RSS
Ważne:
Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy      Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy      Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy      Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy     
Zarząd i komisje Statut Składki Deklaracja Członkowska Księga marki Patronat "LOTUR" Lotur plan pracy Walne zebrania sprawozdawcze Kontakt Formularz kontaktowy Lista członków LOTUR PRACA O członkach
Zawód Informator Turystyczny Zamówienia publiczne Targi turystyczne, konferencje Targi, konferencje, inne - zaprosili nas Piszą o nas Newsletter 2017 Newsletter Archiwum Wydawnictwa Partnerzy Turystyka Wspólna Sprawa Konkursy Turystyczne znaki drogowe Ankiety, badania Partnerstwo Odra
Informacje o województwie Regionalny Portal Turystyczny Telefony alarmowe Baza noclegowa Bankomaty w Lubuskim Warto zobaczyć Muzea, Skanseny i Izby Regionalne Szlaki turystyczne DLA KOLEKCJONERÓW REKORDÓW! Informacja Turystyczna Kalendarz imprez w regionie
Baza noclegowa w województwie lubuskim Produkty turystyczne Oferty turystyczne Nowe Zasady Certyfikacji IT Certyfikacja IT Lubuskie szlaki Nordic Walking Aktualne Lubuskie Punkty Informacji Turystycznej lubuskie Certyfikowane Produkty Turystyczne i Lubuskie Perły Turystyczne Marka Lubuskie Przewodnicy Biura Podróży Szlakiem krzyży pokutnych po obu stronach Odry Turystyka wodna Lokalne Organizacje Turystyczne Wyniki konkursów - Lubuskie Perły Turystyczne, Najlepszy Produkt Turystyczny

TURYSTYKA WODNA


 

„Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013, Fundusz Małych Projektów i projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa”.

„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” / „Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft”.

 

 

zdobądź nowy zawód, ZAWÓD PAMIĄTKARZ


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł projektu : Zawód Pamiątkarz  Nr Umowy UDA-POKL.08.01.01-08-110/10-00 

Mapy z atrakcjami lubuskiego 11.2019


Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą mapą ścienną z atrakcjami województwa lubuskiego. To nasze kolejne wydawnictwo dofinansowane w ramach zadania publicznego ze środków województw lubuskiego- Urzędu Marszałkowskiego .

Orginał mapy do pozyskania w biurze LOTUR. Prosimy o informację per email lub tel. 

http://lotur.eu/news/show/1911

 

Zapytanie ofertowe-tablice informacyjne Nordic Walking

Autor: Administrator, dodano: 2012-09-14 11:15:26
O G Ł O S Z E N I E o zapytaniu ofertowym I. Zamawiający II. Tryb i przedmiot zamówienia Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest według procedury zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa oraz montaż 12 sztuk tablic informacyjnych. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określono w załącznikach: nr 1 ( formularz cenowo -techniczny) oraz nr 2 (projekt umowy) do niniejszego ogłoszenia. III. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: Całość przedmiotu zamówienia powinna zostać wykonana do 20.11.2012r.

Zapytanie ofertowe-tablice informacyjne

Autor: Administrator, dodano: 2011-09-17 09:55:29
O G Ł O S Z E N I E o zapytaniu ofertowym I. Zamawiający II. Tryb i przedmiot zamówienia Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest według procedury zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa oraz montaż 8 sztuk tablic informacyjnych. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określono w załącznikach: nr 1 ( formularz cenowo -techniczny) oraz nr 2 (projekt umowy) do niniejszego ogłoszenia. III. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: Całość przedmiotu zamówienia powinna zostać wykonana do 14.10.2011r.

Zaproszenie do składania ofert na druk informatora

Autor: Administrator, dodano: 2009-09-03 11:09:59
Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna LOTUR, zaprasza Państwa do składania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na druk według dostarczonego przez Zamawiającego projektu informatora.

Zaproszenie do składania ofert na projekt Lubuskiego informatora turystycznego

Autor: Administrator, dodano: 2009-06-17 09:23:48
Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna LOTUR, zaprasza Państwa do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie i opracowanie projektu informatora turystycznego pn. „Lubuskie informator turystyczny”.