RSS
Ważne:
Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy      Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy      Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy      Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy     
Zarząd i komisje Statut Składki Deklaracja Członkowska Księga marki Patronat "LOTUR" Lotur plan pracy Walne zebrania sprawozdawcze Kontakt Formularz kontaktowy Lista członków LOTUR PRACA O członkach
Zawód Informator Turystyczny Zamówienia publiczne Targi turystyczne, konferencje Targi, konferencje, inne - zaprosili nas Piszą o nas Newsletter 2017 Newsletter Archiwum Wydawnictwa Partnerzy Turystyka Wspólna Sprawa Konkursy Turystyczne znaki drogowe Ankiety, badania Partnerstwo Odra
Informacje o województwie Regionalny Portal Turystyczny Telefony alarmowe Baza noclegowa Bankomaty w Lubuskim Warto zobaczyć Muzea, Skanseny i Izby Regionalne Szlaki turystyczne DLA KOLEKCJONERÓW REKORDÓW! Informacja Turystyczna Kalendarz imprez w regionie
Baza noclegowa w województwie lubuskim Produkty turystyczne Oferty turystyczne Nowe Zasady Certyfikacji IT Certyfikacja IT Lubuskie szlaki Nordic Walking Aktualne Lubuskie Punkty Informacji Turystycznej lubuskie Certyfikowane Produkty Turystyczne i Lubuskie Perły Turystyczne Marka Lubuskie Przewodnicy Biura Podróży Szlakiem krzyży pokutnych po obu stronach Odry Turystyka wodna Lokalne Organizacje Turystyczne Wyniki konkursów - Lubuskie Perły Turystyczne, Najlepszy Produkt Turystyczny

TURYSTYKA WODNA


 

„Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013, Fundusz Małych Projektów i projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa”.

„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” / „Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft”.

 

 

zdobądź nowy zawód, ZAWÓD PAMIĄTKARZ


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł projektu : Zawód Pamiątkarz  Nr Umowy UDA-POKL.08.01.01-08-110/10-00 

Mapy z atrakcjami lubuskiego 11.2019


Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą mapą ścienną z atrakcjami województwa lubuskiego. To nasze kolejne wydawnictwo dofinansowane w ramach zadania publicznego ze środków województw lubuskiego- Urzędu Marszałkowskiego .

Orginał mapy do pozyskania w biurze LOTUR. Prosimy o informację per email lub tel. 

http://lotur.eu/news/show/1911

 

Renowacja turystycznych szlaków Nordic Walking w województwie lubuskim

Autor: Administrator, dodano: 2022-12-10 10:59:57

Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna „LOTUR" wyznaczyła w województwie lubuskim w ramach projektów „Lubuskie szlaki Nordic Waking" dofinansowanego przez MSiT w 2010-2012 r.ok.800km szlaki Nordic Walking na terenie 10 powiatów ; szlaki nazwano na Wale Zielonogórskim, Łuku Mużakowa , w Trójkącie Sakralnym, Sulęcińska Szwajcaria, Z trójkąta Sakralnego do Chrystusa Króla, Książęce parki i ogrody, W krainie wody i osobliwości przyrody, Puszcza Drawska oraz kraina jezior i rzek, wiele z nich uległo całkowitemu zniszczeniu i podlega renowacji, odnowieniu oraz uzupełnieniu.
Udało się pozyskać dofinansowanie na renowację części szlaków.
Zadanie polegało na inwentaryzacji, renowacji, konserwacji, odnowieniu, uzupełnieniu znakowania szlaków turystycznych Nordic Walking w tym także aktualizację i odnowienie 6 tablic informacyjnych ukazujących przebieg szlaków z mapami.
Konieczność odnowienia szlaków Nordic Walking wynikała z długiego okresu ich użytkowania w terenie (nawet od 7do 10 lat) bez konserwacji. Część drzew ze znakami została wycięta, nastąpiła wymiana niektórych słupów elektrycznych, z powodu naturalnego wzrostu drzew zwiększyły się wymiary znaków i nastąpiło ich rozszczepienie w miejscach spękania kory. Jednocześnie rozrastające się krzewy i gałęzie drzew zasłoniły część znaków. W ten sposób szlaki te były bardzo nieczytelne i w wielu miejscach prawie niemożliwe do korzystania. Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna „LOTUR" od wielu lat znakuje szlaki turystyczne na użytek ogólnospołeczny.
Właściwie wytyczone i utrzymane szlaki turystyczne mają zapewnić turystom bezpieczne dotarcie do najciekawszych punktów topograficznych i obiektów krajoznawczych: widokowych, przyrodniczych, architektonicznych i archeologicznych jak również przekazać informacje jak dotrzeć do tych miejsc. Szczególnie zależy nam na bezpieczeństwie osób starszych, osób z pewnymi niepełnosprawnościami, które mają problemy z topografią terenu , właściwe czytelne oznakowanie uniemożliwia błądzenie po lubuskich lasach.
Odnowienie wykonano w celu zapewnienia bezpiecznego wędrowania po szlakach turystycznych Nordic Walking. Po odnowieniu LOTUR będzie zabiegał w Zarządzie Głównym PTTK , aby wymienione szlaki po ponownym odnowieniu stały się szlakami pieszymi-Nordic Walking z nowym oznakowaniem prawidłowym dla szlaku pieszego, szlaki otrzymają znakowanie przebiegu dwustronnego.
LOTUR dokonał przeglądu szlaków i wybraliśmy do realizacji w tym projekcie najbardziej zniszczone .Naprawa, odnowienie , renowacja jest niezbędna , uzasadniona i poparta oczekiwaniami turystów oraz mieszkańców naszego regionu.

W projekcie planowaliśmy inwentaryzację, renowacje , konserwacje , odnowienie i uzupełnienie szlaków Nordic Walking-pieszych na ok.225km.Wykonaliśmy więcej ponad 260km, z uwagi na niektóre zmiany szlaków. Renowacji i naprawę szlaków dokonaliśmy w gminie Bytnica, w gminie Maszewo, w Lubrzy , w Łagowie oraz w Żaganiu. W Bytnicy , Maszewie oraz części Lubrzy „ ludzik NW" został zastąpiony oznakowaniem szlaku pieszego zgodnie z instrukcją PTTK., w pozostałych w związku z uzgodnieniami w gminach zostaliśmy przy odnowieniu „ludzika". W związku ze zniszczeniem przez warunki atmosferyczne inne siły tablic informacyjnych ukazujących dokładny przebieg szlaków, dokonaliśmy wymiany 6 tablic informacyjnych -wymiana plansz z mapami informacjami wraz z umieszczeniem informacji o dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki , w tym logo Ministerstwa Sportu i Turystyki. Tablice wymieniono w Maszewie 1szt, Bytnicy 2szt, w Łagowie 1szt, w Lubrzy 1szt, w Żaganiu 1szt.
Szlaki piesze są dwukierunkowe Nordic Walking, jako najlepsza i najbardziej uniwersalna aktywność fizyczna zyskuje sobie zwolenników z niezwykłą dynamiką, szczególnie w okresie pandemii mieszkańcy, osoby starsze spacerują z kijkami po lubuskich lasach.

Zauważalna od wielu lat jest ciągła potrzeba aktywizowania mieszkańców w regionie lubuskim poprzez tworzenie atrakcyjnych i adekwatnych do zainteresowań i możliwości ofert spędzania czasu. Istnieje zatem potrzeba połączenia zapotrzebowania na wiedzę z aktywnością fizyczną dostosowaną do każdego wieku z różnym stopniem sprawności Adekwatnym rozwiązaniem jest produkt w postaci szlaków Nordic Walking, który zachęca do poszerzania wiedzy o zwiedzanym terenie podczas wędrówki z wykorzystaniem aktywności dostosowanej do każdego wieku. Dlatego też szlaki winny być czytelne, prawidłowo oznakowane i bezpieczne.
Zauważalna w środowisku jest także potrzeba wzmocnienia wiary w siebie, w swoje możliwości i umiejętności. W skali kraju następuje proces starzenia się społeczeństw. Niejednokrotnie zamknięcie się osób starszych w przykładowych czterech ścianach wypala ich aktywność fizyczną i psychiczną. Aktywności to naturalna potrzeba człowieka w każdym wieku. Pozwala na samorealizację, przełamuje monotonię, zapewnia życie w lepszej kondycji. Dlaczego społeczeństwo jest mało aktywne? Po pierwsze to brak wiary w siebie, spadek sił, pasywny styl życia. Drugi to brak konkretnych ofert skierowanych do społeczeństwa. Dlatego nasza Regionalna Organizacja Turystyczna od wielu lat swoją działalność kieruje do ludzi młodych jak również do osób 60+, osób z różnym stopniem sprawności.. Są tego rezultaty. Chodzimy na niedzielne spacery z kijkami, jeździmy na rowerach. Dlatego utrzymanie w należytym stanie szlaków nordic walking, tablic informacyjnych o ich przebiegu, jest wyjściem naprzeciw dla aktywności społeczeństwa naszego regionu.

 

zdjęcia