RSS
Ważne:
Zapraszamy do udziału w Konkursie Na Najlepszy Produkt Turystyczny o Lubuską Perłę Turystyczną na zgłoszenia czekamy do 30 sierpnia 2019      Zapraszamy do udziału w Konkursie Na Najlepszy Produkt Turystyczny o Lubuską Perłę Turystyczną na zgłoszenia czekamy do 30 sierpnia 2019      Zapraszamy do udziału w Konkursie Na Najlepszy Produkt Turystyczny o Lubuską Perłę Turystyczną na zgłoszenia czekamy do 30 sierpnia 2019      Zapraszamy do udziału w Konkursie Na Najlepszy Produkt Turystyczny o Lubuską Perłę Turystyczną na zgłoszenia czekamy do 30 sierpnia 2019     
Zarząd i komisje Statut Składki Deklaracja Członkowska Księga marki Patronat "LOTUR" Lotur plan pracy Walne zebrania sprawozdawcze Kontakt Formularz kontaktowy Lista członków LOTUR PRACA O członkach
Zawód Informator Turystyczny Zamówienia publiczne Targi turystyczne, konferencje Targi, konferencje, inne - zaprosili nas Piszą o nas Newsletter 2017 Newsletter Archiwum Wydawnictwa Partnerzy Turystyka Wspólna Sprawa Konkursy Turystyczne znaki drogowe Ankiety, badania Partnerstwo Odra
Informacje o województwie Regionalny Portal Turystyczny Telefony alarmowe Baza noclegowa Bankomaty w Lubuskim Warto zobaczyć Muzea, Skanseny i Izby Regionalne Szlaki turystyczne DLA KOLEKCJONERÓW REKORDÓW! Informacja Turystyczna Kalendarz imprez w regionie
Baza noclegowa w województwie lubuskim Produkty turystyczne Oferty turystyczne Nowe Zasady Certyfikacji IT Certyfikacja IT Lubuskie szlaki Nordic Walking Aktualne Lubuskie Punkty Informacji Turystycznej lubuskie Certyfikowane Produkty Turystyczne i Lubuskie Perły Turystyczne Marka Lubuskie Przewodnicy Biura Podróży Szlakiem krzyży pokutnych po obu stronach Odry Turystyka wodna Lokalne Organizacje Turystyczne Wyniki konkursów - Lubuskie Perły Turystyczne, Najlepszy Produkt Turystyczny

TURYSTYKA WODNA


 

„Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013, Fundusz Małych Projektów i projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa”.

„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” / „Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft”.

 

 

zdobądź nowy zawód, ZAWÓD PAMIĄTKARZ


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł projektu : Zawód Pamiątkarz  Nr Umowy UDA-POKL.08.01.01-08-110/10-00 

Jubileusz PTTK

Autor: Administrator, dodano: 2013-04-21 19:21:39

Po przerwie i poczęstunku kontynuowano spotkanie prezentacją multimedialną z licznych kronik Koła Morena przedstawioną przez Beatę Musiałowską – aktualną prezeskę Koła. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się zwłaszcza pierwsze lata działalności i rajdowe zdjęcia z wesołymi przygodami ich uczestników. Na zakończenie spotkania dzięki Oli, jej gitarze i wspólnemu śpiewaniu odżyły wspomnienia rajdowych wieczorów przy ogniskach.

Na ręce Zarządu Koła  złożono wiele życzeń i gratulacji od zaprzyjaźnionych turystów a szczególnie zapadły w serce piękne życzenia Prezesa Klubu Turystyki Pieszej „Chwast” Kol. Waldemara Osypińskiego.

Koło PTTK „MORENA” powstało 14 marca 1968 roku jako koło zakładowe przy „Geoprojekcie”- przedsiębiorstwie geologiczno-geodezyjnym. Początkowo zrzeszało pracowników  tego przedsiębiorstwa i ich rodziny, to właśnie im miało zapewniać  wypoczynek poprzez uprawianie turystyki pieszej nizinnej i górskiej. Z czasem swoją działalnością objęło szersze grono turystów wykraczając po za ramy przedsiębiorstwa i zapraszając do udziału w rajdach i wycieczkach członków innych kół zakładowych i mieszkańców Zielonej Góry. Już w 1972 roku odbyły się pierwsze ogólnodostępne wycieczki a ich uczestnicy byli zapraszani na łamach lokalnej prasy.

Pierwsze lata działalności to głównie wycieczki  w góry od Karkonoszy po Bieszczady , a w czasie zakazu przebywania w strefie przygranicznej  penetracja Gór Kaczawskich, Rudaw Janowickich i Gór Świętokrzyskich,  zwłaszcza przez mamy i ciocie z ich pięcio- sześcio letnimi pociechami.

Amatorzy silniejszych wrażeń byli organizatorami  i uczestniczyli w rajdach sprawnościowych, imprezach na azymut,  rajdach nocnych, szczególnie w Góry Kocie i okolice żar. A  i Wzgórza Piastowskie  nie były pomijane. Członkowie Koła systematycznie szkolili się powiększając kadrę Koła o organizatorów turystyki PTTK, przodowników turystyki pieszej i górskiej, a współcześniej o licencjonowanych pilotów i przewodników turystycznych, strażników ochrony przyrody, instruktorów krajoznawstwa, ochrony przyrody  i ochrony zabytków.

Obecna  działalność Koła to przede wszystkim prowadzenie wycieczek tematycznych w cyklu „Nie siedź w domu wędruj z nami”. Organizacja spotkań i konferencji turystycznych . Prace znakarskie na szlakach  turystycznych pieszych, konnych, rowerowych i NW. Działalność  krajoznawcza i popularyzatorska turystycznego narciarstwa nizinnego. Uczestnictwo w życiu turystycznym PTTK i regionu poprzez przedstawicielstwo we władzach Oddziału Zielonogórskiego PTTK, Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, Lubuskiej Organizacji Turystycznej. Udział w Konferencjach sympozjach i szkoleniach Unijnych.

zdjęcia