RSS
Ważne:
Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy      Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy      Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy      Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy     
Zarząd i komisje Statut Składki Deklaracja Członkowska Księga marki Patronat "LOTUR" Lotur plan pracy Walne zebrania sprawozdawcze Kontakt Formularz kontaktowy Lista członków LOTUR PRACA O członkach
Zawód Informator Turystyczny Zamówienia publiczne Targi turystyczne, konferencje Targi, konferencje, inne - zaprosili nas Piszą o nas Newsletter 2017 Newsletter Archiwum Wydawnictwa Partnerzy Turystyka Wspólna Sprawa Konkursy Turystyczne znaki drogowe Ankiety, badania Partnerstwo Odra
Informacje o województwie Regionalny Portal Turystyczny Telefony alarmowe Baza noclegowa Bankomaty w Lubuskim Warto zobaczyć Muzea, Skanseny i Izby Regionalne Szlaki turystyczne DLA KOLEKCJONERÓW REKORDÓW! Informacja Turystyczna Kalendarz imprez w regionie
Baza noclegowa w województwie lubuskim Produkty turystyczne Oferty turystyczne Nowe Zasady Certyfikacji IT Certyfikacja IT Lubuskie szlaki Nordic Walking Aktualne Lubuskie Punkty Informacji Turystycznej lubuskie Certyfikowane Produkty Turystyczne i Lubuskie Perły Turystyczne Marka Lubuskie Przewodnicy Biura Podróży Szlakiem krzyży pokutnych po obu stronach Odry Turystyka wodna Lokalne Organizacje Turystyczne Wyniki konkursów - Lubuskie Perły Turystyczne, Najlepszy Produkt Turystyczny

TURYSTYKA WODNA


 

„Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013, Fundusz Małych Projektów i projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa”.

„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” / „Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft”.

 

 

zdobądź nowy zawód, ZAWÓD PAMIĄTKARZ


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł projektu : Zawód Pamiątkarz  Nr Umowy UDA-POKL.08.01.01-08-110/10-00 

Mapy z atrakcjami lubuskiego 11.2019


Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą mapą ścienną z atrakcjami województwa lubuskiego. To nasze kolejne wydawnictwo dofinansowane w ramach zadania publicznego ze środków województw lubuskiego- Urzędu Marszałkowskiego .

Orginał mapy do pozyskania w biurze LOTUR. Prosimy o informację per email lub tel. 

http://lotur.eu/news/show/1911

 

Klaster Turystyki Historycznej

Autor: Administrator, dodano: 2019-01-25 23:30:22


Walory naturalne, walory kulturowe, bogata historia i niepowtarzalne wspólne tradycje a także prężnie rozwijająca się infrastruktura turystyczna powodują, że pogranicze lubusko-brandenburskie jest jednym z ciekawszych regionów turystycznych w centralnej Europie.
Tradycje Łużyckie, liczne zabudowania i przynależąca do nich infrastruktura parkowa z przełomu 18,19 i 20 wieku, burzliwa historia lat 1939-1945 i jej niezwykle ciekawe pozostałości o charakterze militarnym, zabytki z okresu rewolucji przemysłowej, wysokie zalesienie, tradycje produkcji warzyw, owoców, uprawy lnu i produkcji wysokogatunkowych odmian wina czy też architektoniczne perły modernizmu - to tylko niektóre z walorów tego regionu, które stanowią magnes dla przybywających tu corocznie gości.
Zadaniem polsko-niemieckiego Klastra Turystyki Historycznej jest obopólnie korzystne wsparcie szeroko rozumianej branży turystycznej poprzez stworzenie trwałych ram współpracy opartych na transferze wiedzy, technologii i rozwiązań innowacyjnych oraz łączeniu potencjału jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń, fundacji, sfery naukowo-badawczej, przedsiębiorców oraz wszystkich innych instytucji i osób zainteresowanych rozwojem gospodarki turystycznej w celu stworzenia rozpoznawalnej marki regionu. Klaster ma stanowić platformę wzajemnej współpracy powyższych podmiotów w celu:
- stworzenia możliwości bardziej kompleksowego wykorzystania własnych potencjałów
turystycznych
- kreowania innowacyjnych produktów turystycznych (szlaki, ścieżki tematyczne, prezentacje
internetowe, bazy danych etc.)
- promocji własnej, promocji regionu oraz wzmacniania/budowania marki pogranicza lubusko- brandenburskiego
KTH/CGT może pełnić funkcję parasolową dla poszczególnych inicjatyw klastrowych/partnerstw (partnerstwa dwóch lub więcej podmiotów spośród członków klastra dla konkretnych działań w ramach pojedynczego projektu, inicjatywy klastrowe = podsieć partnerów działająca na rzecz mniejszego regionu/obszaru tematycznego, np. trzech głównych tematów przewodnich: „Pałace i zamki", „Fortyfikacje, umocnienia", „Historia i tradycje winiarstwa") .
Obszar działalności KTH/CGT to teren Województwa Lubuskiego po stronie polskiej i Kraju Związkowego Brandenburgia po stronie niemieckiej ze szczególnym naciskiem na aktywne obszary współpracy transgranicznej.
Członkami KTH/CGT mogą być osoby fizyczne i prawne, stowarzyszenia, fundacje, przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu, uczelnie wyższe, instytucje publiczne i inne podmioty zainteresowane rozwojem gospodarki turystycznej na obszarze działania Klastra.
Warunkiem przystąpienia do Klastra jest:
• podpisanie deklaracji członkowskiej KTH/CGT
• akceptacja treści porozumienia dot. działalności Klastra oraz obowiązujących zasad jego funkcjonowania.
Członek może wystąpić z Klastra w dowolnym czasie. Wystąpienie jest skuteczne z chwilą złożenia oświadczenia o wystąpieniu Grupie inicjatywnej Klastra.
Planowana siedziba Klastra: Zamek Piastowski w Krośnie Odrzańskim
Animatorzy Klastra - Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr" w Gubinie
oraz:
Lubuska Organizacja Pracodawców w Gorzowie Wielkopolskim
Business and Innovation Centre we Frankfurcie nad Odrą
Centrum Innowacji i Technologii w Forst (Lausitz)

zdjęcia