RSS
Ważne:
Zdrowych ,Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2019 życzy Zarząd LOTUR      Zdrowych ,Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2019 życzy Zarząd LOTUR      Zdrowych ,Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2019 życzy Zarząd LOTUR      Zdrowych ,Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2019 życzy Zarząd LOTUR     
Zarząd i komisje Statut Składki Deklaracja Członkowska Księga marki Patronat "LOTUR" Lotur plan pracy Walne zebrania sprawozdawcze Kontakt Formularz kontaktowy Lista członków LOTUR PRACA O członkach
Zawód Informator Turystyczny Zamówienia publiczne Targi turystyczne, konferencje Targi, konferencje, inne - zaprosili nas Piszą o nas Newsletter 2017 Newsletter Archiwum Wydawnictwa Partnerzy Turystyka Wspólna Sprawa Konkursy Turystyczne znaki drogowe Ankiety, badania Partnerstwo Odra
Informacje o województwie Regionalny Portal Turystyczny Telefony alarmowe Baza noclegowa Bankomaty w Lubuskim Warto zobaczyć Muzea, Skanseny i Izby Regionalne Szlaki turystyczne DLA KOLEKCJONERÓW REKORDÓW! Informacja Turystyczna Kalendarz imprez w regionie
Baza noclegowa w województwie lubuskim Produkty turystyczne Oferty turystyczne Nowe Zasady Certyfikacji IT Certyfikacja IT Lubuskie szlaki Nordic Walking Aktualne Lubuskie Punkty Informacji Turystycznej lubuskie Certyfikowane Produkty Turystyczne i Lubuskie Perły Turystyczne Marka Lubuskie Przewodnicy Biura Podróży Szlakiem krzyży pokutnych po obu stronach Odry Turystyka wodna Lokalne Organizacje Turystyczne Wyniki konkursów - Lubuskie Perły Turystyczne, Najlepszy Produkt Turystyczny
 

TURYSTYKA WODNA


 

„Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013, Fundusz Małych Projektów i projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa”.

„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” / „Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft”.

 

 

zdobądź nowy zawód, ZAWÓD PAMIĄTKARZ


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł projektu : Zawód Pamiątkarz  Nr Umowy UDA-POKL.08.01.01-08-110/10-00 

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków „LOTUR

Autor: Administrator, dodano: 2010-04-12 09:32:16

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „ LOTUR"

1. Otwarcie Obrad - Prezes  Zarządu „LOTUR" - Pani Jadwiga BŁOCH

2. Wystąpienie zaproszonych gości

3. Wybór Przewodniczącego Zebrania

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Wybór Komisji:
         1). Wniosków i Uchwał , Skrutacyjnej

6.Sprawozdanie  władz L OTUR:

- Zarządu  LOTUR

- Komisji Rewizyjnej   LOTUR

7.Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:

- w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia bilansu i rachunku wyników z działalności LOTUR  za 2009 rok

- w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności  LOTUR za 2009 rok

- w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi  LOTUR za wykonanie obowiązków 2009 roku,

- w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia  planu działania LOTUR  na 2010 rok

- w sprawie przyjęcia wysokości składek członkowskich  LOTUR  na 2010 rok,
10. Wolne wnioski

11. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał

12. Zakończenie obrad