RSS
Ważne:
Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy      Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy      Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy      Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy     
Zarząd i komisje Statut Składki Deklaracja Członkowska Księga marki Patronat "LOTUR" Lotur plan pracy Walne zebrania sprawozdawcze Kontakt Formularz kontaktowy Lista członków LOTUR PRACA O członkach
Zawód Informator Turystyczny Zamówienia publiczne Targi turystyczne, konferencje Targi, konferencje, inne - zaprosili nas Piszą o nas Newsletter 2017 Newsletter Archiwum Wydawnictwa Partnerzy Turystyka Wspólna Sprawa Konkursy Turystyczne znaki drogowe Ankiety, badania Partnerstwo Odra
Informacje o województwie Regionalny Portal Turystyczny Telefony alarmowe Baza noclegowa Bankomaty w Lubuskim Warto zobaczyć Muzea, Skanseny i Izby Regionalne Szlaki turystyczne DLA KOLEKCJONERÓW REKORDÓW! Informacja Turystyczna Kalendarz imprez w regionie
Baza noclegowa w województwie lubuskim Produkty turystyczne Oferty turystyczne Nowe Zasady Certyfikacji IT Certyfikacja IT Lubuskie szlaki Nordic Walking Aktualne Lubuskie Punkty Informacji Turystycznej lubuskie Certyfikowane Produkty Turystyczne i Lubuskie Perły Turystyczne Marka Lubuskie Przewodnicy Biura Podróży Szlakiem krzyży pokutnych po obu stronach Odry Turystyka wodna Lokalne Organizacje Turystyczne Wyniki konkursów - Lubuskie Perły Turystyczne, Najlepszy Produkt Turystyczny

TURYSTYKA WODNA


 

„Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013, Fundusz Małych Projektów i projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa”.

„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” / „Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft”.

 

 

zdobądź nowy zawód, ZAWÓD PAMIĄTKARZ


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł projektu : Zawód Pamiątkarz  Nr Umowy UDA-POKL.08.01.01-08-110/10-00 

Mapy z atrakcjami lubuskiego 11.2019


Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą mapą ścienną z atrakcjami województwa lubuskiego. To nasze kolejne wydawnictwo dofinansowane w ramach zadania publicznego ze środków województw lubuskiego- Urzędu Marszałkowskiego .

Orginał mapy do pozyskania w biurze LOTUR. Prosimy o informację per email lub tel. 

http://lotur.eu/news/show/1911

 

V edycja Konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”

Autor: Administrator, dodano: 2012-01-12 13:20:07

Zapraszamy do udziału w jubileuszowej V edycji  Konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Polska Pięknieje - 7 Cudów Funduszy Europejskich". Termin nadsyłania zgłoszeń mija 2 lutego 2011 r.

W konkursie zostaną nagrodzone najlepsze przedsięwzięcia w dziedzinie rozwoju turystyki, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz rewitalizacji, które otrzymały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

W tym roku wprowadzona została nowa kategoria: „Miejsce przyjazne dzieciom" (np.: parki tematyczne, kompleksy rekreacji dziecięcej).  

Nagrody przyznawane będą w siedmiu kategoriach:

  • Rewitalizacja (obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, przestrzeń użytkowa),
  • Zabytek
  • Produkt promocyjny (np. wydawnictwo, portal, kampania promocyjna)
  • Obiekt turystyczny (np. hotel, restauracja, muzeum, centrum kongresowe)
  • Turystyka aktywna (np. ścieżki rowerowe, szlaki wodne, szlaki turystyczne, parki rekreacyjne, obiekty sportowo-rekreacyjne)
  • Turystyka transgraniczna i międzynarodowa
  • Miejsce przyjazne dzieciom (np.: parki tematyczne, ogródki jordanowskie, kompleksy rekreacji dziecięcej)

Główną nagrodą w Konkursie jest statuetka „Polska Pięknieje - 7 Cudów Funduszy Europejskich", tablica pamiątkowa oraz dyplom, a także konkretne działania promocyjne realizowane przez MRR. Laureatów Konkursu poznamy podczas gali towarzyszącej V Forum Funduszy Europejskich organizowanego w Warszawie przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w dniach 10-12 maja 2012 r.

Aby wziąć udział w Konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać go w wersji papierowej i elektronicznej wraz z materiałami ilustrującymi projekt (zdjęcia - maksymalnie 10 sztuk, filmy (o długości max. 5 minut), publikacje, prezentacje itp.) na adres Biura Konkursu. Liczy się data stempla pocztowego.

Biuro Konkursu
„Polska Pięknieje - 7 Cudów Funduszy Europejskich"
ul. Mickiewicza 3/10
60-833 Poznań
e-mail: konkurs@smartlink.pl
tel/fax 61 849 90 41

 

Projektodawcy z województwa lubuskiego odnieśli spore sukcesy w poprzednich edycjach konkursu. W 2008 r. projekt z Kostrzyna nad Odrą Kulturowo-turystyczny szlak twierdz nadbałtyckich" zdobył najwyższą nagrodę w kategorii Turystyka trangraniczna. W tym samym roku Miasto Żagań zostało laureatem wyróżnienia specjalnego za szerokie wykorzystanie dotacji unijnych na rozbudowę oferty turystycznej. W edycji 2009 Kapituła Konkursu przyznała wyróżnienie specjalne Fundacji Zielonej Doliny Odry i Warty za projekt „Kształtowanie czynników rozwojowych Regionu Wielkich Rzek Ziemi Lubuskiej w oparciu o potencjał ludzki, przyrodniczy i kulturowy oraz  pobudzanie tożsamości regionalnej wśród mieszkańców" .

 

Dokumenty konkursowe są do pobrania na stronach: www.funduszeeuropejskie.gov.pl i www.smartlink.pl .

Informacje oraz filmy o laureatach można obejrzeć na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego www.polskapieknieje.gov.pl i Biura Konkursu www.smartlink.pl .