RSS
Ważne:
Polska Organizacja Turystyczna zaprasza przedsiębiorców do VI edycji akcji „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY”. rejestracja do 12 lutego      Polska Organizacja Turystyczna zaprasza przedsiębiorców do VI edycji akcji „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY”. rejestracja do 12 lutego      Polska Organizacja Turystyczna zaprasza przedsiębiorców do VI edycji akcji „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY”. rejestracja do 12 lutego      Polska Organizacja Turystyczna zaprasza przedsiębiorców do VI edycji akcji „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY”. rejestracja do 12 lutego     
Zarząd i komisje Statut Składki Deklaracja Członkowska Księga marki Patronat "LOTUR" Lotur plan pracy Walne zebrania sprawozdawcze Kontakt Formularz kontaktowy Lista członków LOTUR PRACA O członkach
Zawód Informator Turystyczny Zamówienia publiczne Targi turystyczne, konferencje Targi, konferencje, inne - zaprosili nas Piszą o nas Newsletter 2017 Newsletter Archiwum Wydawnictwa Partnerzy Turystyka Wspólna Sprawa Konkursy Turystyczne znaki drogowe Ankiety, badania Partnerstwo Odra
Informacje o województwie Regionalny Portal Turystyczny Telefony alarmowe Baza noclegowa Bankomaty w Lubuskim Warto zobaczyć Muzea, Skanseny i Izby Regionalne Szlaki turystyczne DLA KOLEKCJONERÓW REKORDÓW! Informacja Turystyczna Kalendarz imprez w regionie
Baza noclegowa w województwie lubuskim Produkty turystyczne Oferty turystyczne Nowe Zasady Certyfikacji IT Certyfikacja IT Lubuskie szlaki Nordic Walking Aktualne Lubuskie Punkty Informacji Turystycznej lubuskie Certyfikowane Produkty Turystyczne i Lubuskie Perły Turystyczne Marka Lubuskie Przewodnicy Biura Podróży Szlakiem krzyży pokutnych po obu stronach Odry Turystyka wodna Lokalne Organizacje Turystyczne Wyniki konkursów - Lubuskie Perły Turystyczne, Najlepszy Produkt Turystyczny

TURYSTYKA WODNA


 

„Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013, Fundusz Małych Projektów i projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa”.

„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” / „Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft”.

 

 

zdobądź nowy zawód, ZAWÓD PAMIĄTKARZ


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł projektu : Zawód Pamiątkarz  Nr Umowy UDA-POKL.08.01.01-08-110/10-00 

UCHWAŁA nr 6 ws składek

 

Uchwała nr 6/2004

 

I Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lubuska Organizacja Turystyczna LOTur z dnia 2.09.2004r.

w sprawie wysokości wpisowego i rocznej składki członkowskiej

 

Na podstawie §23 pkt 7 Statutu Lubuskiej Organizacji Turystycznej Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia uchwala, co następuje:

 

§1

1. Wysokość składki rocznej dla członków LOTur wynosi:

a) Województwo Lubuskie - 50.000 zł

 

b) powiaty ziemskie o ilości mieszkańców:

- do 50 tys. - 2.000 zł

- 50 - 100 tys. - 3.000 zł

- powyżej 100 tys. - 4.000 zł

 

c) gminy o ilości mieszkańców:

- powyżej 100 tys. - 10.000 zł

- 50-100 tys. - 6.000 zł

- 25-50 tys. - 4.000 zł

- 10-25 tys. - 3.000 zł

- 5-10 tys. - 2.000 zł

- poniżej 5 tys. - 1.000 zł

 

d) izby gospodarcze, inne organizacje

i podmioty prowadzące działalność

gospodarczą, podmioty komercyjne

zatrudniające powyżej 20 osób - 2.000 zł

 

e) izby gospodarcze, inne organizacje

i podmioty prowadzące działalność

gospodarczą podmioty komercyjne

zatrudniające do 20 osób - 500 zł

 

f) stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym

Rejestrze Sądowym jako Lokalne Organizacje

Turystyczne, stowarzyszenia nie prowadzące

działalności gospodarczej i organizację i podmioty

prowadzące działalność gosp. z której zysk

przeznaczony jest wyłącznie na realizację

celów statutowych - 100 zł

 

g) pozostałe podmioty - 100 zł

 

2. Wysokość wpisowego przy wstąpienia do LOTur na kwotę - 100 zł

3. Wysokość składki członkowskiej dla nowoprzyjętych członków wynosi ¼ składki rocznej za każdy rozpoczęty kwartał członkostwa.

4. Składkę członkowską należy przekazać na konto LOTur do 15 kwietnia za bieżący rok, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Nowoprzyjęci członkowie wpłacają wpisowe i składkę członkowską w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 października 2004r.

 

 

/-/ Ewa Laskowska                    /-/ Jadwiga BŁOCH

Protokolant Zebrania                     Przewodniczący Zebrania

 

 

 

Składki należy uiszczać na numer rachunku bankowego: 37 1020 5402 0000 0102 0134 1437