RSS
Ważne:
Zapraszamy do udziału w Konkursie Na Najlepszy Produkt Turystyczny o Lubuską Perłę Turystyczną na zgłoszenia czekamy do 30 sierpnia 2019      Zapraszamy do udziału w Konkursie Na Najlepszy Produkt Turystyczny o Lubuską Perłę Turystyczną na zgłoszenia czekamy do 30 sierpnia 2019      Zapraszamy do udziału w Konkursie Na Najlepszy Produkt Turystyczny o Lubuską Perłę Turystyczną na zgłoszenia czekamy do 30 sierpnia 2019      Zapraszamy do udziału w Konkursie Na Najlepszy Produkt Turystyczny o Lubuską Perłę Turystyczną na zgłoszenia czekamy do 30 sierpnia 2019     
Zarząd i komisje Statut Składki Deklaracja Członkowska Księga marki Patronat "LOTUR" Lotur plan pracy Walne zebrania sprawozdawcze Kontakt Formularz kontaktowy Lista członków LOTUR PRACA O członkach
Zawód Informator Turystyczny Zamówienia publiczne Targi turystyczne, konferencje Targi, konferencje, inne - zaprosili nas Piszą o nas Newsletter 2017 Newsletter Archiwum Wydawnictwa Partnerzy Turystyka Wspólna Sprawa Konkursy Turystyczne znaki drogowe Ankiety, badania Partnerstwo Odra
Informacje o województwie Regionalny Portal Turystyczny Telefony alarmowe Baza noclegowa Bankomaty w Lubuskim Warto zobaczyć Muzea, Skanseny i Izby Regionalne Szlaki turystyczne DLA KOLEKCJONERÓW REKORDÓW! Informacja Turystyczna Kalendarz imprez w regionie
Baza noclegowa w województwie lubuskim Produkty turystyczne Oferty turystyczne Nowe Zasady Certyfikacji IT Certyfikacja IT Lubuskie szlaki Nordic Walking Aktualne Lubuskie Punkty Informacji Turystycznej lubuskie Certyfikowane Produkty Turystyczne i Lubuskie Perły Turystyczne Marka Lubuskie Przewodnicy Biura Podróży Szlakiem krzyży pokutnych po obu stronach Odry Turystyka wodna Lokalne Organizacje Turystyczne Wyniki konkursów - Lubuskie Perły Turystyczne, Najlepszy Produkt Turystyczny

TURYSTYKA WODNA


 

„Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013, Fundusz Małych Projektów i projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa”.

„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” / „Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft”.

 

 

zdobądź nowy zawód, ZAWÓD PAMIĄTKARZ


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł projektu : Zawód Pamiątkarz  Nr Umowy UDA-POKL.08.01.01-08-110/10-00 

Konferencja poświęcona wdrażaniu polskiego systemu informacji turystycznej

Autor: Administrator, dodano: 2012-09-13 13:09:25

 

W ramach projektu „Promujmy Polskę Razem" finansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 6.3 „Promocja turystycznych walorów Polski", Polska Organizacja Turystyczna wdraża sieć urządzeń prezentacyjnych - infokiosków, umożliwiających turyście dostęp do informacji turystycznej zgromadzonej w formie cyfrowej. Działania te są jednocześnie elementem programu mającego na celu wsparcie budowy Polskiego Systemu Informacji Turystycznej, opartego na sieci certyfikowanych Punktów i Centrów Informacji Turystycznej.

Rozbudowie PSIT towarzyszą także intensywne prace nad narodowym serwisem informacyjnym www.polska.travel tłumaczonym na ponad 20 wersji językowych. Bazą i elementem spinającym całość systemu jest Repozytorium Informacji Turystycznej, które docelowo ma być aktualizowane i zasilone ze szczebla lokalnego i regionalnego. Całość działań realizowana jest przy współpracy z Forum Informacji Turystycznej i z poszczególnymi regionami, gdzie ROT-y, zgodnie z założeniem systemu, pełnią funkcje regionalnych koordynatorów.

W ramach projektu POT przekazał certyfikowanym Punktom i Centrom Informacji Turystycznej komputery, wyposażone w system operacyjny, przeglądarkę internetową i zabezpieczenia przed nieuprawnionymi modyfikacjami. Turyści odwiedzający placówki Informacji Turystycznej mogą korzystać z Internetu. W ramach projektu do regionów są przekazywane także infokioski, które podobnie jak komputery stanowią wsparcie punktów certyfikowanych, a poprzez to całego programu certyfikacji.

Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna „LOTUR", jako regionalny koordynator projektu nadzoruje dystrybucję 10 urządzeń prezentacyjnych - infokiosków turystycznych w naszym regionie. Mamy nadzieję, że dzięki budowie systemu turyści szybko i sprawnie dotra do niezbędnych informacji.

Źródło: www.pot.gov.pl