RSS
Ważne:
Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy      Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy      Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy      Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy     
Zarząd i komisje Statut Składki Deklaracja Członkowska Księga marki Patronat "LOTUR" Lotur plan pracy Walne zebrania sprawozdawcze Kontakt Formularz kontaktowy Lista członków LOTUR PRACA O członkach
Zawód Informator Turystyczny Zamówienia publiczne Targi turystyczne, konferencje Targi, konferencje, inne - zaprosili nas Piszą o nas Newsletter 2017 Newsletter Archiwum Wydawnictwa Partnerzy Turystyka Wspólna Sprawa Konkursy Turystyczne znaki drogowe Ankiety, badania Partnerstwo Odra
Informacje o województwie Regionalny Portal Turystyczny Telefony alarmowe Baza noclegowa Bankomaty w Lubuskim Warto zobaczyć Muzea, Skanseny i Izby Regionalne Szlaki turystyczne DLA KOLEKCJONERÓW REKORDÓW! Informacja Turystyczna Kalendarz imprez w regionie
Baza noclegowa w województwie lubuskim Produkty turystyczne Oferty turystyczne Nowe Zasady Certyfikacji IT Certyfikacja IT Lubuskie szlaki Nordic Walking Aktualne Lubuskie Punkty Informacji Turystycznej lubuskie Certyfikowane Produkty Turystyczne i Lubuskie Perły Turystyczne Marka Lubuskie Przewodnicy Biura Podróży Szlakiem krzyży pokutnych po obu stronach Odry Turystyka wodna Lokalne Organizacje Turystyczne Wyniki konkursów - Lubuskie Perły Turystyczne, Najlepszy Produkt Turystyczny

TURYSTYKA WODNA


 

„Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013, Fundusz Małych Projektów i projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa”.

„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” / „Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft”.

 

 

zdobądź nowy zawód, ZAWÓD PAMIĄTKARZ


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł projektu : Zawód Pamiątkarz  Nr Umowy UDA-POKL.08.01.01-08-110/10-00 

Mapy z atrakcjami lubuskiego 11.2019


Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą mapą ścienną z atrakcjami województwa lubuskiego. To nasze kolejne wydawnictwo dofinansowane w ramach zadania publicznego ze środków województw lubuskiego- Urzędu Marszałkowskiego .

Orginał mapy do pozyskania w biurze LOTUR. Prosimy o informację per email lub tel. 

http://lotur.eu/news/show/1911

 

Turystyka wspólna sprawa

Autor: Administrator, dodano: 2008-02-14 13:14:49

 

Turystyka Wspólna Sprawa.


„Turystyka - wspólna sprawa" - to największy w Polsce projekt szkoleniowo-doradczy skierowany do branży turystycznej, współfinansowany ze środków europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. W ramach trzeciej edycji do działań projektowych włączonych zostało 6 województw: lubuskie, łódzkie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie oraz wielkopolskie.


Projekt adresowany jest do:

  • przedstawicieli kadry zarządzającej i pracowników przedsiębiorstw turystycznych;
  • przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego;
  • organizacji przedsiębiorców i pracowników związanych z turystyką;
  • organizacji wspierających rozwój turystyki;

W projekcie mogą uczestniczyć zarówno małe i średnie, jak i duże przedsiębiorstwa.
Celem projektu jest wzrost konkurencyjności sektora turystycznego w Polsce poprzez podniesienie kwalifikacji osób pracujących w turystyce oraz stworzenie regionalnych produktów turystycznych w formie sieciowej.
Dofinansowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw wynosi 80%, dla dużych 60%. Dla jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji szkolenia są nieodpłatne.


W województwie lubuskim odbyły się trzy konferencje w Bogumiłowie 29.11br., Gorzowie 30.11, Gronowie 08.12, w których uczestniczyło razem ponad 300 osób. Dzięki uczestnictwu
w konferencjach przedstawiciele sektora turystycznego mieli okazje zapoznać się z celami i zakresem projektu „Turystyka - wspólna sprawa" oraz z tematyką szkoleń. Przedstawione zostały także korzyści, jakie mogą uzyskać uczestniczący w projekcie.


Podsumowaniem konferencji były dyskusje o produktach turystycznych, jakie mogą powstać
w regionie lubuskim. Zostały omówione możliwość procesu tworzenia regionalnego produktu turystycznego korzystając ze wsparcia Konsorcjum.
Podczas konferencji uczestnicy wykazali duże zainteresowanie udziałem w projekcie „Turystyka - wspólna sprawa". Padło wiele propozycji tworzenia produktów turystycznych- sieciowych, grup partnerskich głównie w takiej formie jak:

1. Turystyka aktywna i specjalistyczna:

  • Rowerowa, piesza - rozwój ścieżek rowerowych i pieszych
  • Konna - priorytetowe zadanie to oznakowanie tych ścieżek. Większość wyjazdów dzisiaj odbywa się po nieoficjalnych trasach.
  • Przyrodnicza - większe wykorzystanie parków krajobrazowych , rezerwatów , pomników przyrody, na terenie województwa jest bardzo wiele ścieżek przyrodniczych wytyczonych przez nadleśnictwa. Ścieżki maja charakter dydaktyczny. Na terenie parków czekają zajęcia i warsztaty przyrodnicze organizowane przez pracowników parków i nadleśnictw. Padła propozycja utworzenia grupy partnerskiej w oparciu o te działania i stworzenia produktu związanego z turystyką przyrodniczą łącząc ją z aktywną.
  • Wędkarstwo, łowiectwo, grzybobranie Bogactwo jezior - to rozwój turystyki wodnej, a wiec żeglarstwo, kajakarstwo, wędkarstwo,i łowiectwo. W tym temacie padło wiele ciekawych propozycji na wykorzystanie akwenów Pojezierza Lubuskiego oraz na przywrócenie Odrze funkcji żeglarsko-turystycznej. Z wykorzystaniem budowanych przystani na Odrze (Cigacice, Sulechów, Nowa Sol, Bytom Odrzański). Szlaki kajakowe - a wiec utworzenie kolejnych grup partnerskich związanych z pracami nad wykorzystaniem specyfiki jezior rynnowych, które łączą się ze sobą tworząc malownicze szlaki wodne. Utworzenie kolejnego produktu turystycznego w oparciu także o bazę noclegową. Osobną grupę chcą utworzyć zwolennicy wędkarstwa na obszarach chronionych, jeziorach, rzekach, stawach.

2. Turystyka miejska i kulturowa

Uczestnicy konferencji pochodzący z odrestaurowanych miasteczek widzą dużą szansę w utworzeniu grupy tworzącej produkt sieciowy o charakterze historyczno-poznawczym. Przeznaczony dla turystów indywidualnych i grupowych. Aktywnych głównie małych miasteczek regionu, posiadających barwną historię, wiele zabytków, galerie, pokazy historyczne skanseny, wreszcie opracowanie przewodników turystyczno-historycznych w tym legend.


3. Kraina Bachusa z wykorzystaniem produktu wizerunkowego, w ramach którego należy wykorzystać tradycje winiarskie, festiwale winiarskie, piwniczki winne, odradzające się winnice.


4. Ptasi Raj - czy też Rzeczpospolita Ptasia na bazie już funkcjonującego produktu turystycznego utworzenia grupy partnerskiej - integrowanie potencjału Regionu w zakresie ptasich obserwacji z kompleksową ofertą, w tym szlak ptasi, ścieżki, porozumienie z parkami. Padło również kilka propozycji na tematyczne szlaki takie jak:
- Szlak Joannitów oraz Szlak Cysterski - łączą najciekawsze miejsca działalności klasztorów Cystersów oraz Joannitów na terenach lubuskiego.
- Szlak Miodowy - łączący najciekawsze miejsca związane z bartnictwem (pasieki, skansen, miejsca wypasu pszczół ), kwatery agroturystyczne, promocja zdrowej żywności, produktów z miodu.
- Szlak 500 Jezior - Szlak w oparciu o rowerowy i pieszy powinien zgodnie z sugestiami uczestników konferencji integrować trasy turystyczne oraz ofertę pojezierzy.
- Lubuski Szlak Bociani - Z wykorzystaniem Muzeum Bociana Białego.
- Szlak pałaców dworków lubuskich - wiele pałaców i dworków zostało odbudowanych i odrestaurowanych


To tylko niektóre propozycje, jakie podczas konferencji odbywających się w lubuskim padły. Oczekujemy teraz na propozycje grup partnerskich.


Program szkoleń składa się z trzech komponentów projektu: " Współpraca Sieciowa", „ Zarządzanie Turystyką " oraz „ Szkolenia językowe".
Celem Komponentu „ Współpraca Sieciowa" jest wypracowanie koncepcji rozwoju produktu turystycznego, stworzenie możliwości do nawiązania współpracy regionalnej, dostarczenie uczestnikom szkoleń odpowiedniej wiedzy oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do tworzenia lub udoskonalenia lokalnych produktów turystycznych w formule sieciowej.. Ponadto celem tego komponentu jest także podniesienie poziomu wiedzy na temat efektywnego zarządzania i marketingu turystycznego oraz zapewnienie wysokiej jakości usług.
W komponencie „Zarządzanie turystyką" są wyodrębnione dwie równoległe ścieżki szkoleniowe: szkolenia dla kadry zarządzającej oraz szkolenia zawodowe dla pracowników przedsiębiorstw
i organizacji turystycznych. Celem tego komponentu jest dostarczanie uczestnikom szkoleń odpowiedniej wiedzy oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw turystycznych i rozwoju sektora turystycznego.
Celem komponentu "Języki obce" jest doskonalenie umiejętności językowych, niezbędnych do podniesienia jakości usług turystycznych. Szkolenia językowe stanowią wyodrębnioną grupę szkoleń w ofercie programowej projektu.
Korzyściami, jakie wyniosą samorządy i organizacje z udziału w szkoleniach będą min. możliwości zwiększenia aktywności podmiotów w regionie za czym idzie zwiększenie wpływów do budżetów jednostek samorządu terytorialnego , promowanie regionu i jego gospodarzy oraz podniesienie kompetencji zawodowych.
W ramach projektu powstało 6 grup partnerskich złożonych z przedsiębiorców, samorządów oraz przedstawicieli organizacji działających w branży turystycznej. W dalszym ciągu osoby chcące wziąć udział w tworzeniu produktów turystycznych oraz szkoleniach mogą przyłączyć się do już utworzonych grup partnerskich.


Wszystkich chętnych zapraszam do współpracy.


Jadwiga BŁOCH
Koordynator projektu "Turystyka - wspólna sprawa"


"Turystyka - wspólna sprawa": pierwszy w Polsce kompleksowy projekt szkoleń i doradztwa dla branży turystycznej.

Zapraszam na stronę internetową www.tws.org.pl
Szkolenia i doradztwo dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.