RSS
Ważne:
Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy      Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy      Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy      Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy     
Zarząd i komisje Statut Składki Deklaracja Członkowska Księga marki Patronat "LOTUR" Lotur plan pracy Walne zebrania sprawozdawcze Kontakt Formularz kontaktowy Lista członków LOTUR PRACA O członkach
Zawód Informator Turystyczny Zamówienia publiczne Targi turystyczne, konferencje Targi, konferencje, inne - zaprosili nas Piszą o nas Newsletter 2017 Newsletter Archiwum Wydawnictwa Partnerzy Turystyka Wspólna Sprawa Konkursy Turystyczne znaki drogowe Ankiety, badania Partnerstwo Odra
Informacje o województwie Regionalny Portal Turystyczny Telefony alarmowe Baza noclegowa Bankomaty w Lubuskim Warto zobaczyć Muzea, Skanseny i Izby Regionalne Szlaki turystyczne DLA KOLEKCJONERÓW REKORDÓW! Informacja Turystyczna Kalendarz imprez w regionie
Baza noclegowa w województwie lubuskim Produkty turystyczne Oferty turystyczne Nowe Zasady Certyfikacji IT Certyfikacja IT Lubuskie szlaki Nordic Walking Aktualne Lubuskie Punkty Informacji Turystycznej lubuskie Certyfikowane Produkty Turystyczne i Lubuskie Perły Turystyczne Marka Lubuskie Przewodnicy Biura Podróży Szlakiem krzyży pokutnych po obu stronach Odry Turystyka wodna Lokalne Organizacje Turystyczne Wyniki konkursów - Lubuskie Perły Turystyczne, Najlepszy Produkt Turystyczny

TURYSTYKA WODNA


 

„Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013, Fundusz Małych Projektów i projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa”.

„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” / „Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft”.

 

 

zdobądź nowy zawód, ZAWÓD PAMIĄTKARZ


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł projektu : Zawód Pamiątkarz  Nr Umowy UDA-POKL.08.01.01-08-110/10-00 

Mapy z atrakcjami lubuskiego 11.2019


Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą mapą ścienną z atrakcjami województwa lubuskiego. To nasze kolejne wydawnictwo dofinansowane w ramach zadania publicznego ze środków województw lubuskiego- Urzędu Marszałkowskiego .

Orginał mapy do pozyskania w biurze LOTUR. Prosimy o informację per email lub tel. 

http://lotur.eu/news/show/1911

 

Spotkanie dotyczące realizacji porozumienia Niemieckiej Centrali Turystyki (DZT) i Polskiej Organizacji Turystycznej w zakresie promocji turystycznej regionów przygranicznych – Słubice 10.12.2009 r.

Autor: Administrator, dodano: 2009-12-16 20:01:16

Konferencja zaczęła się od przedstawienia, przez przedstawiciela POT p. Cezarego Molskiego i p. Christiana Zerbiana (DZT),  prezentacji zawierającej: cele projektu, brief marketingowy, w tym wskazanie głównych produktów turystycznych dla obszaru (turystyka przyrodnicza, aktywna i kulturowa) oraz niezbędne działania do rozwoju współpracy. Natomiast w zakresie propozycji działań promocyjnych POT i DZT wskazały przede wszystkim:

 • promocję na portalach narodowych,
 • promocję podczas targów ITB,

a także

 • utworzenie i pozycjonowanie strony internetowej dla obszaru transgranicznego.

W odniesieniu do przedstawionej koncepcji uczestnicy podzielili się na dwie grupy - polską i niemiecką, celem omówienia przedstawionej propozycji oraz określenia wspólnych przyszłych działań, które następnie omawiane były na ogólnym forum.

Na podstawie spostrzeżeń, uwag i propozycji przedstawionych przez uczestników określono niezbędne działania na rzecz marketingu turystyki na danym obszarze przygranicznym. Poniżej przedstawiono konkluzje w podziale na grupy oraz ze wskazaniem dat realizacji poszczególnych zadań:

strategiczne

 • 1. należy pozostawić indywidualną identyfikację poszczególnych regionów i nie budować nowej marki turystycznej;
 • 2. każdy podmiot współpracy przedstawi propozycję nazwy domeny internetowej dla strony projektu - do dnia 25 stycznia 2010r.

produkt

 • 3. każdy z regionów poprzez Regionalną Organizację Turystyczną przedstawi krótki opis (200 - 300) regionu obejmujący co najmniej 3 rodzaje dostępności transportowej od wybranych 3 stolic regionów oraz najważniejsze top 10 atrakcji turystycznych regionu - do dnia 25 stycznia 2010r.
 • 4. każdy z regionów (po uzgodnieniach wewnątrzregionalnych) przygotuje i przekaże poprzez Regionalą Organizację Turystyczną propozycje funkcjonujących regionalnych produktów turystycznych (co najmniej 5 zdjęć - 300dpi lub większych , opis produktów 50 do 100 znaków, dane kontaktowe - www, mail, telefon) zgodnych z założeniami (kategorie: dominujące- turystyka przyrodnicza/aktywna/kulturowa; uzupełniające) - do dnia 1 lutego 2010 r.

oferta

 • 5. każdy z regionów w oparciu o podmioty branży turystycznej przygotuje, w odniesieniu do zaproponowanych produktów turystycznych, oferty wyjazdów 2 i 3 dniowych wraz z zaznaczeniem okresu ich funkcjonowania - do 15 lutego 2010 r.
 • 6. każdy z partnerów przygotuję listę regionalnych lub krajowych podmiotów branży turystycznej zainteresowanych sprzedażą opracowanych ofert produktowych - do 15 lutego 2010 r.

promocja i public relations

 • 7. wskazanie przez z każdego z partnerów regionalnych i krajowych specyfikacji technicznej do wykonania banneru reklamowego dla wspólnej strony internetowej - do 25 stycznia 2010 r.
 • 8. możliwość zorganizowania konferencji prasowej i warsztatów dla touroperatorów w ramach targów „Caravan&Touristikmesse" we Frankfurcie nad Odrą - kwestie organizacyjne DZT-POT, kwestie uczestnictwa przedstawicieli regionów do rozpoznania przez przedstawicieli regionów;
 • 9. możliwość wspólnego wystawiennictwa (obok siebie) i brandingu (np. adres strony internetowej) regionów na targach w Lipsku (17-21.11.2010 r.) - kwestie organizacyjne do ustalenia na kolejnym spotkaniu 04/05.2010 r.