RSS
Ważne:
uroczyste spotkanie z okazji 15-lecia LOTUR "15 lat współdziałania na rzecz rozwoju lubuskiej turystyki"      uroczyste spotkanie z okazji 15-lecia LOTUR "15 lat współdziałania na rzecz rozwoju lubuskiej turystyki"      uroczyste spotkanie z okazji 15-lecia LOTUR "15 lat współdziałania na rzecz rozwoju lubuskiej turystyki"      uroczyste spotkanie z okazji 15-lecia LOTUR "15 lat współdziałania na rzecz rozwoju lubuskiej turystyki"     
Zarząd i komisje Statut Składki Deklaracja Członkowska Księga marki Patronat "LOTUR" Lotur plan pracy Walne zebrania sprawozdawcze Kontakt Formularz kontaktowy Lista członków LOTUR PRACA O członkach
Zawód Informator Turystyczny Zamówienia publiczne Targi turystyczne, konferencje Targi, konferencje, inne - zaprosili nas Piszą o nas Newsletter 2017 Newsletter Archiwum Wydawnictwa Partnerzy Turystyka Wspólna Sprawa Konkursy Turystyczne znaki drogowe Ankiety, badania Partnerstwo Odra
Informacje o województwie Regionalny Portal Turystyczny Telefony alarmowe Baza noclegowa Bankomaty w Lubuskim Warto zobaczyć Muzea, Skanseny i Izby Regionalne Szlaki turystyczne DLA KOLEKCJONERÓW REKORDÓW! Informacja Turystyczna Kalendarz imprez w regionie
Baza noclegowa w województwie lubuskim Produkty turystyczne Oferty turystyczne Nowe Zasady Certyfikacji IT Certyfikacja IT Lubuskie szlaki Nordic Walking Aktualne Lubuskie Punkty Informacji Turystycznej lubuskie Certyfikowane Produkty Turystyczne i Lubuskie Perły Turystyczne Marka Lubuskie Przewodnicy Biura Podróży Szlakiem krzyży pokutnych po obu stronach Odry Turystyka wodna Lokalne Organizacje Turystyczne Wyniki konkursów - Lubuskie Perły Turystyczne, Najlepszy Produkt Turystyczny

TURYSTYKA WODNA


 

„Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013, Fundusz Małych Projektów i projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa”.

„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” / „Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft”.

 

 

zdobądź nowy zawód, ZAWÓD PAMIĄTKARZ


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł projektu : Zawód Pamiątkarz  Nr Umowy UDA-POKL.08.01.01-08-110/10-00 

V edycja Konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”

Autor: Administrator, dodano: 2012-01-12 13:20:07

Zapraszamy do udziału w jubileuszowej V edycji  Konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Polska Pięknieje - 7 Cudów Funduszy Europejskich". Termin nadsyłania zgłoszeń mija 2 lutego 2011 r.

W konkursie zostaną nagrodzone najlepsze przedsięwzięcia w dziedzinie rozwoju turystyki, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz rewitalizacji, które otrzymały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

W tym roku wprowadzona została nowa kategoria: „Miejsce przyjazne dzieciom" (np.: parki tematyczne, kompleksy rekreacji dziecięcej).  

Nagrody przyznawane będą w siedmiu kategoriach:

  • Rewitalizacja (obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, przestrzeń użytkowa),
  • Zabytek
  • Produkt promocyjny (np. wydawnictwo, portal, kampania promocyjna)
  • Obiekt turystyczny (np. hotel, restauracja, muzeum, centrum kongresowe)
  • Turystyka aktywna (np. ścieżki rowerowe, szlaki wodne, szlaki turystyczne, parki rekreacyjne, obiekty sportowo-rekreacyjne)
  • Turystyka transgraniczna i międzynarodowa
  • Miejsce przyjazne dzieciom (np.: parki tematyczne, ogródki jordanowskie, kompleksy rekreacji dziecięcej)

Główną nagrodą w Konkursie jest statuetka „Polska Pięknieje - 7 Cudów Funduszy Europejskich", tablica pamiątkowa oraz dyplom, a także konkretne działania promocyjne realizowane przez MRR. Laureatów Konkursu poznamy podczas gali towarzyszącej V Forum Funduszy Europejskich organizowanego w Warszawie przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w dniach 10-12 maja 2012 r.

Aby wziąć udział w Konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać go w wersji papierowej i elektronicznej wraz z materiałami ilustrującymi projekt (zdjęcia - maksymalnie 10 sztuk, filmy (o długości max. 5 minut), publikacje, prezentacje itp.) na adres Biura Konkursu. Liczy się data stempla pocztowego.

Biuro Konkursu
„Polska Pięknieje - 7 Cudów Funduszy Europejskich"
ul. Mickiewicza 3/10
60-833 Poznań
e-mail: konkurs@smartlink.pl
tel/fax 61 849 90 41

 

Projektodawcy z województwa lubuskiego odnieśli spore sukcesy w poprzednich edycjach konkursu. W 2008 r. projekt z Kostrzyna nad Odrą Kulturowo-turystyczny szlak twierdz nadbałtyckich" zdobył najwyższą nagrodę w kategorii Turystyka trangraniczna. W tym samym roku Miasto Żagań zostało laureatem wyróżnienia specjalnego za szerokie wykorzystanie dotacji unijnych na rozbudowę oferty turystycznej. W edycji 2009 Kapituła Konkursu przyznała wyróżnienie specjalne Fundacji Zielonej Doliny Odry i Warty za projekt „Kształtowanie czynników rozwojowych Regionu Wielkich Rzek Ziemi Lubuskiej w oparciu o potencjał ludzki, przyrodniczy i kulturowy oraz  pobudzanie tożsamości regionalnej wśród mieszkańców" .

 

Dokumenty konkursowe są do pobrania na stronach: www.funduszeeuropejskie.gov.pl i www.smartlink.pl .

Informacje oraz filmy o laureatach można obejrzeć na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego www.polskapieknieje.gov.pl i Biura Konkursu www.smartlink.pl .