na wniosek Lubuskiej Regionalnej Organizacji turystycznej „LOTUR' Minister Sportu i Turystyki przyznał odznaki honorowe:

Pani Bożenie Buchowicz; Panu Markowi Bidol; Panu ryszardowi Skałba; Panu Bernardowi Radny; Panu Ryszardowi Skonieczek; oraz Nadleśnictwu Lipinki

Lubuski Sejmik Turystyczny po raz pierwszy został zrealizowany w roku 2015. W tym roku odbyła się jego V edycja.

V Lubuski Sejmik Turystyczny - „Turystyka dla wszystkich - promocja powszechnej dostępności", to sesja plenarna z udziałem wybitnych specjalistów oraz 2 sesje panelowe, minnymi Dyrektora Jacja Janowskiego przedstawiciela POT  wieloletniego przyjaciela LOTUR.

Obrady Sejmiku składajły się z wprowadzenia do tematu poprzez referaty prelegentów związane z główną przewodnią tematyką „Turystyka dla wszystkich - promocja powszechnej dostępności".

Realizowane bęły dwa panele:

  • Panel Turystyka przyrodnicza i możliwości jej rozwoju na terenie woj. lubuskiego
    Celem panelu jest pokazanie możliwości tworzenia nowych produktów turystycznych w oparciu o turystykę przyrodniczą, prezentacja produktów turystycznych zgłoszonych do konkursu na najlepszy produkt turystyczny
  • Panel Klastry w turystyce - wiedza, innowacyjność, rozwój
    W trakcie prezentowane są m.innymi sposoby funkcjonowania klastrów turystycznych w Polsce jak i za granicą, nowo tworzącym się klastrem turystyki historycznej w lubuskim, panel ma charakter otwartej dyskusji.

Podczas Sejmiku nastąpiło także  podsumowanie Konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny o Lubuską Perłę Turystyczną  oraz  prezentacja laureatów oraz wręczenie Lubuskich Pereł Turystycznych

Organizacja V Lubuskiego Sejmiku Turystycznego - „Turystyka dla wszystkich - promocja powszechnej dostępności" ma na celu promocję wpływającą na pozytywny wizerunek województwa w zakresie przede wszystkim turystyki ale także kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego podczas obrad na wystawach towarzyszących zaprezentowane zostaną przykłady dobrych praktyk turystycznych z naszego regionu w sferze powstawania oraz rozwoju markowych produktów turystycznych oraz produktów związanych z turystyką przyrodniczą . Twórcy i właściciele stale rozwijających się lubuskich produktów związanych atrakcjami turystycznymi zaprezentują swoje oferty.

Poprzednie Sejmiki Turystyczne, okazały się sukcesem, przyciągną sporą część przedstawicieli lubuskiej branży turystycznej z różnych dziedzin. Podczas ubiegłorocznych obrad Sejmików lubuska branża turystyczna wyraziła potrzebę kontynuacji i ponownej organizacji uzasadniając, iż jest to jedyna możliwość aby na szerszym forum podzielić się problemami lubuskiego sektora turystycznego oraz zasięgnąć wiedzy i opinii, skorzystać z pomocy zaproszonych fachowców z dziedzin turystyki z MSiT, POT, PIT, Lasy Państwowe, ZG PTTK, gospodarstw agroturystycznych, zaprzyjaźnionych ROT-ów i innych.

 

 

 

 

zdjęcia