RSS
Ważne:
Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy      Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy      Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy      Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy     
Zarząd i komisje Statut Składki Deklaracja Członkowska Księga marki Patronat "LOTUR" Lotur plan pracy Walne zebrania sprawozdawcze Kontakt Formularz kontaktowy Lista członków LOTUR PRACA O członkach
Zawód Informator Turystyczny Zamówienia publiczne Targi turystyczne, konferencje Targi, konferencje, inne - zaprosili nas Piszą o nas Newsletter 2017 Newsletter Archiwum Wydawnictwa Partnerzy Turystyka Wspólna Sprawa Konkursy Turystyczne znaki drogowe Ankiety, badania Partnerstwo Odra
Informacje o województwie Regionalny Portal Turystyczny Telefony alarmowe Baza noclegowa Bankomaty w Lubuskim Warto zobaczyć Muzea, Skanseny i Izby Regionalne Szlaki turystyczne DLA KOLEKCJONERÓW REKORDÓW! Informacja Turystyczna Kalendarz imprez w regionie
Baza noclegowa w województwie lubuskim Produkty turystyczne Oferty turystyczne Nowe Zasady Certyfikacji IT Certyfikacja IT Lubuskie szlaki Nordic Walking Aktualne Lubuskie Punkty Informacji Turystycznej lubuskie Certyfikowane Produkty Turystyczne i Lubuskie Perły Turystyczne Marka Lubuskie Przewodnicy Biura Podróży Szlakiem krzyży pokutnych po obu stronach Odry Turystyka wodna Lokalne Organizacje Turystyczne Wyniki konkursów - Lubuskie Perły Turystyczne, Najlepszy Produkt Turystyczny

TURYSTYKA WODNA


 

„Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013, Fundusz Małych Projektów i projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa”.

„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” / „Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft”.

 

 

zdobądź nowy zawód, ZAWÓD PAMIĄTKARZ


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł projektu : Zawód Pamiątkarz  Nr Umowy UDA-POKL.08.01.01-08-110/10-00 

Mapy z atrakcjami lubuskiego 11.2019


Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą mapą ścienną z atrakcjami województwa lubuskiego. To nasze kolejne wydawnictwo dofinansowane w ramach zadania publicznego ze środków województw lubuskiego- Urzędu Marszałkowskiego .

Orginał mapy do pozyskania w biurze LOTUR. Prosimy o informację per email lub tel. 

http://lotur.eu/news/show/1911

 

Kurs doszkalający dla pilotów wycieczek

Autor: Administrator, dodano: 2021-05-17 06:43:06

Formularz zgłoszeniowy został opublikowany w dniu 18 maja o godz. 12:00. O kwalifikacji na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszenia dostępny jest tutaj:

http://forumrot.pl/wp-content/uploads/2021/05/Formularz-zgloszenia-na-kurs-dla-pilotow-wycieczek.pdf

Wraz z załącznikami należy go przesłać na adres: kontakt@forumrot.pl

Osobą koordynującą realizację projektu jest: Magda Mazgaj tel. 517 442 478

 

Cele i zakres kursu: poszerzenie wiedzy i kompetencji uczestników kursu na temat walorów i atrakcji turystycznych 16 województw w Polsce wraz z przybliżeniem specyfiki pracy pilota wycieczek w kraju.

Ilość zajęć: 64 godziny zegarowe (po 4 godziny zajęć dla każdego województwa).
Czas trwania: od 07.06.2021r do 23.08.2021 r. (częstotliwość zajęć: średnio raz na 1-2 tygodni).
Odbiorcy kursu: grupa zawodowa piloci wycieczek.

Zakładając, że rynek krajowy po „odmrożeniu” gospodarki wróci do względnej normalności w reżimie sanitarnym, stworzy to możliwość powrotu do pracy pilotom wycieczek prowadzącym wyjazdy po Polsce. W związku z zamknięciem się wielu krajów lub wprowadzoną obowiązkową kwarantanną po przylocie do danego państwa, znaczna część turystów zrezygnowała z wyjazdów za granicę. Jednakże wielu z nich nie zrezygnuje z wypoczynku, więc skupią swoją uwagę na turystyce krajowej. W konsekwencji wzrośnie też zapotrzebowanie na usługi krajowych pilotów turystycznych.

Polska Organizacja Turystyczna wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku oraz grupy zawodowej pilotów wycieczek, oferuje bezpłatny kurs doszkalający dla pilotów wycieczek, który zostanie realizowany we współpracy z Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych.

Piloci wycieczek specjalizujący się do tej pory w wyjazdach zagranicznych, poprzez kurs doszkalający otrzymają możliwość zdobycia niezbędnej wiedzy na temat walorów turystycznych wszystkich 16 województw oraz poszerzą informacje na temat specyfiki pracy w Polsce. Uzyskanie certyfikatu ukończenia kursu, powinno być jednym z argumentów, aby tacy piloci weszli na rynek krajowy i odnaleźli się na nim sprawnie i szybko. W przypadku pilotów pracujących już na rynku krajowym, otrzymają oni możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat atrakcji turystycznych poszczególnych województw, w wyniku czego zapotrzebowanie na ich usługi powinno systematycznie wzrastać.

Główne założenia kursu

• Zajęcia szkoleniowe odbędą się w formie zdalnej, przy wykorzystaniu platformy webinarowej
• Kurs przewidziany jest dla min. 100 pilotów wycieczek z całej Polski, posiadających stosowne uprawnienia (kwalifikacje) takie jak: legitymacja pilota wycieczek lub zaświadczenie o ukończeniu kursu pilota wycieczek lub certyfikat kwalifikacji „pilotowanie imprez turystycznych” lub zaświadczenie od organizatora turystyki potwierdzającego pilotowanie imprez turystycznych,
• Zapisy uczestników odbywać się będą na podstawie kolejności zgłoszeń,
• Ilość zajęć: 64 godziny zegarowe – po 4 godziny na temat każdego województwa
• Kurs trwać będzie minimum 8 tygodni; uwzględniając przypadające w tym okresie przerwy świąteczne i ewentualne przesunięcia zajęć, związane z czynnikami zewnętrznymi takimi jak np. choroba prowadzącego, niedostępność platformy webinarowej itp. mogące spowodować wydłużenie trwania kursu,
• W celu ukończenia kursu i otrzymania certyfikatu uczestnik musi wykazać się minimum 75% frekwencją uczestnictwa we wszystkich zajęciach oraz musi zdać egzamin końcowy z pozytywnym wynikiem (egzamin w formie testu, z minimalnym osiągnięciem 60% prawidłowych odpowiedzi).

Tematyka zajęć

1. Województwo – krótka charakterystyka danego województwa (w tym: położenie, ukształtowanie powierzchni, podział, aktualne dane statystyczne) /ok. 30 minut/
2. Atrakcje turystyczne regionu – najważniejsze atrakcje turystyczne w punktu widzenia ruchu turystycznego – w każdym regionie musza być uwzględnione m.in. wybrane produkty turystyczne uhonorowane Certyfikatem POT, Polskie Marki Turystyczne, destynacje EDEN Polska /ok. 1 godzina ok. 1 godzina 20 minut /
3. Tradycja, lokalne zwyczaje oraz lokalne wydarzenia /ok. 1 godzina/
4. Lokale produkty i kuchnia- najbardziej znane potrawy w województwie, z czego słynie kuchnia regionalna, gdzie i kiedy odbywają się lokalne festyny itp. /ok. 30 minut/
5. Techniczna strona pilotażu – wskazówki m.in. jak obsługiwać trudne grupy oraz problematycznych turystów, prowadzenie grup mieszanych (w których są turyści niepełnosprawni / ok. 10 minut /
6. Ciekawostki związane z województwem, anegdoty itp. /ok. 30 minut/
7. Pytania i odpowiedzi – /pozostały czas/

Harmonogram zajęć

07.06 – województwo dolnośląskie
08.06 – województwo kujawsko-pomorskie
14.06 – województwo lubelskie
15.06 – województwo lubuskie
21.06 – województwo łódzkie
22.06 – województwo małopolskie
28.06 – województwo mazowieckie
29.06 – województwo opolskie
05.07 – województwo podkarpackie
12.07 – województwo podlaskie
19.07 – województwo pomorskie
26.07 – województwo śląskie
02.08 – województwo wielkopolskie
09.08 – województwo świętokrzyskie
16.08 – województwo warmińsko-mazurskie
23.08 – województwo zachodniopomorskie
26.08 – egzamin końcowy

Zgłoszenia na kurs

Elektroniczny formularz zgłoszeniowy zostanie uruchomiony w dniu 18 maja o godz. 12:00, a informacja z linkiem do rejestracji zostanie opublikowana na stronie www.forumrot.pl oraz na profilu www.facebook.com/forumrot. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizatorzy

Przedsięwzięcie „Kurs doszkalający dla pilotów wycieczek” realizowane jest przez Polską Organizację Turystyczną we współpracy z Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych.