RSS
Ważne:
Do 26 pażdziernika Głosujemy na LUBUSKI produkt Towarzystwo Przyjaciół Słońska "Unitis Viribus" z produktem Szlaki turystyczne w Rzeczpospolitej Ptasiej      Do 26 pażdziernika Głosujemy na LUBUSKI produkt Towarzystwo Przyjaciół Słońska "Unitis Viribus" z produktem Szlaki turystyczne w Rzeczpospolitej Ptasiej      Do 26 pażdziernika Głosujemy na LUBUSKI produkt Towarzystwo Przyjaciół Słońska "Unitis Viribus" z produktem Szlaki turystyczne w Rzeczpospolitej Ptasiej      Do 26 pażdziernika Głosujemy na LUBUSKI produkt Towarzystwo Przyjaciół Słońska "Unitis Viribus" z produktem Szlaki turystyczne w Rzeczpospolitej Ptasiej     
Zarząd i komisje Statut Składki Deklaracja Członkowska Księga marki Patronat "LOTUR" Lotur plan pracy Walne zebrania sprawozdawcze Kontakt Formularz kontaktowy Lista członków LOTUR PRACA O członkach
Zawód Informator Turystyczny Zamówienia publiczne Targi turystyczne, konferencje Targi, konferencje, inne - zaprosili nas Piszą o nas Newsletter 2017 Newsletter Archiwum Wydawnictwa Partnerzy Turystyka Wspólna Sprawa Konkursy Turystyczne znaki drogowe Ankiety, badania Partnerstwo Odra
Informacje o województwie Regionalny Portal Turystyczny Telefony alarmowe Baza noclegowa Bankomaty w Lubuskim Warto zobaczyć Muzea, Skanseny i Izby Regionalne Szlaki turystyczne DLA KOLEKCJONERÓW REKORDÓW! Informacja Turystyczna Kalendarz imprez w regionie
Baza noclegowa w województwie lubuskim Produkty turystyczne Oferty turystyczne Nowe Zasady Certyfikacji IT Certyfikacja IT Lubuskie szlaki Nordic Walking Aktualne Lubuskie Punkty Informacji Turystycznej lubuskie Certyfikowane Produkty Turystyczne i Lubuskie Perły Turystyczne Marka Lubuskie Przewodnicy Biura Podróży Szlakiem krzyży pokutnych po obu stronach Odry Turystyka wodna Lokalne Organizacje Turystyczne Wyniki konkursów - Lubuskie Perły Turystyczne, Najlepszy Produkt Turystyczny
 

TURYSTYKA WODNA


 

„Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013, Fundusz Małych Projektów i projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa”.

„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” / „Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft”.

 

 

zdobądź nowy zawód, ZAWÓD PAMIĄTKARZ


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł projektu : Zawód Pamiątkarz  Nr Umowy UDA-POKL.08.01.01-08-110/10-00 

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków „LOTUR

Autor: Administrator, dodano: 2010-04-12 09:32:16

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „ LOTUR"

1. Otwarcie Obrad - Prezes  Zarządu „LOTUR" - Pani Jadwiga BŁOCH

2. Wystąpienie zaproszonych gości

3. Wybór Przewodniczącego Zebrania

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Wybór Komisji:
         1). Wniosków i Uchwał , Skrutacyjnej

6.Sprawozdanie  władz L OTUR:

- Zarządu  LOTUR

- Komisji Rewizyjnej   LOTUR

7.Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:

- w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia bilansu i rachunku wyników z działalności LOTUR  za 2009 rok

- w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności  LOTUR za 2009 rok

- w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi  LOTUR za wykonanie obowiązków 2009 roku,

- w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia  planu działania LOTUR  na 2010 rok

- w sprawie przyjęcia wysokości składek członkowskich  LOTUR  na 2010 rok,
10. Wolne wnioski

11. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał

12. Zakończenie obrad