RSS
Ważne:
Zapraszamy do udziału w Konkursie Na Najlepszy Produkt Turystyczny o Lubuską Perłę Turystyczną na zgłoszenia czekamy do 30 sierpnia 2019      Zapraszamy do udziału w Konkursie Na Najlepszy Produkt Turystyczny o Lubuską Perłę Turystyczną na zgłoszenia czekamy do 30 sierpnia 2019      Zapraszamy do udziału w Konkursie Na Najlepszy Produkt Turystyczny o Lubuską Perłę Turystyczną na zgłoszenia czekamy do 30 sierpnia 2019      Zapraszamy do udziału w Konkursie Na Najlepszy Produkt Turystyczny o Lubuską Perłę Turystyczną na zgłoszenia czekamy do 30 sierpnia 2019     
Zarząd i komisje Statut Składki Deklaracja Członkowska Księga marki Patronat "LOTUR" Lotur plan pracy Walne zebrania sprawozdawcze Kontakt Formularz kontaktowy Lista członków LOTUR PRACA O członkach
Zawód Informator Turystyczny Zamówienia publiczne Targi turystyczne, konferencje Targi, konferencje, inne - zaprosili nas Piszą o nas Newsletter 2017 Newsletter Archiwum Wydawnictwa Partnerzy Turystyka Wspólna Sprawa Konkursy Turystyczne znaki drogowe Ankiety, badania Partnerstwo Odra
Informacje o województwie Regionalny Portal Turystyczny Telefony alarmowe Baza noclegowa Bankomaty w Lubuskim Warto zobaczyć Muzea, Skanseny i Izby Regionalne Szlaki turystyczne DLA KOLEKCJONERÓW REKORDÓW! Informacja Turystyczna Kalendarz imprez w regionie
Baza noclegowa w województwie lubuskim Produkty turystyczne Oferty turystyczne Nowe Zasady Certyfikacji IT Certyfikacja IT Lubuskie szlaki Nordic Walking Aktualne Lubuskie Punkty Informacji Turystycznej lubuskie Certyfikowane Produkty Turystyczne i Lubuskie Perły Turystyczne Marka Lubuskie Przewodnicy Biura Podróży Szlakiem krzyży pokutnych po obu stronach Odry Turystyka wodna Lokalne Organizacje Turystyczne Wyniki konkursów - Lubuskie Perły Turystyczne, Najlepszy Produkt Turystyczny

TURYSTYKA WODNA


 

„Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013, Fundusz Małych Projektów i projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa”.

„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” / „Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft”.

 

 

zdobądź nowy zawód, ZAWÓD PAMIĄTKARZ


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł projektu : Zawód Pamiątkarz  Nr Umowy UDA-POKL.08.01.01-08-110/10-00 

Turystyka wspólna sprawa

Autor: Administrator, dodano: 2008-02-14 13:14:49

 

Turystyka Wspólna Sprawa.


„Turystyka - wspólna sprawa" - to największy w Polsce projekt szkoleniowo-doradczy skierowany do branży turystycznej, współfinansowany ze środków europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. W ramach trzeciej edycji do działań projektowych włączonych zostało 6 województw: lubuskie, łódzkie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie oraz wielkopolskie.


Projekt adresowany jest do:

  • przedstawicieli kadry zarządzającej i pracowników przedsiębiorstw turystycznych;
  • przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego;
  • organizacji przedsiębiorców i pracowników związanych z turystyką;
  • organizacji wspierających rozwój turystyki;

W projekcie mogą uczestniczyć zarówno małe i średnie, jak i duże przedsiębiorstwa.
Celem projektu jest wzrost konkurencyjności sektora turystycznego w Polsce poprzez podniesienie kwalifikacji osób pracujących w turystyce oraz stworzenie regionalnych produktów turystycznych w formie sieciowej.
Dofinansowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw wynosi 80%, dla dużych 60%. Dla jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji szkolenia są nieodpłatne.


W województwie lubuskim odbyły się trzy konferencje w Bogumiłowie 29.11br., Gorzowie 30.11, Gronowie 08.12, w których uczestniczyło razem ponad 300 osób. Dzięki uczestnictwu
w konferencjach przedstawiciele sektora turystycznego mieli okazje zapoznać się z celami i zakresem projektu „Turystyka - wspólna sprawa" oraz z tematyką szkoleń. Przedstawione zostały także korzyści, jakie mogą uzyskać uczestniczący w projekcie.


Podsumowaniem konferencji były dyskusje o produktach turystycznych, jakie mogą powstać
w regionie lubuskim. Zostały omówione możliwość procesu tworzenia regionalnego produktu turystycznego korzystając ze wsparcia Konsorcjum.
Podczas konferencji uczestnicy wykazali duże zainteresowanie udziałem w projekcie „Turystyka - wspólna sprawa". Padło wiele propozycji tworzenia produktów turystycznych- sieciowych, grup partnerskich głównie w takiej formie jak:

1. Turystyka aktywna i specjalistyczna:

  • Rowerowa, piesza - rozwój ścieżek rowerowych i pieszych
  • Konna - priorytetowe zadanie to oznakowanie tych ścieżek. Większość wyjazdów dzisiaj odbywa się po nieoficjalnych trasach.
  • Przyrodnicza - większe wykorzystanie parków krajobrazowych , rezerwatów , pomników przyrody, na terenie województwa jest bardzo wiele ścieżek przyrodniczych wytyczonych przez nadleśnictwa. Ścieżki maja charakter dydaktyczny. Na terenie parków czekają zajęcia i warsztaty przyrodnicze organizowane przez pracowników parków i nadleśnictw. Padła propozycja utworzenia grupy partnerskiej w oparciu o te działania i stworzenia produktu związanego z turystyką przyrodniczą łącząc ją z aktywną.
  • Wędkarstwo, łowiectwo, grzybobranie Bogactwo jezior - to rozwój turystyki wodnej, a wiec żeglarstwo, kajakarstwo, wędkarstwo,i łowiectwo. W tym temacie padło wiele ciekawych propozycji na wykorzystanie akwenów Pojezierza Lubuskiego oraz na przywrócenie Odrze funkcji żeglarsko-turystycznej. Z wykorzystaniem budowanych przystani na Odrze (Cigacice, Sulechów, Nowa Sol, Bytom Odrzański). Szlaki kajakowe - a wiec utworzenie kolejnych grup partnerskich związanych z pracami nad wykorzystaniem specyfiki jezior rynnowych, które łączą się ze sobą tworząc malownicze szlaki wodne. Utworzenie kolejnego produktu turystycznego w oparciu także o bazę noclegową. Osobną grupę chcą utworzyć zwolennicy wędkarstwa na obszarach chronionych, jeziorach, rzekach, stawach.

2. Turystyka miejska i kulturowa

Uczestnicy konferencji pochodzący z odrestaurowanych miasteczek widzą dużą szansę w utworzeniu grupy tworzącej produkt sieciowy o charakterze historyczno-poznawczym. Przeznaczony dla turystów indywidualnych i grupowych. Aktywnych głównie małych miasteczek regionu, posiadających barwną historię, wiele zabytków, galerie, pokazy historyczne skanseny, wreszcie opracowanie przewodników turystyczno-historycznych w tym legend.


3. Kraina Bachusa z wykorzystaniem produktu wizerunkowego, w ramach którego należy wykorzystać tradycje winiarskie, festiwale winiarskie, piwniczki winne, odradzające się winnice.


4. Ptasi Raj - czy też Rzeczpospolita Ptasia na bazie już funkcjonującego produktu turystycznego utworzenia grupy partnerskiej - integrowanie potencjału Regionu w zakresie ptasich obserwacji z kompleksową ofertą, w tym szlak ptasi, ścieżki, porozumienie z parkami. Padło również kilka propozycji na tematyczne szlaki takie jak:
- Szlak Joannitów oraz Szlak Cysterski - łączą najciekawsze miejsca działalności klasztorów Cystersów oraz Joannitów na terenach lubuskiego.
- Szlak Miodowy - łączący najciekawsze miejsca związane z bartnictwem (pasieki, skansen, miejsca wypasu pszczół ), kwatery agroturystyczne, promocja zdrowej żywności, produktów z miodu.
- Szlak 500 Jezior - Szlak w oparciu o rowerowy i pieszy powinien zgodnie z sugestiami uczestników konferencji integrować trasy turystyczne oraz ofertę pojezierzy.
- Lubuski Szlak Bociani - Z wykorzystaniem Muzeum Bociana Białego.
- Szlak pałaców dworków lubuskich - wiele pałaców i dworków zostało odbudowanych i odrestaurowanych


To tylko niektóre propozycje, jakie podczas konferencji odbywających się w lubuskim padły. Oczekujemy teraz na propozycje grup partnerskich.


Program szkoleń składa się z trzech komponentów projektu: " Współpraca Sieciowa", „ Zarządzanie Turystyką " oraz „ Szkolenia językowe".
Celem Komponentu „ Współpraca Sieciowa" jest wypracowanie koncepcji rozwoju produktu turystycznego, stworzenie możliwości do nawiązania współpracy regionalnej, dostarczenie uczestnikom szkoleń odpowiedniej wiedzy oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do tworzenia lub udoskonalenia lokalnych produktów turystycznych w formule sieciowej.. Ponadto celem tego komponentu jest także podniesienie poziomu wiedzy na temat efektywnego zarządzania i marketingu turystycznego oraz zapewnienie wysokiej jakości usług.
W komponencie „Zarządzanie turystyką" są wyodrębnione dwie równoległe ścieżki szkoleniowe: szkolenia dla kadry zarządzającej oraz szkolenia zawodowe dla pracowników przedsiębiorstw
i organizacji turystycznych. Celem tego komponentu jest dostarczanie uczestnikom szkoleń odpowiedniej wiedzy oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw turystycznych i rozwoju sektora turystycznego.
Celem komponentu "Języki obce" jest doskonalenie umiejętności językowych, niezbędnych do podniesienia jakości usług turystycznych. Szkolenia językowe stanowią wyodrębnioną grupę szkoleń w ofercie programowej projektu.
Korzyściami, jakie wyniosą samorządy i organizacje z udziału w szkoleniach będą min. możliwości zwiększenia aktywności podmiotów w regionie za czym idzie zwiększenie wpływów do budżetów jednostek samorządu terytorialnego , promowanie regionu i jego gospodarzy oraz podniesienie kompetencji zawodowych.
W ramach projektu powstało 6 grup partnerskich złożonych z przedsiębiorców, samorządów oraz przedstawicieli organizacji działających w branży turystycznej. W dalszym ciągu osoby chcące wziąć udział w tworzeniu produktów turystycznych oraz szkoleniach mogą przyłączyć się do już utworzonych grup partnerskich.


Wszystkich chętnych zapraszam do współpracy.


Jadwiga BŁOCH
Koordynator projektu "Turystyka - wspólna sprawa"


"Turystyka - wspólna sprawa": pierwszy w Polsce kompleksowy projekt szkoleń i doradztwa dla branży turystycznej.

Zapraszam na stronę internetową www.tws.org.pl
Szkolenia i doradztwo dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.