RSS
Ważne:
Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy      Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy      Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy      Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy     
Zarząd i komisje Statut Składki Deklaracja Członkowska Księga marki Patronat "LOTUR" Lotur plan pracy Walne zebrania sprawozdawcze Kontakt Formularz kontaktowy Lista członków LOTUR PRACA O członkach
Zawód Informator Turystyczny Zamówienia publiczne Targi turystyczne, konferencje Targi, konferencje, inne - zaprosili nas Piszą o nas Newsletter 2017 Newsletter Archiwum Wydawnictwa Partnerzy Turystyka Wspólna Sprawa Konkursy Turystyczne znaki drogowe Ankiety, badania Partnerstwo Odra
Informacje o województwie Regionalny Portal Turystyczny Telefony alarmowe Baza noclegowa Bankomaty w Lubuskim Warto zobaczyć Muzea, Skanseny i Izby Regionalne Szlaki turystyczne DLA KOLEKCJONERÓW REKORDÓW! Informacja Turystyczna Kalendarz imprez w regionie
Baza noclegowa w województwie lubuskim Produkty turystyczne Oferty turystyczne Nowe Zasady Certyfikacji IT Certyfikacja IT Lubuskie szlaki Nordic Walking Aktualne Lubuskie Punkty Informacji Turystycznej lubuskie Certyfikowane Produkty Turystyczne i Lubuskie Perły Turystyczne Marka Lubuskie Przewodnicy Biura Podróży Szlakiem krzyży pokutnych po obu stronach Odry Turystyka wodna Lokalne Organizacje Turystyczne Wyniki konkursów - Lubuskie Perły Turystyczne, Najlepszy Produkt Turystyczny

TURYSTYKA WODNA


 

„Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013, Fundusz Małych Projektów i projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa”.

„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” / „Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft”.

 

 

zdobądź nowy zawód, ZAWÓD PAMIĄTKARZ


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł projektu : Zawód Pamiątkarz  Nr Umowy UDA-POKL.08.01.01-08-110/10-00 

Mapy z atrakcjami lubuskiego 11.2019


Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą mapą ścienną z atrakcjami województwa lubuskiego. To nasze kolejne wydawnictwo dofinansowane w ramach zadania publicznego ze środków województw lubuskiego- Urzędu Marszałkowskiego .

Orginał mapy do pozyskania w biurze LOTUR. Prosimy o informację per email lub tel. 

http://lotur.eu/news/show/1911

 

Konferencja poświęcona wdrażaniu polskiego systemu informacji turystycznej

Autor: Administrator, dodano: 2012-09-13 13:09:25

 

W ramach projektu „Promujmy Polskę Razem" finansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 6.3 „Promocja turystycznych walorów Polski", Polska Organizacja Turystyczna wdraża sieć urządzeń prezentacyjnych - infokiosków, umożliwiających turyście dostęp do informacji turystycznej zgromadzonej w formie cyfrowej. Działania te są jednocześnie elementem programu mającego na celu wsparcie budowy Polskiego Systemu Informacji Turystycznej, opartego na sieci certyfikowanych Punktów i Centrów Informacji Turystycznej.

Rozbudowie PSIT towarzyszą także intensywne prace nad narodowym serwisem informacyjnym www.polska.travel tłumaczonym na ponad 20 wersji językowych. Bazą i elementem spinającym całość systemu jest Repozytorium Informacji Turystycznej, które docelowo ma być aktualizowane i zasilone ze szczebla lokalnego i regionalnego. Całość działań realizowana jest przy współpracy z Forum Informacji Turystycznej i z poszczególnymi regionami, gdzie ROT-y, zgodnie z założeniem systemu, pełnią funkcje regionalnych koordynatorów.

W ramach projektu POT przekazał certyfikowanym Punktom i Centrom Informacji Turystycznej komputery, wyposażone w system operacyjny, przeglądarkę internetową i zabezpieczenia przed nieuprawnionymi modyfikacjami. Turyści odwiedzający placówki Informacji Turystycznej mogą korzystać z Internetu. W ramach projektu do regionów są przekazywane także infokioski, które podobnie jak komputery stanowią wsparcie punktów certyfikowanych, a poprzez to całego programu certyfikacji.

Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna „LOTUR", jako regionalny koordynator projektu nadzoruje dystrybucję 10 urządzeń prezentacyjnych - infokiosków turystycznych w naszym regionie. Mamy nadzieję, że dzięki budowie systemu turyści szybko i sprawnie dotra do niezbędnych informacji.

Źródło: www.pot.gov.pl