RSS
Ważne:
Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy      Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy      Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy      Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy     
Zarząd i komisje Statut Składki Deklaracja Członkowska Księga marki Patronat "LOTUR" Lotur plan pracy Walne zebrania sprawozdawcze Kontakt Formularz kontaktowy Lista członków LOTUR PRACA O członkach
Zawód Informator Turystyczny Zamówienia publiczne Targi turystyczne, konferencje Targi, konferencje, inne - zaprosili nas Piszą o nas Newsletter 2017 Newsletter Archiwum Wydawnictwa Partnerzy Turystyka Wspólna Sprawa Konkursy Turystyczne znaki drogowe Ankiety, badania Partnerstwo Odra
Informacje o województwie Regionalny Portal Turystyczny Telefony alarmowe Baza noclegowa Bankomaty w Lubuskim Warto zobaczyć Muzea, Skanseny i Izby Regionalne Szlaki turystyczne DLA KOLEKCJONERÓW REKORDÓW! Informacja Turystyczna Kalendarz imprez w regionie
Baza noclegowa w województwie lubuskim Produkty turystyczne Oferty turystyczne Nowe Zasady Certyfikacji IT Certyfikacja IT Lubuskie szlaki Nordic Walking Aktualne Lubuskie Punkty Informacji Turystycznej lubuskie Certyfikowane Produkty Turystyczne i Lubuskie Perły Turystyczne Marka Lubuskie Przewodnicy Biura Podróży Szlakiem krzyży pokutnych po obu stronach Odry Turystyka wodna Lokalne Organizacje Turystyczne Wyniki konkursów - Lubuskie Perły Turystyczne, Najlepszy Produkt Turystyczny

TURYSTYKA WODNA


 

„Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013, Fundusz Małych Projektów i projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa”.

„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” / „Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft”.

 

 

zdobądź nowy zawód, ZAWÓD PAMIĄTKARZ


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł projektu : Zawód Pamiątkarz  Nr Umowy UDA-POKL.08.01.01-08-110/10-00 

Mapy z atrakcjami lubuskiego 11.2019


Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą mapą ścienną z atrakcjami województwa lubuskiego. To nasze kolejne wydawnictwo dofinansowane w ramach zadania publicznego ze środków województw lubuskiego- Urzędu Marszałkowskiego .

Orginał mapy do pozyskania w biurze LOTUR. Prosimy o informację per email lub tel. 

http://lotur.eu/news/show/1911

 

Gorzowska Grupa Partnerska

Autor: Administrator, dodano: 2008-01-28 00:00:00

Prace Grupy miały miejsce podczas cyklu spotkań, które odbyły się w następujących miejscach
i terminach:

 • 1. 25.01.2007r. Hotel Mieszko

                            ul. Kosynierów Gdyńskich 82

                            66-400 Gorzów Wlkp.

2.  07.02.2007r.  Hotel Mieszko

                           ul. Kosynierów Gdyńskich 82

                            66-400 Gorzów Wlkp.

3. 14.02.2007r.      Hotel Mieszko

                            ul. Kosynierów Gdyńskich 82

                           66-400 Gorzów Wlkp.

Obszar działania Grupy - powiat strzelecko-drezdenecki , sulęciński, gorzowski

 • 3. Lider i członkowie Grupy

 

Grupa Partnerska Gorzowska została zawiązana przez następujące osoby:

 • 1. Mirosława Winnicka - F.HU „COMPLEX"
 • 2. Barbara Stokop - S.T Atlant
 • 3. Danuta Snopkiewicz - Usługi Agroturystyczne
 • 4. Ewa Żuk - Pokoje Gościnne Lubniewice
 • 5. Zbigniew Rudziński - PTTK Ziemia Gorzowska
 • 6. Małgorzata Pera - Urząd Miasta Gorzów Wlkp.
 • 7. Joanna Rosowska - Biuro Podróży Intertravel
 • 8. Maria Kosmowska - Starostwo Powiatowe
 • 9. Stanisław Bąkowski - Zespół Parków Krajobrazowych, Barlinecko-Gorzowki Park Krajobrazowy
 • 10. Renata Wieczorek - C.S-R Słowianka
 • 11. Zygmunt Baś - OSiR
 • 12. Joanna Sołtysiak - Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie
 • 13. Przemysław Wilant - Szkoła Pływania „Hipcio"
 • 14.Katarzyna Dzikowska - Starostwo Powiatowe Strzelce Krajeńskie

 

Liderem Grupy Partnerskiej została Katarzyna Plust, przedstawiciel Urzędu Miasta Gorzów Wlkp.

 Wybór lidera został dokonany w sposób demokratyczny.

 •1.      Produkt turystyczny

Celem działania Grupy Partnerskiej Gorzowskiej jest opracowanie/rozwinięcie produktu turystycznego pod nazwą Gorzowska Ziemia Spełnia Marzenia. Poniżej krótko scharakteryzowano koncepcję tego produktu, będącą wynikiem dotychczasowych prac Grupy.

Gorzowska grupa partnerska obejmuje swoim zasięgiem północną część województwa lubuskiego. Celem działania grupy jest opracowanie lokalnego produktu turystycznego w oparciu o założenia realizowanego projektu „Turystyka Wspólna Sprawa". Gorzowska grupa partnerska zaproponowała produkt turystyczny pod nazwą „Gorzowska ziemia spełnia marzenia". Budowa lokalnego produktu sieciowego została oparta głównie na istniejących zasobach turystycznych ziemi gorzowskiej.

Grupa zamierza również wykreować nowe przedsięwzięcia, które w przyszłości uatrakcyjnią ten region. Region gorzowski jest stosunkowo ubogi w znaczące zabytki architektury, dlatego członkowie powstałej grupy główny potencjał kreowanego produktu upatrują w atrakcjach kulturowych ziemi gorzowskiej.

W zamyśle grupy gorzowskiej, np.:

- Festiwal Piosenki Romskiej „Romane Dyvesa"

- Reggae nad Wartą

- Serenada nad Wartą

- Gorzowska Jesień Jazzowa - klucz do kariery

- Przegląd Piosenki Żeglarskiej „Keja"

Porozumienie lokalnych podmiotów ma na celu stworzenie w Gorzowie cyklicznych imprez w ciągu całego roku. Ważniejsze, już istniejące imprezy , to np.:

- Noc Świętojańska

- Międzynarodowy Zlot Wodniaków

- Spływ Obrą.

Poszczególne imprezy organizować będą aktualni przedstawiciele Gorzowskiej grupy partnerskiej oraz inne podmioty, które grupa zaprosi do współpracy, ponieważ ideą grupy jest zdobycie większego doświadczenia na współdziałaniu wielu różnych podmiotów, co ma zaowocować wzrostem atrakcyjności naszego regionu.

Innymi elementami tworzonego produktu sieciowego mają być różnego rodzaju tworzone od nowa „mini" atrakcje turystyczne ziemi gorzowskiej. Mają być one proponowane w pakietach produktowo-usługowych.

Grupa sądzi, że będą one stanowiły cenne aktywa turystyczne naszego regionu, np.:

- powożenie bryczkami- konkurs,

 -rykszą po bulwarze,

- szkoła pływania dla niemowląt „Hipcio",

- spływ Obrą,

- pakiet dla turystów z Niemiec - „Weekend w Gorzowie",

- imprezy na bulwarze.

Te różnego rodzaju mini atrakcje nawiązywać będą do bogatej historii i tradycji ziemi gorzowskiej. Grupa zamierza eksponować również współczesny dorobek twórczy i intelektualny miasta.

Powstała grupa partnerska zdecydowała, iż spotykać się będzie raz w miesiącu, a jej członkowie zobowiązali się do opracowania pakietów ściśle związanych z lokalnymi atrakcjami.

Członkowie grupy mają zamiar wypracować szczegółową koncepcję lokalnego produktu wraz z harmonogramem działań poszczególnych podmiotów. Prace grupy zmierzać więc będą do opracowania spójnej lokalnej oferty turystycznej.

W oparciu o założenia realizowanego programu „Turystyka Wspólna Sprawa" grupa zaproponowała następujące elementy produktu sieciowego:

- „Romane Dyvesa" - Festiwal Piosenki Romskiej,

- Reggae nad Wartą,

- Serenada nad Wartą,

- Jesień Jazzowa- klucz do kariery,

- Techno bez adresu,

- Przegląd Piosenki Żeglarskiej „Keja",

- Weekend w Gorzowie,

- Szlaki rowerowe ziemi gorzowskiej,

- Szlak drogi pruskiej,

- Wycieczka po rezerwacie „Santockie Zakole",

- Wycieczka po barlinecko- gorzowskim Parku Krajobrazowym,

- Spływ Obrą,

- Międzynarodowy Zlot Wodniaków,

-Noc Świętojańska,

- Dni Lubniewic,

- Powożenie bryczkami - konkurs,

- Imprezy na gorzowskim bulwarze,

- Aktywny wypoczynek w kompleksie basenów Słowianka „Energia i radość życia",

- Nauka pływania dla niemowląt w szkole „Hipcio",

- Gospodarstwa agroturystyczne w Lubniewicach,

- Hubertus.    

Silne i słabe strony produktu

W trakcie spotkań przeprowadzono inwentaryzację zasobów będących w dyspozycji członków Grupy Partnerskiej, które mogłyby zostać wykorzystane do budowy sieciowego produktu turystycznego, jak również analizę silnych i słabych stron produktu turystycznego. Poniżej podsumowano najważniejsze wnioski wynikające z tej analizy.

 • 1. Silnymi stronami produktu są:

- bogata, barwna historia regionu stanowi bazę do budowy atrakcyjnego wizerunku ziemi gorzowskiej,

- istniejące i realizowane już imprezy ogólnopolskie np.: Festiwal Piosenki Romskiej,

-  nowo otwarty gorzowski „Bulwar nad Wartą",

-  położenie Gorzowa - dobra infrastruktura drogowa, dostępność komunikacyjna, znakomite warunki  do rozwoju turystyki wodnej,

- wysoka aktywność działaczy PTTK,

- silna pozycja turystyki w świadomości władz miasta,

- konkurencyjność cenowa dla turystów z Niemiec,

- perspektywa rozwoju nowych lokalnych „mikro" atrakcji".

 • 1. Słabymi stronami produktu są:

- mała, niewystarczająca ilość liderów w zakresie kreacji i wdrażania lokalnego produktu turystycznego,

- słaba komunikacja i niedostateczna współpraca na linii - prywatne podmioty branży turystycznej a samorządy i inne organizacje pozarządowe,

- zbyt małe wsparcie prywatnych podmiotów w działaniu lokalnego produktu,

- konkurencja silniejszych turystyczne regionów województwa

- słaby poziom i zbyt mała oferta usług około turystycznych,

- słaba komunikacja oraz nieefektywna wymiana informacji pomiędzy podmiotami działającymi w turystyce lokalnej,

- dotychczas niedostateczny system informacji turystycznej w regionie, np.: brak wspólnego kalendarium imprez i wydarzeń turystycznych.

 •1.      Korzyści oferowane klientom

Grupa określiła korzyści jakie odnosić będą klienci, którzy zdecydują się na „zakup" oferowanego przez nią produktu turystycznego. Należy zaliczyć do nich przede wszystkim:

1. Dzięki wydanemu folderowi - informacja o możliwościach ciekawego spędzenia wolnego
     czasu  w Gorzowie i okolicach,

2.  Odkrywanie uroków mało rozreklamowanego regionu turystycznego,

3.  Ożywienie i zintegrowanie środowiska świadczącego usługi turystyczne w regionie gorzowskim skutkujące coraz bogatszą ofertą dla klienta.