RSS
Ważne:
Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy      Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy      Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy      Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy     
Zarząd i komisje Statut Składki Deklaracja Członkowska Księga marki Patronat "LOTUR" Lotur plan pracy Walne zebrania sprawozdawcze Kontakt Formularz kontaktowy Lista członków LOTUR PRACA O członkach
Zawód Informator Turystyczny Zamówienia publiczne Targi turystyczne, konferencje Targi, konferencje, inne - zaprosili nas Piszą o nas Newsletter 2017 Newsletter Archiwum Wydawnictwa Partnerzy Turystyka Wspólna Sprawa Konkursy Turystyczne znaki drogowe Ankiety, badania Partnerstwo Odra
Informacje o województwie Regionalny Portal Turystyczny Telefony alarmowe Baza noclegowa Bankomaty w Lubuskim Warto zobaczyć Muzea, Skanseny i Izby Regionalne Szlaki turystyczne DLA KOLEKCJONERÓW REKORDÓW! Informacja Turystyczna Kalendarz imprez w regionie
Baza noclegowa w województwie lubuskim Produkty turystyczne Oferty turystyczne Nowe Zasady Certyfikacji IT Certyfikacja IT Lubuskie szlaki Nordic Walking Aktualne Lubuskie Punkty Informacji Turystycznej lubuskie Certyfikowane Produkty Turystyczne i Lubuskie Perły Turystyczne Marka Lubuskie Przewodnicy Biura Podróży Szlakiem krzyży pokutnych po obu stronach Odry Turystyka wodna Lokalne Organizacje Turystyczne Wyniki konkursów - Lubuskie Perły Turystyczne, Najlepszy Produkt Turystyczny

TURYSTYKA WODNA


 

„Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013, Fundusz Małych Projektów i projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa”.

„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” / „Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft”.

 

 

zdobądź nowy zawód, ZAWÓD PAMIĄTKARZ


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł projektu : Zawód Pamiątkarz  Nr Umowy UDA-POKL.08.01.01-08-110/10-00 

Mapy z atrakcjami lubuskiego 11.2019


Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą mapą ścienną z atrakcjami województwa lubuskiego. To nasze kolejne wydawnictwo dofinansowane w ramach zadania publicznego ze środków województw lubuskiego- Urzędu Marszałkowskiego .

Orginał mapy do pozyskania w biurze LOTUR. Prosimy o informację per email lub tel. 

http://lotur.eu/news/show/1911

 

Żagań – "miasto o 197 obliczach”

Autor: Administrator, dodano: 2012-03-20 21:55:51

Na terenie Żagania znajdziemy około 73 obiekty wpisane do rejestru zabytków.

Do najważniejszych należy zaliczyć:

Pałac Książęcy ze 100 ha parkiem, Zespół Poaugustiański (wpisany na listę Pomników Historii), Wieżę Widokową (Wieża dawnego Kościoła Łaski), Wieżę Ratuszową, Pałac (obecnie siedziba Urzędu Miasta Żagań), Kościół św. Krzyża, Mury Miejskie, Kamienice, Kościół p.w. św. Piotra i Pawła, Dawne Kolegium Jezuickie, Kościół p.w. Nawiedzenia NMP, Kaplica Bożego Grobu, Kościół św. Ducha. W mieście funkcjonuje także Muzeum Obozów Jenieckich obrazujące losy jeńców różnych narodowości przetrzymywanych podczas wojen światowych. To właśnie tu, w Żaganiu istniał obóz jeniecki Stalag VIII C oraz Stalag Luft III, skąd 24/25 marca 1944 miała miejsce słynna „Wielka Ucieczka" 80 lotników alianckich, która stała się kanwą filmu o tym samym tytule.

 

W Żaganiu koniecznie trzeba zobaczyć:

ZESPÓŁ POAUGUSTIAŃSKI - Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP

ZESPÓŁ POAUGUSTIAŃSKI - Dawny klasztor augustianów

ZESPÓŁ POAUGUSTIAŃSKI - dawny spichlerz klasztorny

ZESPÓŁ POAUGUSTIAŃSKI - dawny konwikt

PAŁAC KSIĄŻĘCY

PARK KSIĄŻĘCY

KOŚCIÓŁ P.W. ŚW. PIOTRA I PAWŁA

KOŚCIÓŁ P.W. ŚW. KRZYŻA

KOSCIÓŁ P.W. NAWIEDZEMIA NMP

KOŚCIÓŁ P.W. DUCHA ŚW.

KAPLICA BOŻEGO GROBU

DAWNE KOLEGIUM JEZUICKIE

WIEŻA KOŚCIOŁA POEWANGELICKIEGO - WIDOKOWA

MURY MIEJSKIE

KAMIENICE - Rynek

KAMIENICE - ul. Warszawska i pl. Słowiański

WIEŻA RATUSZOWA

PAŁACYK (BIBLIOTEKA MIEJSKA)

PAŁACYK (SĄD REJONOWY)

PAŁACYK (URZĄD MIEJSKI)

ZESPÓŁ SZPITALNY ŚW. DOROTY

STALAG VIIIC/LUFT III

 

Ścieżki i szlaki turystyczne w Żaganiu:

Szlak Czterech Pancernych

Żagańskie ścieżki edukacyjne

Szlak Wielkiej Ucieczki

Żagański Szlak Książęcy

Szlak śladami Johannesa Keplera

 

Więcej informacji:

Informacja Turystyczna w Żaganiu *
Certyfikowana IT

ul. Szprotawska 4 (Pałac Książęcy)
68-100 Żagań

tel/fax. +48 68 477 10 01

e-mail: it@um.zagan.pl

www.turystyka.zagan.pl

www.it.um.zagan.pl

 

Noclegi w Żaganiu

Gastronomia w Żaganiu

 

W najbliższej okolicy: Zabytkowe Miasto Żary, Pałac i Park w Iłowej, zabytki Szprotawy, romański kościół i cztery krzyże pokutne w Starym Żaganiu, wieże rycerskie w Dzietrzychowicach i Witkowie.

zdjęcia