Dokumenty

Statut organizacji

Deklaracja przystąpienia

Patronat

Wniosek o patronat

Sprawozdanie z przebiegu imprezy patronackiej

Zasady nadawania patronatu

Logo i księga znaku