RSS
Ważne:
Zdrowych ,Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2019 życzy Zarząd LOTUR      Zdrowych ,Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2019 życzy Zarząd LOTUR      Zdrowych ,Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2019 życzy Zarząd LOTUR      Zdrowych ,Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2019 życzy Zarząd LOTUR     
Zarząd i komisje Statut Składki Deklaracja Członkowska Księga marki Patronat "LOTUR" Lotur plan pracy Walne zebrania sprawozdawcze Kontakt Formularz kontaktowy Lista członków LOTUR PRACA O członkach
Zawód Informator Turystyczny Zamówienia publiczne Targi turystyczne, konferencje Targi, konferencje, inne - zaprosili nas Piszą o nas Newsletter 2017 Newsletter Archiwum Wydawnictwa Partnerzy Turystyka Wspólna Sprawa Konkursy Turystyczne znaki drogowe Ankiety, badania Partnerstwo Odra
Informacje o województwie Regionalny Portal Turystyczny Telefony alarmowe Baza noclegowa Bankomaty w Lubuskim Warto zobaczyć Muzea, Skanseny i Izby Regionalne Szlaki turystyczne DLA KOLEKCJONERÓW REKORDÓW! Informacja Turystyczna Kalendarz imprez w regionie
Baza noclegowa w województwie lubuskim Produkty turystyczne Oferty turystyczne Nowe Zasady Certyfikacji IT Certyfikacja IT Lubuskie szlaki Nordic Walking Aktualne Lubuskie Punkty Informacji Turystycznej lubuskie Certyfikowane Produkty Turystyczne i Lubuskie Perły Turystyczne Marka Lubuskie Przewodnicy Biura Podróży Szlakiem krzyży pokutnych po obu stronach Odry Turystyka wodna Lokalne Organizacje Turystyczne Wyniki konkursów - Lubuskie Perły Turystyczne, Najlepszy Produkt Turystyczny
 

TURYSTYKA WODNA


 

„Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013, Fundusz Małych Projektów i projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa”.

„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” / „Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft”.

 

 

zdobądź nowy zawód, ZAWÓD PAMIĄTKARZ


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł projektu : Zawód Pamiątkarz  Nr Umowy UDA-POKL.08.01.01-08-110/10-00 

  • Czy znasz produkty turystyczne Ziemi Lubuskiej ?

3.06.2011 Walne Zebranie Członków LOTUR udzieliło absolutorium Zarządowi pod kierownictwem Jadwigi Błoch

Autor: Administrator, dodano: 2011-06-06 10:30:26

Porządek Walnego Zebrania Sprawozadwczego Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „LOTUR" 

1. Otwarcie Obrad - Prezes Zarządu „LOTUR" - Pani Jadwiga BŁOCH

2. Wystąpienie zaproszonych gości

3. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania Członków LOTUR

4. Zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zebrania Członków LOTUR

5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej

7. Sprawozdanie władz L OTUR:

- Zarządu  LOTUR- sprawozdanie merytoryczne i finansowe

- Komisji Rewizyjnej   LOTUR

8.    Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:

- w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia bilansu i rachunku wyników z działalności LOTUR  za 2010 rok

- w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności LOTUR za 2010 rok

- w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności  LOTUR za 2010 rok

- w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi  LOTUR za wykonanie obowiązków 2010 roku,

- w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia  planu działania LOTUR  na 2011 rok

- w sprawie przyjęcia wysokości składek członkowskich  LOTUR  na 2011 rok,

9. Wolne wnioski

10.  Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał

11.  Zakończenie obrad