RSS
Ważne:
Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy      Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy      Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy      Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy     
Zarząd i komisje Statut Składki Deklaracja Członkowska Księga marki Patronat "LOTUR" Lotur plan pracy Walne zebrania sprawozdawcze Kontakt Formularz kontaktowy Lista członków LOTUR PRACA O członkach
Zawód Informator Turystyczny Zamówienia publiczne Targi turystyczne, konferencje Targi, konferencje, inne - zaprosili nas Piszą o nas Newsletter 2017 Newsletter Archiwum Wydawnictwa Partnerzy Turystyka Wspólna Sprawa Konkursy Turystyczne znaki drogowe Ankiety, badania Partnerstwo Odra
Informacje o województwie Regionalny Portal Turystyczny Telefony alarmowe Baza noclegowa Bankomaty w Lubuskim Warto zobaczyć Muzea, Skanseny i Izby Regionalne Szlaki turystyczne DLA KOLEKCJONERÓW REKORDÓW! Informacja Turystyczna Kalendarz imprez w regionie
Baza noclegowa w województwie lubuskim Produkty turystyczne Oferty turystyczne Nowe Zasady Certyfikacji IT Certyfikacja IT Lubuskie szlaki Nordic Walking Aktualne Lubuskie Punkty Informacji Turystycznej lubuskie Certyfikowane Produkty Turystyczne i Lubuskie Perły Turystyczne Marka Lubuskie Przewodnicy Biura Podróży Szlakiem krzyży pokutnych po obu stronach Odry Turystyka wodna Lokalne Organizacje Turystyczne Wyniki konkursów - Lubuskie Perły Turystyczne, Najlepszy Produkt Turystyczny

TURYSTYKA WODNA


 

„Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013, Fundusz Małych Projektów i projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa”.

„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” / „Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft”.

 

 

zdobądź nowy zawód, ZAWÓD PAMIĄTKARZ


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł projektu : Zawód Pamiątkarz  Nr Umowy UDA-POKL.08.01.01-08-110/10-00 

Mapy z atrakcjami lubuskiego 11.2019


Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą mapą ścienną z atrakcjami województwa lubuskiego. To nasze kolejne wydawnictwo dofinansowane w ramach zadania publicznego ze środków województw lubuskiego- Urzędu Marszałkowskiego .

Orginał mapy do pozyskania w biurze LOTUR. Prosimy o informację per email lub tel. 

http://lotur.eu/news/show/1911

 

Europejski Geopark Łuk Mużakowa

Autor: Administrator, dodano: 2012-10-15 20:24:13

 

Przypominamy, że Łuk Mużakowa to ciąg wzgórz morenowych będących idealnym odzwierciedleniem niewielkiego języka lądolodu z okresu zlodowaceń południowopolskich. Lądolód ten nasunął się w rejonie południowej części województwa lubuskiego i Brandenburgii w Niemczech, około 340 tysięcy lat temu. Morenowa forma terenu, w idealnym kształcie podkowy, jest doskonale widoczna na mapach topograficznych, a nawet na zdjęciach satelitarnych.

Obszar Łuku Mużakowa to także ponad 130 lat tradycji górnictwa węgla brunatnego, które miało tu miejsce od połowy XIX do drugiej połowy XX wieku. Za sprawą oddziaływania lądolodu, głęboko położone pokłady węgla brunatnego zostały wyciśnięte ku powierzchni. Umożliwiło to powstanie ponad 80 kopalń, początkowo podziemnych, a później odkrywkowych. Stąd rejon Łuku Mużakowa to także dawne zagłębie przemysłowe. Z wydobywanego węgla brunatnego produkowano tu brykiety, które służyły jako paliwo do pobliskich licznych hut szkła, cegielni i tartaków. Dzisiaj, Łuk Mużakowa jest obszarem o niezwykle atrakcyjnym krajobrazie pogórniczym.

Zarówno po polskiej jak i niemieckiej stronie struktury morenowej znajdują się liczne zbiorniki wód pokopalnianych, o łącznej powierzchni ponad 800 ha. Na skutek wytrącenia związków żelaza wody posiadają rdzawo-pomarańczowe barwy, takie same jak w słynnych wodach Kolorowych Jeziorek Rudaw Janowickich. Miejscami wokół zbiorników spotkać możemy wysokie skarpy, w których rozwinęły się niezwykłe formy erozji wód opadowych.

Polska część Łuku Mużakowa objęta jest ochroną w formie parku krajobrazowego, a całość struktury morenowej znajduje się w granicach pierwszego w Polsce Europejskiego Geoparku, posiadającego wsparcie UNESCO. W obszarze Łuku Mużakowa znajduje się również obiekt wpisany na listę ochrony dziedzictwa kulturowego UNESCO - jakim jest ogrodowy Park Mużakowski. (Tekst: Jacek Koźma), (fot. Joanna Majorczyk).

zdjęcia