RSS
Ważne:
Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy      Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy      Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy      Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy     
Zarząd i komisje Statut Składki Deklaracja Członkowska Księga marki Patronat "LOTUR" Lotur plan pracy Walne zebrania sprawozdawcze Kontakt Formularz kontaktowy Lista członków LOTUR PRACA O członkach
Zawód Informator Turystyczny Zamówienia publiczne Targi turystyczne, konferencje Targi, konferencje, inne - zaprosili nas Piszą o nas Newsletter 2017 Newsletter Archiwum Wydawnictwa Partnerzy Turystyka Wspólna Sprawa Konkursy Turystyczne znaki drogowe Ankiety, badania Partnerstwo Odra
Informacje o województwie Regionalny Portal Turystyczny Telefony alarmowe Baza noclegowa Bankomaty w Lubuskim Warto zobaczyć Muzea, Skanseny i Izby Regionalne Szlaki turystyczne DLA KOLEKCJONERÓW REKORDÓW! Informacja Turystyczna Kalendarz imprez w regionie
Baza noclegowa w województwie lubuskim Produkty turystyczne Oferty turystyczne Nowe Zasady Certyfikacji IT Certyfikacja IT Lubuskie szlaki Nordic Walking Aktualne Lubuskie Punkty Informacji Turystycznej lubuskie Certyfikowane Produkty Turystyczne i Lubuskie Perły Turystyczne Marka Lubuskie Przewodnicy Biura Podróży Szlakiem krzyży pokutnych po obu stronach Odry Turystyka wodna Lokalne Organizacje Turystyczne Wyniki konkursów - Lubuskie Perły Turystyczne, Najlepszy Produkt Turystyczny

TURYSTYKA WODNA


 

„Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013, Fundusz Małych Projektów i projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa”.

„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” / „Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft”.

 

 

zdobądź nowy zawód, ZAWÓD PAMIĄTKARZ


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł projektu : Zawód Pamiątkarz  Nr Umowy UDA-POKL.08.01.01-08-110/10-00 

Mapy z atrakcjami lubuskiego 11.2019


Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą mapą ścienną z atrakcjami województwa lubuskiego. To nasze kolejne wydawnictwo dofinansowane w ramach zadania publicznego ze środków województw lubuskiego- Urzędu Marszałkowskiego .

Orginał mapy do pozyskania w biurze LOTUR. Prosimy o informację per email lub tel. 

http://lotur.eu/news/show/1911

 

Trenerzy

Autor: Administrator, dodano: 2010-03-01 09:43:05

 

Jadwiga Błoch

Koordynator projektu „Zawód Informator Turystyczny"

Współautorka założeń do Lubuskiej Strategii Rozwoju Turystyki 2006-2013. Od początku funkcjonuje w Lubuskiej Organizacji Turystycznej jako jej wiceprzewodnicząca a od sierpnia 2008 jako jej prezes, w ramach działalności której jest inicjatorem tworzenia i kreowania nowych produktów turystycznych na terenie regionu lubuskiego.

Współpracuje jako konsultant i ekspert branży turystycznej m.in. F5 Konsulting i DGA Doradztwo Gospodarcze, dla których przeprowadziła wiele szkoleń. Jako znany szkoleniowiec branżowy podnosi poziom usług w polskiej turystyce. Autorka publikacji branżowych w piśmie samorządowym "Region" , w kwartalniku "Kochaj Lubuskie" , którego jest redaktorem naczelnym.

Aktywna propagatorka, inicjatorka i koordynatorka rozwoju turystyki w województwie lubuskim.

Jest pomysłodawcą i autorem wielu wydawnictw turystycznych regionu lubuskiego . Jej działalność w zakresie pracy na rzecz rozwoju turystyki została doceniona na rynku niemieckim "Bursztynowym Okienkiem" w 2005r, w 2004 roku przez ministra Sportu i Turystyki "Odznaką honorową za zasługi dla turystyki" a przez Marszałka Lubuskiego w 2006 r medalem za osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju turystyki .W latach 2007-2008 koordynator projektu "Turystyka - wspólna sprawa" w województwie lubuskim.

Jako Redaktor Naczelna „Kochaj Lubuskie" wyróżniona nagrodą w VIII edycji Konkursu im. M. Orłowicza dla dziennikarzy promujących polską turystykę.

 

-----------------------

Anna Dopierała

Asystent Koordynatora projektu „Zawód Informator Turystyczny"

-----------------------

Stanisław Francuz

Nauczyciel geografii, historii sztuki, informatyki, Pilot wycieczek turystycznych, przewodnik, wykładowca geografii, informatyki, komunikacji społecznej, produkcja multimediów, filmów, wydawnictw.

  • Specjalista do Spraw promocji, wizerunku, reklamy, multimediów, grafika, skład, druk

  • Specjalista ds. fotografii i filmu - wykonywanie, montaż, produkcje filmowe dotyczące promocji min. Dolnego Śląska, Polski, Europy

  • Współautor koncepcji E-turystyka dla Dolnego Śląska

  • Specjalista Ds. transmisji TV OLINE na serwisy WWW

-----------------------

dr Piotr Gryszel

Adiunkt w Katedrze Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Autor wielu publikacji z zakresu zarządzania gospodarką turystyczną w regionie, zagospodarowania turystycznego, prawa turystycznego i ekonomiki przedsiębiorstwa turystycznego. W latach 2000-2004 kierował działalnością Oddziału Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej we Wrocławiu, a wcześniej zastępca kierownika Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Jeleniej Górze. Ekspert, trener i wykładowca w kilku projektach europejskich realizowanych na potrzeby gospodarki turystycznej. Autor kilkunastu strategii i dokumentów planistycznych zamawianych przez jednostki samorządu terytorialnego i organizacje turystyczne. Czynny przewodnik górski, pilot wycieczek i przewodnik praski współpracujący z licznymi biurami podróży.

-----------------------

Andrzej Wilk

Przewodnik sudecki, terenowy, miejski, pilot wycieczek, Członek zarządu oddziału Akademickiego PTTK we Wrocławiu, wykładowca na kursach dla przewodników. Autor Strategii Rozwoju Turystyki dla Subreguionów: Masyw Slęży, Dolina Odry, oraz Strategii Turystki dla miasta Wrocławia.

-----------------------

Łukasz Haromszeki

Specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi. Zainteresowania badawcze: przywództwo organizacyjne, wywieranie wpływu na ludzi, komunikacja interpersonalna, kierowanie przez wartości, kierowanie w organizacjach międzynarodowych i pozarządowych, TQM, motywowanie pracowników, aktywność liderów w społecznościach lokalnych. Podróżnik interesujący się historią i kulturą cywilizacji azjatyckich.

-----------------------

Andrzej Kirmiel

Moje zainteresowania zawodowe skupiają się na problematyce stosunków polsko-niemieckich, polsko-żydowskich i historii regionalnej. Autor publikacji dydaktycznych (konspekty lekcji wydane przez CODN) oraz prac popularno-naukowych dotyczących Ziemi Lubuskiej (m.in.: artykuły w prasie lokalnej, broszury, monografia historyczna miasta Skwierzyna, publikacje dotyczące historii i kultury Żydów w regionie).

W ramach stałego doskonalenia warsztatów metodycznych i naukowych uczestnik wielu seminariów, kursów i warsztatów organizowanych w Polsce, Niemczech i Izraelu.

Za swoją wieloletnią prace dydaktyczno-wychowawczą otrzymał liczne wyróżnienia i nagrody oraz odznaczenia (m.in.: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, MEN, Kuratora Lubuskiego, Ambasadora Izraela, Prezydenta Miasta Zielona Góra, Burmistrza Miasta Skwierzyna, Lubuski Animator Kultury)

-----------------------

Wojciech Fedyk

Magister geografii, kierownik placówek wypoczynku dzieci i młodzieży, kierownik wycieczek szkolnych i obozów wędrownych. Ekspert w projekcie Turystyka Wspólna sprawa. Przewodniczący komisji d. Pilotów wycieczek przy Marszałku Województwa Dolnośląskiego. Prezes Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych

-----------------------

Hubert Małyszczyk

Absolwent Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu na kierunku „Zarządzanie w turystyce i rekreacji". Pilot wycieczek i przewodnik terenowy po województwie lubuskim. Zainteresowania: turystyka rowerowa, górska i kajakowa. Szczególnie ceni sobie przyrodę województwa lubuskiego.

-----------------------

Krzysztof Chmielnik

Z wykształcenia inżynier, z pasji innowator, miłośnik wiedzy i nauki. Obecnie ekspert niezależny, pracujący w zakresie komunikacji interpersonalnej zarządzania projektami, zarządzania strategicznego w samorządach.

Prowadzi szkolenia w zakresie: negocjacji, technik sprzedaży, budowy wizerunku, prowadzenia kampanii społecznych, zarządzania strategicznego, kreowania produktów turystycznych.

Publicysta współpracujący z miesięcznikiem PULS i Radiem Zachód. Inicjator i realizator Rankingu Gmin województwa Lubuskiego oraz turystycznego rankingu Gmin lubuskich.

Dziennikarz, redaktor naczelny portalu internetowego „Przegląd Lubuski".

-----------------------

Mieczysław Wojecki

Instruktor krajoznawstwa Polski, Zielonogórski ambasador Rzeczpospolitej Ptasiej. Wieloletni wykładowca na kursach dla kadry turystycznej- pilotów wycieczek, wykładowców kolonijnych. Zdobywca wielu odznak turystycznych: srebrna i złota, „zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży"; srebra odznaka - zasłużony działacz turystyki, honorowa srebrna i złota odznaka ZG PTTK; odznaka turystyki pieszej, złota kolarska odznaka turystyczna. Rowerem objechał całą Grecję, współorganizator Ogólnopolskiego Młodzieżowego konkursu „Poznajemy Ojcowiznę". Utworzył Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Greckiej.

 

Wszystkie zajęcia w ramach projektu „Zawód Informator Turystyczny" prowadzone były przez profesjonalnych trenerów, szkoleniowców oraz praktyków działających w sektorze turystyki, w tym ekspertów Turystyki. Szeroka wiedza, oraz aktywność trenerów wpłynęła to na ogólne zadowolenie uczestników i docenienie wysokiej, jakości prowadzonego szkolenia.

Cyt. temat szkolenia tak rozległy, że serdecznie proszę o dalszy ciąg. Rozwijanie tematu wycieczki cudowne, a ziemia lubuska przepiękna. Dziękuję za taką możliwość poznania nieznanego do tej pory przeze mnie. Dzięki!

Wierzymy, że wycieczki przybliżyły wszystkim uczestnikom wiedzę zarówno krajoznawczą, co z pewnością przyda się podczas planowania wakacji..