RSS
Ważne:
Polska Organizacja Turystyczna zaprasza przedsiębiorców do VI edycji akcji „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY”. rejestracja do 12 lutego      Polska Organizacja Turystyczna zaprasza przedsiębiorców do VI edycji akcji „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY”. rejestracja do 12 lutego      Polska Organizacja Turystyczna zaprasza przedsiębiorców do VI edycji akcji „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY”. rejestracja do 12 lutego      Polska Organizacja Turystyczna zaprasza przedsiębiorców do VI edycji akcji „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY”. rejestracja do 12 lutego     
Zarząd i komisje Statut Składki Deklaracja Członkowska Księga marki Patronat "LOTUR" Lotur plan pracy Walne zebrania sprawozdawcze Kontakt Formularz kontaktowy Lista członków LOTUR PRACA O członkach
Zawód Informator Turystyczny Zamówienia publiczne Targi turystyczne, konferencje Targi, konferencje, inne - zaprosili nas Piszą o nas Newsletter 2017 Newsletter Archiwum Wydawnictwa Partnerzy Turystyka Wspólna Sprawa Konkursy Turystyczne znaki drogowe Ankiety, badania Partnerstwo Odra
Informacje o województwie Regionalny Portal Turystyczny Telefony alarmowe Baza noclegowa Bankomaty w Lubuskim Warto zobaczyć Muzea, Skanseny i Izby Regionalne Szlaki turystyczne DLA KOLEKCJONERÓW REKORDÓW! Informacja Turystyczna Kalendarz imprez w regionie
Baza noclegowa w województwie lubuskim Produkty turystyczne Oferty turystyczne Nowe Zasady Certyfikacji IT Certyfikacja IT Lubuskie szlaki Nordic Walking Aktualne Lubuskie Punkty Informacji Turystycznej lubuskie Certyfikowane Produkty Turystyczne i Lubuskie Perły Turystyczne Marka Lubuskie Przewodnicy Biura Podróży Szlakiem krzyży pokutnych po obu stronach Odry Turystyka wodna Lokalne Organizacje Turystyczne Wyniki konkursów - Lubuskie Perły Turystyczne, Najlepszy Produkt Turystyczny

TURYSTYKA WODNA


 

„Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013, Fundusz Małych Projektów i projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa”.

„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” / „Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft”.

 

 

zdobądź nowy zawód, ZAWÓD PAMIĄTKARZ


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł projektu : Zawód Pamiątkarz  Nr Umowy UDA-POKL.08.01.01-08-110/10-00 

Trenerzy

Autor: Administrator, dodano: 2010-03-01 09:43:05

 

Jadwiga Błoch

Koordynator projektu „Zawód Informator Turystyczny"

Współautorka założeń do Lubuskiej Strategii Rozwoju Turystyki 2006-2013. Od początku funkcjonuje w Lubuskiej Organizacji Turystycznej jako jej wiceprzewodnicząca a od sierpnia 2008 jako jej prezes, w ramach działalności której jest inicjatorem tworzenia i kreowania nowych produktów turystycznych na terenie regionu lubuskiego.

Współpracuje jako konsultant i ekspert branży turystycznej m.in. F5 Konsulting i DGA Doradztwo Gospodarcze, dla których przeprowadziła wiele szkoleń. Jako znany szkoleniowiec branżowy podnosi poziom usług w polskiej turystyce. Autorka publikacji branżowych w piśmie samorządowym "Region" , w kwartalniku "Kochaj Lubuskie" , którego jest redaktorem naczelnym.

Aktywna propagatorka, inicjatorka i koordynatorka rozwoju turystyki w województwie lubuskim.

Jest pomysłodawcą i autorem wielu wydawnictw turystycznych regionu lubuskiego . Jej działalność w zakresie pracy na rzecz rozwoju turystyki została doceniona na rynku niemieckim "Bursztynowym Okienkiem" w 2005r, w 2004 roku przez ministra Sportu i Turystyki "Odznaką honorową za zasługi dla turystyki" a przez Marszałka Lubuskiego w 2006 r medalem za osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju turystyki .W latach 2007-2008 koordynator projektu "Turystyka - wspólna sprawa" w województwie lubuskim.

Jako Redaktor Naczelna „Kochaj Lubuskie" wyróżniona nagrodą w VIII edycji Konkursu im. M. Orłowicza dla dziennikarzy promujących polską turystykę.

 

-----------------------

Anna Dopierała

Asystent Koordynatora projektu „Zawód Informator Turystyczny"

-----------------------

Stanisław Francuz

Nauczyciel geografii, historii sztuki, informatyki, Pilot wycieczek turystycznych, przewodnik, wykładowca geografii, informatyki, komunikacji społecznej, produkcja multimediów, filmów, wydawnictw.

  • Specjalista do Spraw promocji, wizerunku, reklamy, multimediów, grafika, skład, druk

  • Specjalista ds. fotografii i filmu - wykonywanie, montaż, produkcje filmowe dotyczące promocji min. Dolnego Śląska, Polski, Europy

  • Współautor koncepcji E-turystyka dla Dolnego Śląska

  • Specjalista Ds. transmisji TV OLINE na serwisy WWW

-----------------------

dr Piotr Gryszel

Adiunkt w Katedrze Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Autor wielu publikacji z zakresu zarządzania gospodarką turystyczną w regionie, zagospodarowania turystycznego, prawa turystycznego i ekonomiki przedsiębiorstwa turystycznego. W latach 2000-2004 kierował działalnością Oddziału Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej we Wrocławiu, a wcześniej zastępca kierownika Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Jeleniej Górze. Ekspert, trener i wykładowca w kilku projektach europejskich realizowanych na potrzeby gospodarki turystycznej. Autor kilkunastu strategii i dokumentów planistycznych zamawianych przez jednostki samorządu terytorialnego i organizacje turystyczne. Czynny przewodnik górski, pilot wycieczek i przewodnik praski współpracujący z licznymi biurami podróży.

-----------------------

Andrzej Wilk

Przewodnik sudecki, terenowy, miejski, pilot wycieczek, Członek zarządu oddziału Akademickiego PTTK we Wrocławiu, wykładowca na kursach dla przewodników. Autor Strategii Rozwoju Turystyki dla Subreguionów: Masyw Slęży, Dolina Odry, oraz Strategii Turystki dla miasta Wrocławia.

-----------------------

Łukasz Haromszeki

Specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi. Zainteresowania badawcze: przywództwo organizacyjne, wywieranie wpływu na ludzi, komunikacja interpersonalna, kierowanie przez wartości, kierowanie w organizacjach międzynarodowych i pozarządowych, TQM, motywowanie pracowników, aktywność liderów w społecznościach lokalnych. Podróżnik interesujący się historią i kulturą cywilizacji azjatyckich.

-----------------------

Andrzej Kirmiel

Moje zainteresowania zawodowe skupiają się na problematyce stosunków polsko-niemieckich, polsko-żydowskich i historii regionalnej. Autor publikacji dydaktycznych (konspekty lekcji wydane przez CODN) oraz prac popularno-naukowych dotyczących Ziemi Lubuskiej (m.in.: artykuły w prasie lokalnej, broszury, monografia historyczna miasta Skwierzyna, publikacje dotyczące historii i kultury Żydów w regionie).

W ramach stałego doskonalenia warsztatów metodycznych i naukowych uczestnik wielu seminariów, kursów i warsztatów organizowanych w Polsce, Niemczech i Izraelu.

Za swoją wieloletnią prace dydaktyczno-wychowawczą otrzymał liczne wyróżnienia i nagrody oraz odznaczenia (m.in.: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, MEN, Kuratora Lubuskiego, Ambasadora Izraela, Prezydenta Miasta Zielona Góra, Burmistrza Miasta Skwierzyna, Lubuski Animator Kultury)

-----------------------

Wojciech Fedyk

Magister geografii, kierownik placówek wypoczynku dzieci i młodzieży, kierownik wycieczek szkolnych i obozów wędrownych. Ekspert w projekcie Turystyka Wspólna sprawa. Przewodniczący komisji d. Pilotów wycieczek przy Marszałku Województwa Dolnośląskiego. Prezes Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych

-----------------------

Hubert Małyszczyk

Absolwent Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu na kierunku „Zarządzanie w turystyce i rekreacji". Pilot wycieczek i przewodnik terenowy po województwie lubuskim. Zainteresowania: turystyka rowerowa, górska i kajakowa. Szczególnie ceni sobie przyrodę województwa lubuskiego.

-----------------------

Krzysztof Chmielnik

Z wykształcenia inżynier, z pasji innowator, miłośnik wiedzy i nauki. Obecnie ekspert niezależny, pracujący w zakresie komunikacji interpersonalnej zarządzania projektami, zarządzania strategicznego w samorządach.

Prowadzi szkolenia w zakresie: negocjacji, technik sprzedaży, budowy wizerunku, prowadzenia kampanii społecznych, zarządzania strategicznego, kreowania produktów turystycznych.

Publicysta współpracujący z miesięcznikiem PULS i Radiem Zachód. Inicjator i realizator Rankingu Gmin województwa Lubuskiego oraz turystycznego rankingu Gmin lubuskich.

Dziennikarz, redaktor naczelny portalu internetowego „Przegląd Lubuski".

-----------------------

Mieczysław Wojecki

Instruktor krajoznawstwa Polski, Zielonogórski ambasador Rzeczpospolitej Ptasiej. Wieloletni wykładowca na kursach dla kadry turystycznej- pilotów wycieczek, wykładowców kolonijnych. Zdobywca wielu odznak turystycznych: srebrna i złota, „zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży"; srebra odznaka - zasłużony działacz turystyki, honorowa srebrna i złota odznaka ZG PTTK; odznaka turystyki pieszej, złota kolarska odznaka turystyczna. Rowerem objechał całą Grecję, współorganizator Ogólnopolskiego Młodzieżowego konkursu „Poznajemy Ojcowiznę". Utworzył Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Greckiej.

 

Wszystkie zajęcia w ramach projektu „Zawód Informator Turystyczny" prowadzone były przez profesjonalnych trenerów, szkoleniowców oraz praktyków działających w sektorze turystyki, w tym ekspertów Turystyki. Szeroka wiedza, oraz aktywność trenerów wpłynęła to na ogólne zadowolenie uczestników i docenienie wysokiej, jakości prowadzonego szkolenia.

Cyt. temat szkolenia tak rozległy, że serdecznie proszę o dalszy ciąg. Rozwijanie tematu wycieczki cudowne, a ziemia lubuska przepiękna. Dziękuję za taką możliwość poznania nieznanego do tej pory przeze mnie. Dzięki!

Wierzymy, że wycieczki przybliżyły wszystkim uczestnikom wiedzę zarówno krajoznawczą, co z pewnością przyda się podczas planowania wakacji..