RSS
Ważne:
Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy      Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy      Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy      Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR" zaprasza do współpracy     
Zarząd i komisje Statut Składki Deklaracja Członkowska Księga marki Patronat "LOTUR" Lotur plan pracy Walne zebrania sprawozdawcze Kontakt Formularz kontaktowy Lista członków LOTUR PRACA O członkach
Zawód Informator Turystyczny Zamówienia publiczne Targi turystyczne, konferencje Targi, konferencje, inne - zaprosili nas Piszą o nas Newsletter 2017 Newsletter Archiwum Wydawnictwa Partnerzy Turystyka Wspólna Sprawa Konkursy Turystyczne znaki drogowe Ankiety, badania Partnerstwo Odra
Informacje o województwie Regionalny Portal Turystyczny Telefony alarmowe Baza noclegowa Bankomaty w Lubuskim Warto zobaczyć Muzea, Skanseny i Izby Regionalne Szlaki turystyczne DLA KOLEKCJONERÓW REKORDÓW! Informacja Turystyczna Kalendarz imprez w regionie
Baza noclegowa w województwie lubuskim Produkty turystyczne Oferty turystyczne Nowe Zasady Certyfikacji IT Certyfikacja IT Lubuskie szlaki Nordic Walking Aktualne Lubuskie Punkty Informacji Turystycznej lubuskie Certyfikowane Produkty Turystyczne i Lubuskie Perły Turystyczne Marka Lubuskie Przewodnicy Biura Podróży Szlakiem krzyży pokutnych po obu stronach Odry Turystyka wodna Lokalne Organizacje Turystyczne Wyniki konkursów - Lubuskie Perły Turystyczne, Najlepszy Produkt Turystyczny

TURYSTYKA WODNA


 

„Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013, Fundusz Małych Projektów i projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa”.

„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość” / „Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft”.

 

 

zdobądź nowy zawód, ZAWÓD PAMIĄTKARZ


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł projektu : Zawód Pamiątkarz  Nr Umowy UDA-POKL.08.01.01-08-110/10-00 

Mapy z atrakcjami lubuskiego 11.2019


Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą mapą ścienną z atrakcjami województwa lubuskiego. To nasze kolejne wydawnictwo dofinansowane w ramach zadania publicznego ze środków województw lubuskiego- Urzędu Marszałkowskiego .

Orginał mapy do pozyskania w biurze LOTUR. Prosimy o informację per email lub tel. 

http://lotur.eu/news/show/1911

 

UCHWAŁA nr 6 ws składek

 

Uchwała nr 6/2004

 

I Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lubuska Organizacja Turystyczna LOTur z dnia 2.09.2004r.

w sprawie wysokości wpisowego i rocznej składki członkowskiej

 

Na podstawie §23 pkt 7 Statutu Lubuskiej Organizacji Turystycznej Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia uchwala, co następuje:

 

§1

1. Wysokość składki rocznej dla członków LOTur wynosi:

a) Województwo Lubuskie - 50.000 zł

 

b) powiaty ziemskie o ilości mieszkańców:

- do 50 tys. - 2.000 zł

- 50 - 100 tys. - 3.000 zł

- powyżej 100 tys. - 4.000 zł

 

c) gminy o ilości mieszkańców:

- powyżej 100 tys. - 10.000 zł

- 50-100 tys. - 6.000 zł

- 25-50 tys. - 4.000 zł

- 10-25 tys. - 3.000 zł

- 5-10 tys. - 2.000 zł

- poniżej 5 tys. - 1.000 zł

 

d) izby gospodarcze, inne organizacje

i podmioty prowadzące działalność

gospodarczą, podmioty komercyjne

zatrudniające powyżej 20 osób - 2.000 zł

 

e) izby gospodarcze, inne organizacje

i podmioty prowadzące działalność

gospodarczą podmioty komercyjne

zatrudniające do 20 osób - 500 zł

 

f) stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym

Rejestrze Sądowym jako Lokalne Organizacje

Turystyczne, stowarzyszenia nie prowadzące

działalności gospodarczej i organizację i podmioty

prowadzące działalność gosp. z której zysk

przeznaczony jest wyłącznie na realizację

celów statutowych - 100 zł

 

g) pozostałe podmioty - 100 zł

 

2. Wysokość wpisowego przy wstąpienia do LOTur na kwotę - 100 zł

3. Wysokość składki członkowskiej dla nowoprzyjętych członków wynosi ¼ składki rocznej za każdy rozpoczęty kwartał członkostwa.

4. Składkę członkowską należy przekazać na konto LOTur do 15 kwietnia za bieżący rok, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Nowoprzyjęci członkowie wpłacają wpisowe i składkę członkowską w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 października 2004r.

 

 

/-/ Ewa Laskowska                    /-/ Jadwiga BŁOCH

Protokolant Zebrania                     Przewodniczący Zebrania

 

 

 

Składki należy uiszczać na numer rachunku bankowego: 37 1020 5402 0000 0102 0134 1437