RSS
Ważne:
Zapraszamy do udziału w Konkursie Na Najlepszy Produkt Turystyczny o Lubuską Perłę Turystyczną na zgłoszenia czekamy do 30 sierpnia 2019      Zapraszamy do udziału w Konkursie Na Najlepszy Produkt Turystyczny o Lubuską Perłę Turystyczną na zgłoszenia czekamy do 30 sierpnia 2019      Zapraszamy do udziału w Konkursie Na Najlepszy Produkt Turystyczny o Lubuską Perłę Turystyczną na zgłoszenia czekamy do 30 sierpnia 2019      Zapraszamy do udziału w Konkursie Na Najlepszy Produkt Turystyczny o Lubuską Perłę Turystyczną na zgłoszenia czekamy do 30 sierpnia 2019     
Zarząd i komisje Statut Składki Deklaracja Członkowska Księga marki Patronat "LOTUR" Lotur plan pracy Walne zebrania sprawozdawcze Kontakt Formularz kontaktowy Lista członków LOTUR PRACA O członkach
Zawód Informator Turystyczny Zamówienia publiczne Targi turystyczne, konferencje Targi, konferencje, inne - zaprosili nas Piszą o nas Newsletter 2017 Newsletter Archiwum Wydawnictwa Partnerzy Turystyka Wspólna Sprawa Konkursy Turystyczne znaki drogowe Ankiety, badania Partnerstwo Odra
Informacje o województwie Regionalny Portal Turystyczny Telefony alarmowe Baza noclegowa Bankomaty w Lubuskim Warto zobaczyć Muzea, Skanseny i Izby Regionalne Szlaki turystyczne DLA KOLEKCJONERÓW REKORDÓW! Informacja Turystyczna Kalendarz imprez w regionie
Baza noclegowa w województwie lubuskim Produkty turystyczne Oferty turystyczne Nowe Zasady Certyfikacji IT Certyfikacja IT Lubuskie szlaki Nordic Walking Aktualne Lubuskie Punkty Informacji Turystycznej lubuskie Certyfikowane Produkty Turystyczne i Lubuskie Perły Turystyczne Marka Lubuskie Przewodnicy Biura Podróży Szlakiem krzyży pokutnych po obu stronach Odry Turystyka wodna Lokalne Organizacje Turystyczne Wyniki konkursów - Lubuskie Perły Turystyczne, Najlepszy Produkt Turystyczny

TURYSTYKA WODNA


 

„Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013, Fundusz Małych Projektów i projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa”.

„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” / „Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft”.

 

 

zdobądź nowy zawód, ZAWÓD PAMIĄTKARZ


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł projektu : Zawód Pamiątkarz  Nr Umowy UDA-POKL.08.01.01-08-110/10-00 

Kolejne spotkania ws. wytyczenia szlaków nordic-walking w pow. strzelecko-drezdeneckim

Autor: Administrator, dodano: 2012-06-02 10:54:19
W Mierzęcinie po zapoznaniu się z uwagami zebranych, ustalono, iż docelowo wytyczane szlaki koncentrować się będę na obszarach gmin Strzelce Krajeńskie, Dobiegniew i Drezdenko oraz obszaru Pałacu Mierzęcin wraz z okolicami. Przedstawiciel gm. Strzelce Krajeńskie przedstawił zebranym szczegółowe propozycje tras nordic walking na terenie gm. Strzelce Krajeńskie tj. dwie trasy miejskie (wokół jezior strzeleckich – 5,5 km i Strzelce-Bronowice-Strzelce – 8,0 km), dwie trasy w miejscowości Długie (wzdłuż nowo utworzonego rezerwatu przyrody „Mszar Przymgiełkowy” - 4,5 km i trasę wzdłuż jezior – 16 km której część wyznaczyłaby gm. Strzelce, a część gm. Dobiegniew), dwie trasy w miejscowości Danków – 4 km i 6 km (z możliwością wyznaczenia w okolicy dłuższych pętli do 10 i 13 km) oraz dwóch tras spinających Strzelce – Długie 12 km i Strzelce – Danków – 14,5 km. Łącznie Strzelce zaproponowały sześć tras o łącznej długości 44 km i dwie trasy łączące o długości 26,5 km deklarując, że przebieg tych szlaków uzgodniony został wstępnie z Nadleśnictwem Strzelce Krajeńskie. Przedstawiciel gm. Strzelce zaproponował również nazwę dla całego szlaku (wspólną dla Strzelc i Dobiegniewa: Spacerem po Puszczy Drawskiej lub Spacer po Puszczy Drawskiej i Gorzowskiej. W toku dyskusji ustalono, iż wskazane jest uwzględnienie w planach tras również obszaru gm. Dobiegnie sięgającego Drawieńskiego Parku Narodowego i miejscowości Głusko czy Stare Osieczno. Przedstawiciel gm. Dobiegniew zobowiązał się na kolejne spotkanie przygotować swoje propozycje tras, uwzględniając zaproponowane przez gm. Strzelce. Podczas bardzo profesjonalnie przygotowanego spotkania w Strzelcach Krajeńskich zaproponowano dwie trasy w obrębie Dankowa, dwie w Strzelcach Krajeńskich i dwie w okolicach Długiego. a co napisały Strzelce http://www.strzelce.pl/artykul/5474.html

zdjęcia