RSS
Ważne:
Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy      Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy      Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy      Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy     
Zarząd i komisje Statut Składki Deklaracja Członkowska Księga marki Patronat "LOTUR" Lotur plan pracy Walne zebrania sprawozdawcze Kontakt Formularz kontaktowy Lista członków LOTUR PRACA O członkach
Zawód Informator Turystyczny Zamówienia publiczne Targi turystyczne, konferencje Targi, konferencje, inne - zaprosili nas Piszą o nas Newsletter 2017 Newsletter Archiwum Wydawnictwa Partnerzy Turystyka Wspólna Sprawa Konkursy Turystyczne znaki drogowe Ankiety, badania Partnerstwo Odra
Informacje o województwie Regionalny Portal Turystyczny Telefony alarmowe Baza noclegowa Bankomaty w Lubuskim Warto zobaczyć Muzea, Skanseny i Izby Regionalne Szlaki turystyczne DLA KOLEKCJONERÓW REKORDÓW! Informacja Turystyczna Kalendarz imprez w regionie
Baza noclegowa w województwie lubuskim Produkty turystyczne Oferty turystyczne Nowe Zasady Certyfikacji IT Certyfikacja IT Lubuskie szlaki Nordic Walking Aktualne Lubuskie Punkty Informacji Turystycznej lubuskie Certyfikowane Produkty Turystyczne i Lubuskie Perły Turystyczne Marka Lubuskie Przewodnicy Biura Podróży Szlakiem krzyży pokutnych po obu stronach Odry Turystyka wodna Lokalne Organizacje Turystyczne Wyniki konkursów - Lubuskie Perły Turystyczne, Najlepszy Produkt Turystyczny

TURYSTYKA WODNA


 

„Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013, Fundusz Małych Projektów i projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa”.

„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” / „Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft”.

 

 

zdobądź nowy zawód, ZAWÓD PAMIĄTKARZ


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł projektu : Zawód Pamiątkarz  Nr Umowy UDA-POKL.08.01.01-08-110/10-00 

Mapy z atrakcjami lubuskiego 11.2019


Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą mapą ścienną z atrakcjami województwa lubuskiego. To nasze kolejne wydawnictwo dofinansowane w ramach zadania publicznego ze środków województw lubuskiego- Urzędu Marszałkowskiego .

Orginał mapy do pozyskania w biurze LOTUR. Prosimy o informację per email lub tel. 

http://lotur.eu/news/show/1911

 

Park Mużakowski

Autor: Administrator, dodano: 2012-03-06 18:18:45

Park imponuje mistrzowskim wykorzystaniem naturalnych walorów terenu. Położony jest w malowniczej dolinie Nysy Łużyckiej, na odcinku przełomu rzeki przez formacje geologiczne moreny czołowej, zwanej Łukiem Mużakowa. Dolina rozszerza się w tym miejscu do 1,5 km, a wznoszące się po obu stronach rzeki tarasy dochodzą do 60 m wysokości względnej. Pückler stworzył genialną i doskonale przemyślaną kompozycję, galerię obrazów utworzoną z naturalnych elementów - ukształtowania terenu, starych dębów, naturalnych jeziorek i cieków wodnych, w którą umiejętnie wpisał elementy architektoniczne. Dla podkreślenia malowniczości miejsca przekopano sztuczną odnogę rzeki, nazwaną Nysą Hermanna. Na krawędziach tarasów po obu stronach doliny wzniesiono budowle i urządzono powiązane kompozycyjnie miejsca widokowe. Budowle parkowe wtapiają się w krajobraz, tworząc naturalne scenerie. Rozległa kompozycja rozciąga się po horyzont, otoczona przez pola i łąki, które tworzą tło dla tego dzieła.

Nic więc dziwnego, że przedsięwzięcie przerosło twórcę, który w 1845 roku, po 30 latach mozolnych prac, zmuszony był z powodów finansowych sprzedać Muskau. Dzieło znalazło szczęśliwie swoich mecenasów i kontynuatorów - księcia Fryderyka Niderlandzkiego i rodzinę von Arnim. Po II wojnie światowej granica polsko-niemiecka podzieliła park na dwie części. Zachodnia (206 ha wraz z zamkiem) leży po stronie niemieckiej, na terenie miasta Bad Muskau. Część wschodnia (522 ha) - po stronie polskiej, w Łęknicy. Łączą je dwa mosty na Nysie Łużyckiej - Most Podwójny i Most Angielski. Obecnie stroną wschodnią Parku Mużakowskiego zarządza Narodowy Instytut Dziedzictwa, a stroną zachodnią Fundacja „Fürst-Pückler-Park-Bad Muskau"

Od końca lat 80. XX wieku park jest przedmiotem polsko-niemieckiego projektu rewaloryzacji. Jest to jedyny w Europie przykład ścisłej współpracy dwóch państw na rzecz ochrony i konserwacji krajobrazu kulturowego. Działania prowadzone w Parku Mużakowskim uzyskały aprobatę międzynarodową. W 2004 roku Park Mużakowski został uznany za  pomnik historii i wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO .

Więcej na temat działań rewaloryzacyjnych znaleźć można na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa w zakładce Ochrona i konserwacja zabytków: http://www.nid.pl/idm,146,aktualnosci.html

W październiku 2011 roku w Parku Mużakowskim został otwarty Most Angielski, odbudowany po zniszczeniach wojennych. Inwestycja została zrealizowana przez zarządcę niemieckiej części parku - saksońską fundację Stiftung „Fürst-Pückler-Park-Bad MUskau" i była współfinansowana ze środków Investitionsprogramms Nationale UNESCO-Welterbestätten. Całkowity koszt wyniósł ok 2,3 mln euro. Wkładem Narodowego Instytutu Dziedzictwa w otwarcie Mostu Angielskiego było odtworzenie kompozycji na tarasie Domu Angielskiego. Odtworzono historyczny układ przestrzenny wraz z widokiem w kierunku niemieckiej części parku, zrekonstruowano układ ścieżek, pawilon widokowy, wyeksponowano fundamenty niezachowanego budynku głównego.

Kolejną ważną inwestycją przeprowadzoną w 2011 roku w Parku Mużakowskim było przeprowadzenie remontu konserwatorskiego Mostu Arkadowego w ramach projektu pn. „Remont Mostu Arkadowego w Parku Mużakowskim w Łęknicy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013. Wartość projektu to kwota ok. 2,5 mln zł.

W 2011 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał NID dofinansowanie w wysokości do 90% wartości projektów, które będą realizowane w latach 2012-2013 w Parku Mużakowskim w Łęknicy. Będą to następujące projekty:

1)      pielęgnacja starodrzewia,

2)      nasadzenia drzew soliterowych i podszytu,

3)      zakup sprzętu i materiałów ogrodniczych do pielęgnacji Parku i obsługi prac.

Wartość dotacji to ok. 1,5 ml zł.

Równolegle z pracami rewaloryzacyjnymi od wielu lat prowadzone są działania promocyjne i edukacyjne. Park jest gospodarzem międzynarodowych spotkań, konferencji oraz imprez i wydarzeń zarówno o znaczeniu lokalnym, jak i regionalnym. Do tradycji należy odbywające się od 1994 roku polsko-niemieckie Święto Parku,  które w ostatnich latach stało się imprezą plenerową przygotowywaną z dużym rozmachem, integrującą społeczności po obu stronach granicy. Składają się na nią liczne atrakcje, pokazy, przedstawienia oraz koncert z udziałem gwiazd sceny operowej. W czasie Święta Parku mają miejsce finały programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, realizowanych przez Pracownię Terenową NID „Park Mużakowski" we współpracy z lokalnymi samorządami. Programy mają na celu wzmocnienie więzi  z  miejscem urodzenia, zamieszkania oraz dziedzictwem kulturowym regionu poprzez zdobywanie i pogłębianie wiedzy o jego historii, wartości krajobrazu i środowiska przyrodniczego. Kilkunastoletnią tradycję mają też Finały Powiatowej i Wojewódzkiej Olimpiady Młodzieży w Indywidualnych Biegach Przełajowych, tzw. Biegi Mużakowskie, w których corocznie biorą udział dzieci i młodzież z całego województwa lubuskiego.

Obecnie Park Mużakowski odwiedza rocznie ponad 300 tys. turystów z całego świata.

Park Mużakowski można zwiedzać pieszo, rowerem lub konno. Wędrując po malowniczo wijących się ścieżkach, napotykamy na swojej drodze punkty widokowe z kamiennymi ławkami, z których roztaczają się wspaniałe widoki. Park o każdej porze roku, a nawet porze dnia przybiera inną szatę i odkrywa przed nami swoje piękno. Niestety, wiele lat pracy trzeba jeszcze, aby odzyskał dawną świetność - zaniedbania w pielęgnacji i powojenne zniszczenia są wciąż widoczne.

Serwis turystyczny:

  1. Strona wschodnia (polska) Parku Mużakowskiego:

a)     usługi przewodnickie po terenie Parku Mużakowskiego i okolicach: http://lukmuzakowa.com.pl ,

b)   przejażdżki bryczką: Pan Franciszek Mukoid - kontakt pod numerem telefonu +48 503 479 349,

c)   wypożyczalnia sprzętu wodnego: http://www.kajaki-leknica.pl ,

d)   gastronomia i noclegi:

          lub http://www.leknica.pl/index.php?option=com_content&view=article&catid=39&id=58&Itemid=69&lang=pl

 

  1. Strona zachodnia (niemiecka) Parku Mużakowskiego - wszelkie niezbędne informacje znajdą Państwo na stronie http://www.muskauer-park.de/?cat=30

 

Kontakty:

Zarząd strony polskiej Parku Mużakowskiego:

Narodowy Instytut Dziedzictwa

Ul. Szwoleżerów 9

00-464 Warszawa

 

Pracownia Terenowa „Park Mużakowski" w Łęknicy

ul. Wybrzeżna 25

68-208 Łęknica

tel. +48 68 3624182

tel. kom. +48 600698787

e-mail: pracownia.leknica@nid.pl

www.nid.pl

www.zabytek.pl/park-muzakowski

www.park-muzakowski.pl

 

 

Zarząd strony niemieckiej Parku Mużakowskiego:

Fundacja „Park Księcia Pücklera Bad Muskau"

Centrum Turystyczne Parku Mużakowskiego

Nowy Zamek

02953 Bad Muskau

Tel. +49 35771-63100

Faks +49 35771-63109

e-mail: info@muskauer-park.de

www.muskauer-park.de

 

tekst: Pracownia Terenowa „Park Mużakowski" w Łęknicy

 

W pobliżu warto zobaczyć:

Geopark Łuk Mużakowa

Zabytki dawnego prawa (szubienica, krzyże pokutne)

Zabytki i szlaki turystyczne Miasta Żary

Zabytki i szlaki turystyczne Miasta Żagań

zdjęcia