RSS
Ważne:
Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy      Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy      Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy      Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy     
Zarząd i komisje Statut Składki Deklaracja Członkowska Księga marki Patronat "LOTUR" Lotur plan pracy Walne zebrania sprawozdawcze Kontakt Formularz kontaktowy Lista członków LOTUR PRACA O członkach
Zawód Informator Turystyczny Zamówienia publiczne Targi turystyczne, konferencje Targi, konferencje, inne - zaprosili nas Piszą o nas Newsletter 2017 Newsletter Archiwum Wydawnictwa Partnerzy Turystyka Wspólna Sprawa Konkursy Turystyczne znaki drogowe Ankiety, badania Partnerstwo Odra
Informacje o województwie Regionalny Portal Turystyczny Telefony alarmowe Baza noclegowa Bankomaty w Lubuskim Warto zobaczyć Muzea, Skanseny i Izby Regionalne Szlaki turystyczne DLA KOLEKCJONERÓW REKORDÓW! Informacja Turystyczna Kalendarz imprez w regionie
Baza noclegowa w województwie lubuskim Produkty turystyczne Oferty turystyczne Nowe Zasady Certyfikacji IT Certyfikacja IT Lubuskie szlaki Nordic Walking Aktualne Lubuskie Punkty Informacji Turystycznej lubuskie Certyfikowane Produkty Turystyczne i Lubuskie Perły Turystyczne Marka Lubuskie Przewodnicy Biura Podróży Szlakiem krzyży pokutnych po obu stronach Odry Turystyka wodna Lokalne Organizacje Turystyczne Wyniki konkursów - Lubuskie Perły Turystyczne, Najlepszy Produkt Turystyczny

TURYSTYKA WODNA


 

„Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013, Fundusz Małych Projektów i projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa”.

„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” / „Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft”.

 

 

zdobądź nowy zawód, ZAWÓD PAMIĄTKARZ


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł projektu : Zawód Pamiątkarz  Nr Umowy UDA-POKL.08.01.01-08-110/10-00 

Mapy z atrakcjami lubuskiego 11.2019


Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą mapą ścienną z atrakcjami województwa lubuskiego. To nasze kolejne wydawnictwo dofinansowane w ramach zadania publicznego ze środków województw lubuskiego- Urzędu Marszałkowskiego .

Orginał mapy do pozyskania w biurze LOTUR. Prosimy o informację per email lub tel. 

http://lotur.eu/news/show/1911

 

Relacja z I Lubuskiego Sejmiku Turystycznego

Autor: Administrator, dodano: 2015-06-30 08:22:19

Początek wydarzenia zainicjowała wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej  Elżbieta Wąsowicz Zaborek, w pierwszych słowach dziękując za organizację tego niecodziennego wydarzenia. Przemówienie dotyczyło możliwości rozwoju lubuskiej turystyki. Podkreśliła znaczenie turystyki w odbiciu gospodarczym,  jasno stwierdziła, że lubuska turystyka może być silna .  W podobnym tonie wypowiedziała się  Olga Piekarzewska z  Departamentu Turystyki  Ministerstwa Sportu i Turystki.  Stwierdziła, iż chciałaby aby Sejmik Turystyczny wpisał się na stałe do lubuskiego kalendarza wydarzeń. Tomasz Pędzik z Niemieckiej Centrali Turystyki DZT podkreślił ważność współpracy w ramach Partnerstwa-Odra celem tworzenia produktów sieciowych . Natomiast Czesław Fiedorowicz Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego podkreślił, iż turystyka to nie tylko piękne lasy, jeziora i tereny, turystyka to przede wszystkim ludzie którzy chcą się nią zajmować na co dzień.


   Sejmik był również okazją, aby uhonorować Lubuską Regionalną Organizacją Turystyczną odznaką Ministerstwa Sportu i Turystyki „Za zasługi dla turystyki", którą wręczyła Olga Piekarzewska z MSiT oraz Elżbieta Wąsowicz -Zaborek  z POT  .

     Swoją obecnością i interesującymi prezentacjami tematycznymi zaszczycili obecnych na sejmiku  Jan Korsak - Przewodniczący Rady Polskiej Organizacji Turystycznej, Przewodniczący Gospodarki Turystycznej Krajowej Izby Gospodarczej, który zaprezentował „Jaką rolę odgrywa turystyka, jej znaczenie polityczne, ekonomiczne, społeczno- kulturalne" . Jacek Janowski Dyrektor Departamentu Współpracy Regionalnej Polskiej Organizacji Turystycznej  poruszył istotną kwestię dobrze układającej się współpracy  POT-LOTUR, pokazał , że właściwie układająca się współpraca regionalna jest kluczem do sukcesu w turystyce..


     I lubuski Sejmik Turystyczny to nie tylko przemówienia i prezentacje. Najważniejszą jego częścią były panele dyskusyjne,  z których wnioski zostały przedstawione  Zarządowi Województwa Lubuskiego i Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „LOTUR".  Odbyły się trzy panele dyskusyjne: Baza noclegowa i jej wykorzystanie dla pozyskania turystów, Sieciowe oferty turystyczne Partnerstwa ODRA, Możliwości rozwoju turystyki w świetle nowej perspektywy finansowej.  

  Panel poświęcony bazie noclegowej zdominował temat braku informacji turystycznych na granicy Państwa oraz Województwa.  Dyskusja ukierunkowana została na znany już powszechnie temat, iż Województwo Lubuskie stało się województwem tranzytowym. Pomysł tworzenia informacji turystycznych na granicach województwa i na tzw. MOP-ach (Miejscach Obsługi Podróżnych)  przy trasach    przelotowych , pomogłyby zatrzymać turystów w Województwie Lubuskim.  Poruszone zostały również tematy dotyczące promocji województwa, oraz drogowych znaków turystycznych. Uczestnicy panelu wyrazili chęć i potrzebę zorganizowania kolejnego spotkania w tym gronie.

       Drugi panel dyskusyjny został poświęcony sieciowym produktom turystycznym  Partnerstwa Odry. Podczas dyskusji stwierdzono iż usieciowienie produktów turystycznych przynosi wymierne efekty,  dyskusja ukierunkowała się na tworzenie nowych produktów przede wszystkim po polskiej stronie przy współpracy z niemieckimi partnerami.  Zaproponowano, aby tworzyć wspólne polsko-niemieckie produkty turystyczne w celu wzmocnienia turystyki na pograniczu.

     Możliwości rozwoju turystyki w świetle nowej perspektywy finansowej to temat, który dyskutowany był na trzecim panelu.  Olga Piekarzewska zaprezentowała  w jaki sposób pozyskać pieniądze na turystykę.  Podczas burzliwej dyskusji padło stwierdzenie, iż podmioty działające w branży turystycznej mają dosyć ograniczone możliwości sięgania po środki finansowe w nowej perspektywie gdyż większość programów nie dotyczy dziedziny turystyki.  Uczestnicy panelu wyrazili chęć i gotowość do kolejnych spotkań w tym zakresie tematycznym.

I Lubuski Sejmik Turystyczny okazał się sukcesem. Uczestnicy byli zadowoleni przede wszystkim z możliwości wypowiedzenia się i dyskusji  na palące tematy z dziedziny turystyki z przedstawicielami MSiT, POT, IGHP, władz województwa i władz Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „LOTUR".  Miłą niespodzianką kończącą sejmik był rejs po Odrze  perełką Lubuskiej Floty Rzecznej  statkiem wycieczkowym „LAGUNA" należącym do stowarzyszenia „Odra dla Turystów". Goście sejmiku, dziennikarze , touroperatorzy mieli możliwość podziwiania lubuskiej przyrody z odrzańskiej perspektywy.  Serdecznie dziękujemy wszystkim tym którzy znaleźli czas, aby pochylić się nad lubuską turystyką.

zdjęcia