RSS
Ważne:
Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy      Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy      Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy      Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy     
Zarząd i komisje Statut Składki Deklaracja Członkowska Księga marki Patronat "LOTUR" Lotur plan pracy Walne zebrania sprawozdawcze Kontakt Formularz kontaktowy Lista członków LOTUR PRACA O członkach
Zawód Informator Turystyczny Zamówienia publiczne Targi turystyczne, konferencje Targi, konferencje, inne - zaprosili nas Piszą o nas Newsletter 2017 Newsletter Archiwum Wydawnictwa Partnerzy Turystyka Wspólna Sprawa Konkursy Turystyczne znaki drogowe Ankiety, badania Partnerstwo Odra
Informacje o województwie Regionalny Portal Turystyczny Telefony alarmowe Baza noclegowa Bankomaty w Lubuskim Warto zobaczyć Muzea, Skanseny i Izby Regionalne Szlaki turystyczne DLA KOLEKCJONERÓW REKORDÓW! Informacja Turystyczna Kalendarz imprez w regionie
Baza noclegowa w województwie lubuskim Produkty turystyczne Oferty turystyczne Nowe Zasady Certyfikacji IT Certyfikacja IT Lubuskie szlaki Nordic Walking Aktualne Lubuskie Punkty Informacji Turystycznej lubuskie Certyfikowane Produkty Turystyczne i Lubuskie Perły Turystyczne Marka Lubuskie Przewodnicy Biura Podróży Szlakiem krzyży pokutnych po obu stronach Odry Turystyka wodna Lokalne Organizacje Turystyczne Wyniki konkursów - Lubuskie Perły Turystyczne, Najlepszy Produkt Turystyczny

TURYSTYKA WODNA


 

„Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013, Fundusz Małych Projektów i projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa”.

„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” / „Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft”.

 

 

zdobądź nowy zawód, ZAWÓD PAMIĄTKARZ


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł projektu : Zawód Pamiątkarz  Nr Umowy UDA-POKL.08.01.01-08-110/10-00 

Mapy z atrakcjami lubuskiego 11.2019


Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą mapą ścienną z atrakcjami województwa lubuskiego. To nasze kolejne wydawnictwo dofinansowane w ramach zadania publicznego ze środków województw lubuskiego- Urzędu Marszałkowskiego .

Orginał mapy do pozyskania w biurze LOTUR. Prosimy o informację per email lub tel. 

http://lotur.eu/news/show/1911

 

Zasady znakowania dróg znakami turystycznymi

Autor: Administrator, dodano: 2012-09-09 16:53:28

 

 

 

 

 

 

 

 

I Drogi i ich zarządcy

 

Drogi w RP dzielimy na: zarządza nimi:

krajowe:
- autostrady
- ekspresowe
- pozostałe drogi krajowe     

 

-wojewódzkie   

-miejskie 

-powiatowe i gminne  

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

 

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Zarząd Dróg Miejskich

Zarząd Dróg Powiatowych

 

 

II Obowiązujące przepisy prawne

a. ustawa z dn. 25.06.1999 o Polskiej Organizacji Turystycznej
b. ustawa z 20 czerwca 1997 – Prawo o ruchu drogowym
c. rozporządzenie Ministrów: Infrastruktury i Spraw Wewnętrznych i Administracji, z dn. 31.07.2003 w sprawie znaków i sygnałów drogowych
d. rozporządzenie Ministra Infrastruktury, z dn. 03.07.2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach /wyjaśnienie poniżej ad d/
e. rozporządzenie Ministra Infrastruktury, z dn. 23.09.2003 w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drodze oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem /wyjaśnienie poniżej ad e/
wyjaśnienia:
ad d
„samochodowy szlak turystyczny” wskazuje początek wyznaczonego samochodowego szlaku turystycznego; na znaku obok nazwy szlaku mogą być umieszczone symbol szlaku oraz symbol organizacji turystycznej wytyczającej szlak – znak E–22a

_____________________________________________________________________
„obiekt na samochodowym szlaku turystycznym” wskazuje obiekt turystyczny na samochodowym szlaku turystycznym; na znaku umieszcza się symbol obiektu turystycznego lub wypoczynkowego - znak E–22b 
 _____________________________________________________________________
„informacja o obiektach turystycznych” informuje o obiektach turystycznych występujących na terenie wskazanym na znaku - znak E–22c

ad e
§ 11 powyższego rozporządzenia głosi:
Organizację ruchu, w szczególności zadania techniczne polegające na umieszczaniu i utrzymaniu znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, realizuje na własny koszt zarząd drogi. Nie dotyczy to umieszczania i utrzymania:
........................
4) znaków oznaczających szlaki turystyczne i dodatkowych znaków szlaków rowerowych - zadania te realizują zainteresowane organizacje turystyczne;


W związku z powyższym znaki oznaczające szlaki turystyczne E-22a stawiane i utrzymywane są przez właściwe organizacje turystyczne. Natomiast pozostałe znaki turystyczne tj. E-22b i E-22c to znaki, których stawianie i utrzymanie jest na koszt zarządcy dróg.

III Zasady kwalifikowania i zatwierdzania atrakcji turystycznych do oznakowania

Według opinii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad samochodowy szlak turystyczny /znak E-22a/ nie powinien przebiegać autostradą i drogą ekspresową.

Z załączników do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. wynika, iż projekty znaków samochodowych szlaków turystycznych opiniuje kapituła właściwej organizacji turystycznej. Poniżej przedstawiamy propozycje zasad kwalifikowania i zatwierdzania atrakcji do oznakowania.

Zasady kwalifikowania atrakcji do oznaczania przy drogach
autostrady i drogi ekspresowe
- z listy UNESCO
- parki narodowe
- inne ważne o znaczeniu międzynarodowym i krajowym, po uzgodnieniu z urzędem marszałkowskim i zaopiniowaniu przez ROT
znaki stawiamy nie dalej, niż 40 km od obiektu - wniosek: Regionalna Organizacja Turystyczna (ROT)
Zasady zatwierdzanie atrakcji do oznakowania

- kapituła przy Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) (przedstawiciele POT, PTTK, GDDKiA oraz ROT ruchomo w zależności od regionu, z którego wpłynął wniosek)
pozwolenie – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA)
pozostałe drogi krajowe:
- z listy UNESCO
- parki narodowe
- inne ważne o znaczeniu międzynarodowym i krajowym, po uzgodnieniu z Urzędem marszałkowskim i zaopiniowaniu przez ROT
znaki stawiamy nie dalej, niż 30 km od obiektu - wniosek: Regionalna Organizacja Turystyczna (ROT)
Zasady zatwierdzanie atrakcji do oznakowania

- kapituła przy Regionalnej Organizacji Turystycznej
pozwolenie – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA)

drogi wojewódzkie:
- atrakcje o znaczeniu międzynarodowym i krajowym
- atrakcje o znaczeniu wojewódzkim
znaki stawiamy nie dalej, niż 20 km od obiektu - wniosek: Regionalna Organizacja Turystyczna (ROT)

Zasady zatwierdzanie atrakcji do oznakowania
- kapituła przy Regionalnej Organizacji Turystycznej
pozwolenie Zarząd Dróg Wojewódzkich

drogi miejskie, powiatowe i gminne:
- :atrakcje o znaczeniu krajowym, wojewódzkim i lokalnym
znaki stawiamy nie dalej niż 15 km/10 km od obiektu - wniosek: Lokalna Organizacja Turystyczna (LOT)

Zasady zatwierdzanie atrakcji do oznakowania
- kapituła przy Regionalnej Organizacji Turystycznej
pozwolenie Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Dróg Powiatowych

kompetencje zastępcze:
- w wypadku braku ROT, w jego miejsce wstępuje właściwy samorząd województwa
- w wypadku braku LOT, w jego miejsce wstępuje właściwy miejscowo Oddział PTTK, zaś w razie jego braku – właściwy miejscowo samorząd

* atrakcja turystyczna – wszelkie naturalne i stworzone przez człowieka wytwory, niosące ze sobą korzyści, związane z turystyką spełniające potrzeby człowieka.