RSS
Ważne:
Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy      Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy      Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy      Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy     
Zarząd i komisje Statut Składki Deklaracja Członkowska Księga marki Patronat "LOTUR" Lotur plan pracy Walne zebrania sprawozdawcze Kontakt Formularz kontaktowy Lista członków LOTUR PRACA O członkach
Zawód Informator Turystyczny Zamówienia publiczne Targi turystyczne, konferencje Targi, konferencje, inne - zaprosili nas Piszą o nas Newsletter 2017 Newsletter Archiwum Wydawnictwa Partnerzy Turystyka Wspólna Sprawa Konkursy Turystyczne znaki drogowe Ankiety, badania Partnerstwo Odra
Informacje o województwie Regionalny Portal Turystyczny Telefony alarmowe Baza noclegowa Bankomaty w Lubuskim Warto zobaczyć Muzea, Skanseny i Izby Regionalne Szlaki turystyczne DLA KOLEKCJONERÓW REKORDÓW! Informacja Turystyczna Kalendarz imprez w regionie
Baza noclegowa w województwie lubuskim Produkty turystyczne Oferty turystyczne Nowe Zasady Certyfikacji IT Certyfikacja IT Lubuskie szlaki Nordic Walking Aktualne Lubuskie Punkty Informacji Turystycznej lubuskie Certyfikowane Produkty Turystyczne i Lubuskie Perły Turystyczne Marka Lubuskie Przewodnicy Biura Podróży Szlakiem krzyży pokutnych po obu stronach Odry Turystyka wodna Lokalne Organizacje Turystyczne Wyniki konkursów - Lubuskie Perły Turystyczne, Najlepszy Produkt Turystyczny

TURYSTYKA WODNA


 

„Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013, Fundusz Małych Projektów i projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa”.

„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” / „Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft”.

 

 

zdobądź nowy zawód, ZAWÓD PAMIĄTKARZ


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł projektu : Zawód Pamiątkarz  Nr Umowy UDA-POKL.08.01.01-08-110/10-00 

Mapy z atrakcjami lubuskiego 11.2019


Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą mapą ścienną z atrakcjami województwa lubuskiego. To nasze kolejne wydawnictwo dofinansowane w ramach zadania publicznego ze środków województw lubuskiego- Urzędu Marszałkowskiego .

Orginał mapy do pozyskania w biurze LOTUR. Prosimy o informację per email lub tel. 

http://lotur.eu/news/show/1911

 

Grupa Partnerska "Wschowa i Pojezierze Sławskie "

Autor: Administrator, dodano: 2008-01-28 15:34:52

Prace Grupy miały miejsce podczas cyklu spotkań, które odbyły się w następujących miejscach
i terminach:

1. 22.01.2007r.  Ratusz Miejski - Sala Gotycka

                         ul. Rynek 1

                         67-400 Wschowa

2. 07.02.2007r.  Ratusz Miejski - Sala Gotycka

                         ul. Rynek 1

                         67-400 Wschowa

3. 16.02.2007r. Starostwo Powiatowe

                         ul. Plac Kosynierów 1 c

                         67-400 Wschowa

 

 • 1. Obszar działania Grupy - powiat wschowski
 • 2. Lider i członkowie Grupy

Grupa Partnerska Wschowa i Pojezierze Sławskie została zawiązana przez następujące osoby:

 • 1. Antoni Petla - Leśny Skansen Pszczelarstwa

 • 1. Justyna Marszałek - Zrzeszenie Studentów Polskich
 • 2. Krzysztof Lutowski - Stowarzyszenie Turystyczne „Ziemi Wschowskiej"
 • 3. Mieczysław Tycner - Hotel „Zamek Królewski"
 • 4. Ewa Młodzińska - Starostwo Powiatowe we Wschowie
 • 5. Sylwia Szulc - Urząd Miasta i Gminy Wschowa
 • 6. Joanna Adamczewska - Stowarzyszenie Odnowy Wsi
 • 7. Tomasz Kopciowski - Pensjonat Haleszka
 • 8. Krystyna Klincewicz - Stowarzyszenie Młodzież - Europa 2000
 • 9. Ewa Siuta - Gospodarstwo Agroturystyczne
 • 10. Kazimierz Wawrzyniak - Gospodarstwo Agroturystyczne „Karino"

Liderem Grupy Partnerskiej została Justyna Marszałek, przedstawiciel Zrzeszenie Studentów Polskich. Wybór lidera został dokonany w sposób demokratyczny.

 • 1. Produkt turystyczny

Celem działania Grupy Partnerskiej Ziemia Wschowska i Pojezierze Sławskie jest opracowanie/rozwinięcie produktu turystycznego pod nazwą Osobliwości Pojezierza Sławskiego i Ziemi Wschowskiej. Poniżej krótko scharakteryzowano koncepcję tego produktu, będącą wynikiem dotychczasowych prac Grupy.

Nasz produkt będzie „niezbędnikiem" informacyjnym dla turystów pragnących aktywnie i interesująco spędzić wolny czas wśród żywej przyrody i interesujących zabytków.

Tworząc produkt, chcemy bazować na potwierdzonych walorach łagodnego mikroklimatu z najdłuższym latem w Polsce, który stwarza wymarzone warunki do odpoczynku, turystyki i rehabilitacji.

Okolica słynie z licznych jezior, lasów, rzadkiej fauny i flory objętej ochroną w rezerwatach i parkach.   

Dla miłośników jazdy konnej przygotowano dwie pętle szlaku konnego z możliwością nauki dla początkujących jeźdźców.

Na turystów czekają wypożyczalnie sprzętu wodnego, obiekty sportowe i rekreacyjne z nowoczesnymi halami sportowo-widowiskowymi w Sławie i Wschowie.

 

 1. Silne i słabe strony produktu

W trakcie spotkań przeprowadzono inwentaryzację zasobów będących w dyspozycji członków Grupy Partnerskiej, które mogłyby zostać wykorzystane do budowy sieciowego produktu turystycznego, jak również analizę silnych i słabych stron produktu turystycznego. Poniżej podsumowano najważniejsze wnioski wynikające z tej analizy.

1. Silnymi stronami produktu są:

- region z osobliwym mikroklimatem, charakteryzuje się najdłuższym latem i łagodnymi zimami. Obszar o urozmaiconym krajobrazie,

- region słynie z licznych jezior z największym Sławskim i urozmaiconego świata fauny i flory; licznych użytków ekologicznych, parków i rezerwatów przyrody,

- obszar objęty oddziaływaniem produktu ma rozbudowaną bazę noclegową dla różnej klienteli oraz liczną sieć punktów gastronomicznych i rozrywkowych, ale też zmaga się ze stereotypem kurortu z lat '70, co przy nakładach na modernizację baz mija się z prawdą,

- turysta znajdzie u nas miejsca do aktywnego wypoczynku i błogą ciszę. Może uprawiać sporty wodne m. in.: żeglarstwo, kajakarstwo, win surfing, nurkowanie, pływanie.., inne sporty wyczynowe: motokros, jeździectwo, turystykę rowerową. Obiekty sportowe z każdym rokiem podwyższają swoje zasoby sprzętowe i unowocześniają bazę do uprawiania sportu. Hale sportowe zachęcają do udziału w obozach zespoły sportowe,

- dla rowerzystów i piechurów przygotowane są szlaki i trasy, wytyczony jest szlak konny z podwójną pętlą, dla kajakarzy szlaki kajakowe; grupa jednocześnie zauważa konieczność  wytyczania nowych tras, które obecnie funkcjonują jako nie wyznaczone i nie opisane,

- w pejzaż zaczynają wpisywać się gospodarstwa agroturystyczne ze swojską ofertą,

- turysta znajdzie miejsca związane z legendami i nieprawdopodobne fakty pozostawione przez historię, do ostatnio potwierdzonych należy informacja z 24 lipca 1960, która poświadcza udział biskupa Karola Wojtyły w spływie kajakowym, rozpoczynającym się w Sławie; może zwiedzić liczne zabytki architektury sakralnej i świeckiej pozostałe na Ziemi Wschowskiej oraz Muzeum Ziemi Wschowskiej z jej oddziałem Lapidarium Rzeźby Nagrobnej,

- postacie wywodzące się regionu: Bronisław Geremek - (uczył się w latach 50 we wschowskim Liceum Ogólnokształcącym a ojciec jego był wicestarostą wschowskim) ; Franciszek Niewidziajło - żołnierz WP, który w 1945r. dokonał w Kołobrzegu zaślubin Polski z Bałtykiem;  Mariusz Jurasik- srebrny medalista MŚ w piłce ręcznej; Klaudiusz Balcerzak - obecnie radny sejmiku, założyciel wielu zakładów przetwórstwa mięsnego w okolicy, twórca wielu miejsc pracy; Ks. Józef Rogaliński - (jezuita) fizyk, wykładowca w XVIII wiecznym Kolegium Jezuickim we Wschowie, autor licznych podręczników z dziedziny fizyki; Waleriusz Herberger - pastor gminy ewangelickiej we Wschowie, żyjący na przełomie XVI i XVII wieku. Z uwagi na bogaty dorobek pisarski (spod jego pióra wyszło sporo pieśni religijnych, a także komentarzy do psalmów i medytacji religijnych) określano go mianem  „Małego Lutra"; Rafał hrabia Gurowski, kasztelan poznański i starosta Wschowy i nieznany poeta epitafijny z XVIII w, żył w latach 1716 - 1797, zmarł w Dryżynie pod Szlichtyngową i pochowany jest w krypcie Klasztoru oo Franciszkanów we Wschowie,

 -obecnie wiodącą rolę  w regionie odgrywa turystyka indywidualna, weekendowa, zorganizowany wypoczynek dzieci i młodzieży.

2. Słabymi stronami produktu są:

- źle na propagowanie regionu wpływają „sensacyjne" artykuły o trudnościach największego akwenu wodnego w tej części kraju z samooczyszczaniem wód zbiornika. O sukcesach redakcje piszą za rzadko małymi literami a o porażkach zbyt wielkimi na pierwszych stronach gazet,

- na obszarze objętym oddziaływaniem produktu ciągle za mało jest wypożyczalni sprzętu wodnego i rowerów terenowych,

- bezwzględnie potrzebne są wyeksponowane punkty informacji turystycznej z wyczerpującą ofertą turystyczną, gdyż obecnie mieszczą się w urzędach, nie spełniają oczekiwań indywidualnego turysty. Punkty powinny być w centrach handlowych, przy przystankach, na ośrodkach wypoczynkowych,

- potrzebne są wyczerpujące informacje z mapkami o osobliwościach regionu, księgą kontaktową, kalendarzem imprez gminnych, instytucjonalnych i powiatowych oraz z sąsiednich gmin i powiatów,

- główną barierą w rozwoju turystyki są za małe zasoby finansowe inwestorów na modernizację bazy turystycznej,  za krótki sezon; ścieki przemysłowe, które przez lata osłabiały wydolność jeziora w procesach samooczyszczania; Niepełna i niezaktualizowana baza danych służąca rzetelnej informacji turystycznej.

 1. Korzyści oferowane klientom

Grupa określiła korzyści jakie odnosić będą klienci, którzy zdecydują się na „zakup" oferowanego przez nią produktu turystycznego. Należy zaliczyć do nich przede wszystkim:

 • 1. liczne czyste jeziora
 • 2. rezerwaty i parki pełne rzadkiej fauny i flory
 • 3. szlaki kajakowe
 • 4. trasy rowerowe
 • 5. szlaki konne
 • 6. wypożyczalnia sprzętu wodnego
 • 7. zespół zabytkowych kamienic miesz
 • 8. możliwość zwiedzenia Muzeum Ziemi Wschowskiej oraz Lapidarium Rzeźby Nagrobnej
 • 9. uczestnictwo w imprezach kulturalnych, sportowych i turystycznych ( Dni Wschowy, Jarmark Mieszczański, Strong Man w Lginiu, Królewski Festiwal Muzyki, Dni Sławy )
 • 10.liczne zawody w motokrosie, regaty żeglarskie i rajdy rowerowe