RSS
Ważne:
uroczyste spotkanie z okazji 15-lecia LOTUR "15 lat współdziałania na rzecz rozwoju lubuskiej turystyki"      uroczyste spotkanie z okazji 15-lecia LOTUR "15 lat współdziałania na rzecz rozwoju lubuskiej turystyki"      uroczyste spotkanie z okazji 15-lecia LOTUR "15 lat współdziałania na rzecz rozwoju lubuskiej turystyki"      uroczyste spotkanie z okazji 15-lecia LOTUR "15 lat współdziałania na rzecz rozwoju lubuskiej turystyki"     
Zarząd i komisje Statut Składki Deklaracja Członkowska Księga marki Patronat "LOTUR" Lotur plan pracy Walne zebrania sprawozdawcze Kontakt Formularz kontaktowy Lista członków LOTUR PRACA O członkach
Zawód Informator Turystyczny Zamówienia publiczne Targi turystyczne, konferencje Targi, konferencje, inne - zaprosili nas Piszą o nas Newsletter 2017 Newsletter Archiwum Wydawnictwa Partnerzy Turystyka Wspólna Sprawa Konkursy Turystyczne znaki drogowe Ankiety, badania Partnerstwo Odra
Informacje o województwie Regionalny Portal Turystyczny Telefony alarmowe Baza noclegowa Bankomaty w Lubuskim Warto zobaczyć Muzea, Skanseny i Izby Regionalne Szlaki turystyczne DLA KOLEKCJONERÓW REKORDÓW! Informacja Turystyczna Kalendarz imprez w regionie
Baza noclegowa w województwie lubuskim Produkty turystyczne Oferty turystyczne Nowe Zasady Certyfikacji IT Certyfikacja IT Lubuskie szlaki Nordic Walking Aktualne Lubuskie Punkty Informacji Turystycznej lubuskie Certyfikowane Produkty Turystyczne i Lubuskie Perły Turystyczne Marka Lubuskie Przewodnicy Biura Podróży Szlakiem krzyży pokutnych po obu stronach Odry Turystyka wodna Lokalne Organizacje Turystyczne Wyniki konkursów - Lubuskie Perły Turystyczne, Najlepszy Produkt Turystyczny

TURYSTYKA WODNA


 

„Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013, Fundusz Małych Projektów i projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa”.

„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” / „Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft”.

 

 

zdobądź nowy zawód, ZAWÓD PAMIĄTKARZ


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł projektu : Zawód Pamiątkarz  Nr Umowy UDA-POKL.08.01.01-08-110/10-00 

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW LUBUSKIEJ REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ „LOTUR”

Autor: Administrator, dodano: 2012-01-12 21:18:33
29 listopada 2011 r. w Żarach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „LOTUR”. Podsumowano prace II kadencji zarządu stowarzyszenia w latach 2008-2011. Zebrani udzielili ustępującemu zarządowi „LOTUR” absolutorium za lata 2008-2011. Walne zebranie dokonało wyboru nowych władz. Prezesem Zarządu ponownie wybrano Jadwigę Błoch.

3.06.2011 Walne Zebranie Członków LOTUR udzieliło absolutorium Zarządowi pod kierownictwem Jadwigi Błoch

Autor: Administrator, dodano: 2011-06-06 10:30:26
W dniu 3 czerwca 2011 odbyło się Walne Zwyczajne Zebranie Sprawozdawcze Członków Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „LOTUR”. Podczas Zebrania przyjęto sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010 oraz plan działań i plan finansowy na rok 2011 . Zarząd pod kierownictwem Jadwigi Błoch uzyskał absolutorium.

26.04.2010 Walne Zebranie Członków LOTUR udzieliło absolutorium Zarządowi

Autor: Administrator, dodano: 2010-04-26 16:16:52
Dnia 26 kwietnia.br odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „LOTUR” Zebranie rozpoczęto w drugim terminie, przy wymaganym do ważności podjętych uchwał kworum. Przybyłych powitała i podziękowała za przybycie Prezes Zarządu -p. Jadwiga Błoch. Na Przewodniczącego Zebrania wybrany został jednogłośnie p. Bruno Aleksander Kieć

18.05.2009 WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Autor: Administrator, dodano: 2009-05-20 16:00:32
18.05 br odbyło się WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE Członków Stowarzyszenia Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej LOTUR w Zielonej Górze

18.12.2008 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

Autor: Administrator, dodano: 2008-12-29 16:07:34
Dnia 18.XII.br odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Lubuskiej Organizacji Turystycznej. Otwarcia dokonała przewodnicząca LOTUR Jadwiga Błoch, która jednocześnie przewodniczyła zebraniu. Na początku był miły akcent wręczono odznakę przewodnika lubuskiego P. Beacie Pawlikowskiej Do komisji skrutacyjnej wybrano Burmistrza Krosna Odrz, p Chinalskiego i p.Beatę Pawlikowską. Zgodnie z uzgodnieniami z poprzedniego Walnego Zebrania Członków LOTur, na piąte miejsce w Zarządzie zaproponowano przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego wskazanego przez Marszałka Województwa p. Waldemara Sługockiego. Więcej kandydatur nie było . W głosowaniu tajnym p. Waldemar Sługocki został wybrany jednomyślnie. W związku z tym podjęto Uchwałę nr1/2008 z dnia 18.XII.08 o powołaniu na drugiego wiceprzewodniczącego p. Waldemara Sługockiego.

III Walne Zebranie Sprawozdawcze

Autor: Administrator, dodano: 2008-12-03 21:58:58
Lubuska Organizacja Turystyczna LOTur działa od grudnia 2004 Najważniejsze cele LOTur: Kreowanie i upowszechnianie wizerunku województwa jako regionu atrakcyjnego turystycznie w kraju i za granicą. Integracja środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym województwa. Zwiększenie liczby turystów odwiedzających województwo. Wzrost wpływów z turystyki. Poprawa infrastruktury turystycznej w województwie. Stworzenie regionalnego systemu informacji turystycznej oraz włączenie go w krajowe zarządzanie systemem „it". Inicjowanie, opiniowanie, wspomaganie i współpraca z lokalnymi organizacjami turystycznymi. Inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej. Koordynacja działań promocyjnych podejmowanych w województwie. Stworzenie platformy współpracy podmiotów gospodarczych turystyki z władzami regionalnymi i krajowymi.

II Walne Zebranie Sprawozdawcze

Autor: Administrator, dodano: 2008-11-29 23:11:47
termin Walnego Zebrania : 30 .05.2007, godz. 12.00

I Walne Zebranie Sprawozdawcze

Autor: Administrator, dodano: 2008-11-24 22:53:21
I Walne Zebranie Członków LOTur - IV.2006