RSS
Ważne:
Polska Organizacja Turystyczna zaprasza przedsiębiorców do VI edycji akcji „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY”. rejestracja do 12 lutego      Polska Organizacja Turystyczna zaprasza przedsiębiorców do VI edycji akcji „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY”. rejestracja do 12 lutego      Polska Organizacja Turystyczna zaprasza przedsiębiorców do VI edycji akcji „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY”. rejestracja do 12 lutego      Polska Organizacja Turystyczna zaprasza przedsiębiorców do VI edycji akcji „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY”. rejestracja do 12 lutego     
Zarząd i komisje Statut Składki Deklaracja Członkowska Księga marki Patronat "LOTUR" Lotur plan pracy Walne zebrania sprawozdawcze Kontakt Formularz kontaktowy Lista członków LOTUR PRACA O członkach
Zawód Informator Turystyczny Zamówienia publiczne Targi turystyczne, konferencje Targi, konferencje, inne - zaprosili nas Piszą o nas Newsletter 2017 Newsletter Archiwum Wydawnictwa Partnerzy Turystyka Wspólna Sprawa Konkursy Turystyczne znaki drogowe Ankiety, badania Partnerstwo Odra
Informacje o województwie Regionalny Portal Turystyczny Telefony alarmowe Baza noclegowa Bankomaty w Lubuskim Warto zobaczyć Muzea, Skanseny i Izby Regionalne Szlaki turystyczne DLA KOLEKCJONERÓW REKORDÓW! Informacja Turystyczna Kalendarz imprez w regionie
Baza noclegowa w województwie lubuskim Produkty turystyczne Oferty turystyczne Nowe Zasady Certyfikacji IT Certyfikacja IT Lubuskie szlaki Nordic Walking Aktualne Lubuskie Punkty Informacji Turystycznej lubuskie Certyfikowane Produkty Turystyczne i Lubuskie Perły Turystyczne Marka Lubuskie Przewodnicy Biura Podróży Szlakiem krzyży pokutnych po obu stronach Odry Turystyka wodna Lokalne Organizacje Turystyczne Wyniki konkursów - Lubuskie Perły Turystyczne, Najlepszy Produkt Turystyczny

TURYSTYKA WODNA


 

„Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013, Fundusz Małych Projektów i projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa”.

„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” / „Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft”.

 

 

zdobądź nowy zawód, ZAWÓD PAMIĄTKARZ


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł projektu : Zawód Pamiątkarz  Nr Umowy UDA-POKL.08.01.01-08-110/10-00 

  • Czy znasz produkty turystyczne Ziemi Lubuskiej ?

3.06.2011 Walne Zebranie Członków LOTUR udzieliło absolutorium Zarządowi pod kierownictwem Jadwigi Błoch

Autor: Administrator, dodano: 2011-06-06 10:30:26

Porządek Walnego Zebrania Sprawozadwczego Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „LOTUR" 

1. Otwarcie Obrad - Prezes Zarządu „LOTUR" - Pani Jadwiga BŁOCH

2. Wystąpienie zaproszonych gości

3. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania Członków LOTUR

4. Zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zebrania Członków LOTUR

5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej

7. Sprawozdanie władz L OTUR:

- Zarządu  LOTUR- sprawozdanie merytoryczne i finansowe

- Komisji Rewizyjnej   LOTUR

8.    Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:

- w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia bilansu i rachunku wyników z działalności LOTUR  za 2010 rok

- w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności LOTUR za 2010 rok

- w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności  LOTUR za 2010 rok

- w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi  LOTUR za wykonanie obowiązków 2010 roku,

- w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia  planu działania LOTUR  na 2011 rok

- w sprawie przyjęcia wysokości składek członkowskich  LOTUR  na 2011 rok,

9. Wolne wnioski

10.  Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał

11.  Zakończenie obrad